Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

ASTERISC

de

Gheorghe GRIGURCU

Poeme

A fi aici

A fi aici a fi dincolo

ca și cum ai fi încă aici

 

a fi dincolo a fi aici

ca și cum ai fi deja dincolo

 

cu avantajele amuzantei confuzii

din care uneori purcede poezia

Gloria

Și nimic nu-ți mai rămîne decît gloria

ambiții spaime pași de îngeri amestecați cu scrîșnetul frînelor

cinstea prețului și prețul cinstei la colț de stradă

pagini copilăroase grase plictisite pline de gîlci

forfota ochilor cum niște furnici în căutarea Binelui

tranzistoare-n unghere de-odaie clipocind cum mlaștini

pete de făină pe obrazul soarelui matinal

presiunea opiniei publice înregistrată conștiincios de barometre

un crez clasic purtat cu mîndrie de liderul cursei automobilistice

carnea care tremură cum un cîntar se-ncuie-n oglindă

                                                            cum într-o odaie

o transcendență ștearsă-n răstimpuri cu guma

 

așadar nu-ți mai rămîne altceva decît gloria

nu a ta ci a lumii.

Istorie

Marea pictată

pe scuturile noastre

în care rînd pe rînd

ni s-au înecat vrăjmașii

Întrebări

E oare-al tău

ceasul acesta verde-crud

cum un copăcel

cu coaja jupuită

acest ceas cum un zid

proaspăt văruit

pe care l-ai atins din neatenție

fără să-i ceri scuze

ceasul acesta naiv cum un pîrîu

în care ți-ai azvîrlit imaginea cum o piatră

 

și dacă nu-i al tău

al cui e?

Imaginile care se-aprind

Imaginile care se-aprind și ard la temperatura camerei

unde să lei pui ce să faci ca să le scutești

de penibilele confruntări polițienești

cum să le aperi de aerul stătut

(cum al unor odăi neaerisite) al proceselor-verbale

de ochii pieziși ai Ordinii care stau pururi la pîndă

 

aceste imagini care oricum

cu timpul se sting de la sine.

A fotografia timpul

A fotografia timpul

nu timpul sacralizat al calendarului

nu abuzivul timp al capodoperelor

nici cel freudian purtător de măști aidoma unui carnaval

ci timpul adevărat cum lumina oloagă

cum ploaia știrbă cum pămîntul

muribund din născare.

Seară

Iei de pe raft o lampă veche o duci

în odaia de-alături

și nu mai poți face nimic altceva

tremuri aidoma unei lumini răsfrînte-n geam de altădată

aidoma unui fir de fum de țigară ce s-a risipit demult

și nu-ți mai poți aminti nimic altceva

o aduci înapoi o așezi la locul ei.

Înmormîntare în Amarul Tîrg, în noiembrie

Cît de-ncet se scurge

convoiul înmormîntării o rîmă

în palma Amarului Tîrg

 

și nici o toamnă nu-i destul de lungă

să-l poată cuprinde cu-adevărat

nici un soare nu e destul de rece

să-l poată cu adevărat lumina.