Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

CARTEA DE TEATRU

de

Mircea MORARIU

Mansardă la Paris cu vevere spre moarte

de Matei Vișniec

E de domeniul locului comun să afirmi că Matei Vișniec e cel mai jucat dramaturg ro­mân de azi. Ținând cont de detaliul că, în  pofida declarațiilor mustind de bune intenții, tea­trele  subvenționate, orice s-ar spune, relativ ge­neros de la buget nu se omoară cu firea să monteze piese noi românești, să descopere tineri dra­maturgi, să-i consacre, transferând această o­perație în sarcina companiilor particulare, su­per­lativul relativ din truismul citat mai sus ar cam trebui să ne pună pe gânduri. Cu atât mai vâr­tos cu cât  concursurile de dramaturgie, dintre care cel mai proeminent rămâne Piesa anului organizat de UNITER ,au înregistrat prea puține efecte notabile în oferta repertorială a teatrelor, piesele declarate câștigătoare zăcând, cel mai adesea,  în rafturile bibliotecilor Din perspectiva acestei realități, Matei Vișniec se bucură de un tratament oarecum diferit. Chiar dacă nu mai e jucat în chip inflaționist, cu plăcerea specifică liberului și neașteptatului acces la fructul interzis, așa cum s-a întâmplat  în primii ani post-revoluționari, un Vișniec pe afiș, în pagini de revistă ori de carte, trezește imediat interesul. Faptul, bun în sine, tinde însă uneori să anihileze spiritul critic și să producă doar bătăi cu flori. Uitându-se, bunăoară, că  până și  Shakespeare a mai scris și texte nu tocmai perfecte, o seamă de comentatori, mai mult ori mai puțin calificați ai fenomenului teatral, emit tot felul de pretinse judecăți de valoare și certificate de genialitate tuturor scrierilor lui Vișniec. Iar dacă vreun critic vreun critic, nu neapărat cârcotaș, ci doar  mai precaut din fire, care mai ține minte că prin liceu a auzit de îndemnul Daciei literare ce glăsuiește; criticăm opera iar nu autorul; își asumă riscul de a nu se alătura necondiționat corului lăudătorilor, el e imediat sancționat de de persoane grijulii, vigilente în care nu uită să menționeze în articolele pretins polemice că sunt în posesia adevărului absolut. În ultimii doi-trei ani am fost în situația deloc confortabilă de a nu scrie deloc; de bine: despre două dintre  piesele lui Matei Vișniec jucate în România. E vorba despre Mașinăria Cehov înscenată la Teatrul Național din București, dar care nu a prea dat satisfacție nici în montarea de la Teatrul Eugene Ionesco din Chișinău nu pare să fi dat prea multă satisfacție ,semn că e o problemă cu piesa. Prevalându-se de titlul de specialistă în Cioran, lucru altminteri adevărat, o eseistă din Cluj a sărit ca arsă spre a mă urechea zdravăn atât pe mine at și pe ceilalți critici de teatru care nu au aplaudat pe cât ar fi fost vrerea domniei-sale  scrierea lui Vișniec. Și ca să nu fie acuzată că ar intra în vorbă fără a se pricepe la teatru, doamna în cauză a introdus sus-menționatul text în grila pieselor  expresioniste.

Nu mă cred infailibil. Și cu toate că înainte de a scrie despre spectacol am citit cu luare –aminte piesa publicată în caietul-program, element ce m-a determinat să afirm că montarea  este deasupra premiselor literare, acum când  ea figurează într-un volum apărut în 2005 la Editura Paralela 45, chiar dând titlul respectivei selecții din textele cele mai proaspete ale lui Vișniec, am recitit-o ca și cum mi-ar fi fost absolut necunoscută, abia la sfârșit comparându-mi impresiile cu cele de mai an. Mărturisesc că la a doua lectură  Mansardă la Paris cu vedere spre moarte mi s-a părut  un text mai împlinit. O lucrare mai caldă, mai sensibilă, mai aplicată, mai riguroasă din punctul de vedere al construcției dramatice. Jocul înduioșător al confruntării răscolitoare dintre Cioran, marele filosof, autor al unor exprimări memorabile, aflat într-o situație imposibilă conflictuală cu țara de origine și cu patria de adopție, cu propriile lui amintiri făcute ferfeniță și Cioran, bolnav de Alzheimermai percutant. Întâlnirea subiectivă și imaginară între dramaturgul Matei Vișniec și filosoful Emil Cioran devenit, odată cu moartea, un personaj mai puțin crudă  decât am judecat-o acum un an. Mi-a făcut chiar plăcere să resimt, într-un plan secund, efectul propriilor mele lecturi din și despre Cioran. Dar și acum, sigur mai bătrân și poate și mai înțelept, când sunt indicii că ați judeca cu mai redusă severitate scrierea lui Matei Vișniec, nu pot abdica de la obiecția fundamentală. Piesa, asemenea spectacolului, îl arată pe Cioran în mult prea multe situații dificile. Nu contest că ele ar fi putut fi reale. Cu siguranță, cei care îi cunosc opera marelui filosof, le înțeleg ca atare. Dar și cu ocazia acestei de-a doua lecturi, mi-a răsunat în urechi râsul răutăcios al acelei părți a publicului care știe foarte puține despre marele Cioran și se mulțumește să-l perceapă drept un personaj clovnesc. Mi-am pus din nou întrebarea  referitoare la utilitatea culturală a unui atare demers. Mi-am amintit bunăoară cât rău i a făcut receptării operei lui Petre Țuțea un pretins spectacol montat imediat după l990 de teatrul Odeon, altminteri cu buna intenție de a-l face cunoscut pe filosoful până atunci cvasi-necunoscut. Mă tem că în chip similar stau lucrurile cu Mansardă la Paris cu vedere spre moarte. Iar dacă preopinenta mea aducea în discuție specificitățile teatrului expresionist, eu  fac apel la regulile clasicismului, la acelea les bienseances spre a-mi reafirma decizia de a mă situa în continuare în zona abținerilor.

Din selecția de patru piese reunite între coperțile volumului, preferințele mele se îndreaptă către Richard al III-lea nu se mai face  sau  Scene din viața lui Meyerhod, lucrare temeinică  ce exploatează cu succes o temă mereu actuală, cea a relației dintre intelectual și putere politică ce încearcă să și-l subordoneze, lucru cu atât mai vârtos în cazul dictaturilor. Contează prea puțin că, în realitate, regizorul rus nu a montat niciodată vreun Shakespeare. Ceea ce importă în această piesă e felul în care dictatura pătrunde în conștiința artistului, i-o terorizează și i-o mutilează. Un dramaturg spaniol pe nume Juan Mayorga, se arăta preocupa Scrisori de dragoste către Stalin, publicată în antologia ce reunește textele ce au făcut  obiectul secțiunii Spectacole-lectură din cadrul ediției din acest an a Festivalului de teatru de la Sibiu, de relația complexă dintre Dictatorul de la Kremlin și autorul Zilelor Turbinilor. Evitând să-i spună pe nume și amintindu-l  cu teamă infuză  cu titlul generic  Generalissimul , Matei Vișniec reconstruiește figura acestui personaj malefic, în culori  terifiante. De altminteri, doar Stalin și Bulgakov aparțin  planului referențial, ei fiind înconjurați de o sumedenie de personaje-mască. Dramaturgul își conduce, cred, altfel demersul început odată cu piesa Și cu violoncelul ce facem, punându-și în fond întrebarea ce facem cu artistul autentic într-o societate definită a fi cea a nemulțumirii noastre dar care se străduiește la modul grotesc, sub impulsul fricii și al oportunismului să și disimuleze sentimentele.

Hotel Europa Complet mi se parfe o prelungire firească a unei alte piese foarte izbutite a lui Matei Vișniec, Despre sexul femeii ca un câmp de luptă în războiul din Bosnia. Plasată în lumea balcanică, a spațiului ex-iugoslav post-conflict, lucrarea formulează întrebarea dacă e posibilă reconcilierea atâta vreme cât în țara asta o mamă fericită este o mamă care știe unde sunt îngropați copiii ei iar dorința taților e să găsească oaselor fiilor dispăruți și să-i îngroape. Ciocnirile temporale sugerate metaforic permit o utilă ieșire dintr-un spațiu geografic  riguros circumscris. Europa, cea care ar trebui să păstreze memoria răului doar spre a cunoaște  ispita binelui (termenii îi aparțin lui Tzvetan Todorov), e asemenea unei prostituate care pentru un preț de nimic a acceptat prea multe experiențe devastatoare, fără a învăța nimic din ele.

-Piesa din finalul volumului, Paparazzi sau cronica unui răsărit de soare avortat, scrisă, din câte se pare anterior celorlaltor piese (păcat că ediția nu furnizează astfel de date altminteri absolut necesare) ne trimite într-o lume de făpturi monomaniace, lipsite de nume proprii, denumite doar prin însușirile lor – Omul care trăiește pe trotuar, Omul cu cutia de violoncel, Omul închis în sine, Omul pentru care nașterea fost o cădere etc. Procedeul face parte din specificul descriptorilor stilistici specifici scriitorului, el fiind cu folos utilizat odinioară în Și cu violoncelul ce facem ori în Teatru descompus.

Două dintre piesele din cartea ce a făcut obiectul acestor însemnări – Mansardă la Paris și Hotel Europa au fost reprezentate pe scenele românești celelalte două pe cele din Franța. Ar fi de dorit ca toate patru să cunoască și alte versiuni scenice, cât mai izbutite, care să fie comentate onest, fără partizanate, fără uz de bemoli ori de diezi. Cel mai jucat dramaturg român contemporan are dreptul de a solicita judecăți de valoare cât mai drepte, care atunci când nu îi sunt favorabile nu trebuie să atragă asupra celor ce le emit bătăi cu pietre. Mentalitatea suporterului preocupat nu de performanța de pe stadion, ci de sancționarea vecin

ului de tribună nu e utilă nici teatrului, nici criticii de teatru. Aceasta trebuie să fie preocupată de stabilirea echilibrului dintre cădelnițarea somnolentă, bătaia cu flori și bătaia cu pietre.