Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (473) Martie 2005

PREZENȚE MAGHIARE

de

Molnár JUDIT

Cultura - precum aerul pentru viață

Dacă un student la jurnalistică s-ar apuca să comenteze „știrea” că fără aer nu există viață omenească, sigur ar pica la examen. Dar dacă ar auzi că (mai) există oameni în viața cărora cultura joacă rolul de aer?! (Din păcate) ar putea ținti chiar și prima pagină. Din păcate? Da. În lumea sloganurilor stupide de reclame, în lumea prescurtărilor și a softurilor sofisticate cultura vastă, adînc㠖 deci cea adevărat㠖 e din ce în ce mai rară. Și oamenii de cultură, cei care citesc, gîndesc și știu multe – chiar fără să uzeze de Google – încetul cu încetul vor aparține familiei dinozaurilor.

Konrád György este om de cultură. Ba mai mult: casa lui, căminul lui cel mai intim este cultura europeană, în sensul cel mai nobil al cuvîntului. Precum în cazul respirației nu ne gîndim la compoziția chimică a aerului, nici în cazul eruditului nu titlurile sau funcțiile primează. Și totuși nu-i de lepădat că între anii 1997 și 2003 pe Konrád l-au invitat să fie președintele Academiei de Arte din Berlin. În această calitate a sa a luat parte la conferințe, dezbateri, vernisaje, sesiuni de comunicări, unde a cuvîntat, și-a împărtășit cunoștințele și experiențele cu ceilalți, dar în primul și în primul rînd a învățat (și mai) multe despre lume. Iar Editura Noran din Budapesta a publicat în 2004 eseurile și cuvîntările din perioada petrecută în inima Europei. Scriitorul și orașul – este titlul volumului, dar conținutul vorbește mai degrabă despre erudit și continentul cultural.

Konrád are un văz aparte: privește și înțelege în și spre toate direcțiile. Și observă imediat tot ce este valoare, iar intelecctul său asimilează, prelucrează orice este cultură. Fie ea în vest sau în est, în nord sau în sud de Akademie der Künste. Și „profit㔠de toate acestea, la fel cum absoarbe organismul oxigenul din aer – mai nou atît de poluat. Și la propriu și la figurat.

Laudă traducătorului

(Fragmente din discursul ținut la Paulskirche din Frankfurt în 2002,

cu ocazia decernării primului premiu destinat traducătorilor)

Unde am fi fără traducători? Poate tot pe crengile junglei sau în adîncurile grotelor. Nu numai cultura europeană, dar poate nici însăși Europa n-ar exista fără traducători.

Din surse sigure știu că Domnul Dumnezeu, în mînia sa față de aroganța umană, față de acești neghiobi care ar vrea să construiască un turn pînă-n ceruri, le-a tulburat mințile, divizîndu-le în diferite limbi, după care o vreme tot asculta văicărelile și certurile lor fără rost, ca pe urmă să se sature de toate acestea și să trimită traducătorii și translatorii printre ei ca, de bine, de rău, să se poate înțelege.

M-am emoționat profund lîngă două birouri. Unul dintre ele stă de vreo jumătate de mileniu în nișa de lîngă fereastra parohiei în satul maghiar Gönc. Lîngă acest birou a tradus în mghiară Biblia completă numitul pastor Károlyi Gáspár. Am atins această masă de parcă ar fi o relicvă încărcată cu spiritualitate.

La fel de emoționat am fost cînd m-am oprit lîngă biroul filozofilor în Antwerpen, la muzeul Plantin-Moretus. Acum vreo patru sute de ani, în jurul acestei mese au dezbătut textele diferitelor traduceri din Biblie literații erudiți. (...) Acolo, în aceeași încăpere, alături de ei au lucrat tipografii și corectorii, iar din curte porneau căruțele cu coviltir în diferite direcții, încărcate cu marfa sfîntă, a cărei licență unică de desfacere îi aparținea firmei.

Lîngă amîndouă birourile traduceri se făceau.

* * *

(...) În anii șaizeci la Budapesta am lucrat ca redactor la Editura Magyar Helikon, îngrijind ediția maghiară bibliofilă a operelor aproape complete ale lui Lev Tolstoi. Deseori m-am întîlnit cu traducători excelenți, care nu-și puteau închipui o mai bună preocupare decît traducerea clasicilor. Cele cîteva pagini terminate zilnic i-au convins că viața are sens și că va avea și mîine, și poimîine, fiindcă marele haos al vieții s-a orînduit pe aceste pagini într-o formă credibilă. (...)

În țările mai mici și mai sărace poetul redactează și dicționare. Și la începutul secolului al nouăsprezecelea toată literatura modernă, împreună cu instituțiile și tradițiile sale din tot centrul și estul Europei, se naște din această muncă paralelă. Nu există literatură națională fără o vastă cultură a traducerilor. O națiune care se respectă nu și-a putut permite ca în limba ei să nu se citească Homer și Horațiu, Dante și Shakespeare, Molière și Goethe, precum nu există națiune civilizată nici fără universități.

Să putem citi literatura universală în limba noastră maternă este unul dintre drepturile noastre de bază. Asemenea posibilității studiilor superioare, deci și sub incidența politicii culturale, la fel și cărțile mai de valoare trebuie să ajungă la cititor – dacă nu se poate altfel – cu ajutorul statului, deoarece ele înseamnă pentru omul dornic de a învăța studiul de cel mai înalt rang. Scriitorii și cititorii comunităților etnice mai restrînse sunt astfel dependenți într-un mod cu totul special de traduceri, de traducători.

* * *

Granițele dintre limbi sunt în același timp și granițe vamale, fiind strecurat printre diferite filtre ce și în ce măsură poate să pătrundă peste ele, ce și în ce măsură lasă o țară sau o comunitate etnică să intre din literatura străină, respectiv dintr-o altă limbă. Cu cît este mai mare îngîmfarea națională, cu atît mai scăzută este plăcerea de a primi de la alții. Conștiința naționalistă spune: avem și noi destule cărți bune și la fel cum bucătăria noastră este cea mai bună, nici o literatură superioară nu se găsește în întreaga lume. Din asta derivă că cititorii cumpără mai greu literatura străină decît cea autohtonă.

Diferă de această mentalitate conștiința superioară, spunînd: bineînțeles că și noi avem multe cărți bune, dar avem nevoie de tot ce există în altă parte, în alte limbi. Noi suntem curioși de orice valoare literară ce se află în lume, acestea trebuie să ajungă la noi, trebuie să fie prezente în librăriile, bibliotecile noastre, la tîrgurile de carte, spun imperialiștii literari, a căror ambiție este simpatică, dar parcă și ei coboară bariera : tocmai pentru că au acumulat multe, sunt tentați să declare că am adunat atîtea și atîtea din întreaga lume, încât ceea ce noi nu posedăm nici nu contează. Această saturație sau greață poate să se producă din timp în timp ca o consecință a marelui dezmăț.

Astfel cîteodată și ei ajung unde sunt naționaliștii, dar mai devreme sau mai tîrziu probabil lor li se va face din nou foame, fiindcă pofta de a devora le stă in fire. (...)

* * *

O nouă dimensiune dă tematicii noastre integrarea europeană. Devine idee preferată că, asemenea economiei și politicii, și literatura ne poate alinia, pe noi, cetățenii cititori ai Europei, care alcătuim niște asociații secrete – prin autorii noștri preferați. Între cei care sunt atenți și tot revin asupra celor citite din unii autori se-ncheagă o rudenie spirituală, mulțumită traducerilor în diferite limbi, și ceea ce este în special de apreciat: această rețea de legături este la fel de intimă ca și relația dintre scriitor și cititorii săi, fie ei și de limbi diferite.

Scriitorul îi dă voie cititorului ca acesta să-l descoase, ajungînd pînă la o intimitate în relațiile cotidiene, de societate. Această intimitate leagă distanțele de timp și de spațiu, prin bunăvoința cărților ajungem să fim cunoștințe bune cu niște oameni care au trăit altcîndva și altundeva, iar datorită traducătorilor am reușit chiar să ne simțim foarte apropiați. Cu cît sprijină mai cu larghețe puterea politică traducerile, cu atît mai prietenos se privesc europenii unii pe ceilalți, cu alte cuvinte cu atît mai puțin sunt reciproc periculoși.

* * *

(...) Naștere după naștere – viața traducătorului e plină de trudă. Dar pe rafturile sale stau înșirate ființele vii. Nu ar fi sinceră această cuvîntare dacă m-aș mulțumi cu descrierea romantică a existenței pline de vicisitudini a traducătorului liber profesionist, deoarece e frumos că traducătorul se dedică literaturii, dar ar fi și mai frumos dacă din aceasta ar rezulta un mod de viață cel puțin atît de demn și sigur ca al unui profesor de liceu, față de activitatea căruia nu este cu nimic mai prejos performanța traducătorului, din punctul de vedere al culturii de masă.

I-am denumit deja protoeuropeni pe traducători, simțindu-se în largul lor în împrejurările multor limbi și însăși existența lor dovedește că acest lucru este posibil. Integrarea europeană fără doar și poate presupune și necesitatea din ce în ce mai mare a traducerilor, trebuie să ne înțelegem, și de aceea suntem europeni să putem stăpîni poliglotismul, făcîndu-ne chiar plăcere.

Europa, un fel de rețea a minților, există prin traducători. Scriitorul se apleacă adînc în fața traducătorilor săi, fiindcă numai mulțumită lor poate exista pentru cititorii de alt grai. Știe că trecerea peste granițele dintre limbi se plătește, dar dacă este ajutat să treacă de un maestru al limbii, atunci poate să-și pipăie satisfăcut buzunarul: valorile sale, în linii mari, au rămas intacte.

Ba cîteodată chiar el, traducătorul, a avut dreptate cînd a reconceput într-un stil mai elegant ceea ce autorul poate a spus mai greoi: traducătorul i-a strecurat autorului în buzunar niște monede de aur.

Cercetător de îngeri și ministru de externe

(Fragmente din prologul la expunerea lui Andrei Pleșu,

ținută la Dresden, la Teatrul Orășenesc)

Cînd l-am întîlnit prima oară, acasă la omologul să maghiar, nu mi s-a părut că Andrei Pleșu arată ca un ministru: ducea mai degrabă a un fellow în Wissenschaftskolleg, cu care după ce ai dat mîna se-ncheagă o senzație ciudată, a curiozității spirituale, care la fel ca și lampa reglabilă, după reacția dorită se intensifică. Vorbesc de curiozitatea neangajată a personalității, care este cu mult mai aproape și cu mult mai departe de ministru.

Am văzut deci un domn corpolent, zîmbind cu poftă în barbă și apreciind plăcerile gastronomice. A povestit că era într-un fel de exil la țară, nu chiar fără voia sa, avînd posibilitatea să scrie liniștit, fără să-l constrîngă condițiile capitalei, cînd de Crăciunul anului 1989 a venit după el o limuzină neagră și l-a luat, fără să i se explice prea mult unde și de ce îl duc. La urma urmei putea crede că în vreun loc închis. (Geamurile antiglonț și supravegherea permanentă a bodygarzilor l-au făcut la început și pe Vaclav Havel să creadă că trăiește un vis de închisoare absurd.) Deci pe domnul Pleșu l-au rugat să fie ministrul culturii.

Convingerea calmă că este apt și constrîngerea morală că nu poate să se eschiveze în fața provocării l-au propulsat pe doctorul Pleșu în locul cel mai potrivit al țării sale. Dar starea de ministru n-a ținut prea mult timp, deci nici autorul din eul său nu a fost nevoit să se atrofizeze. În orice caz, a lăsat după el niște inițiative calme, nepripite, norocoase.

Ministrul Pleșu a făcut ceva și pentru maghiarii din Transilvania: în calitate de cetățeni români să poată fi subiectul suveran al culturii de grai maghiar în așa fel încât aceasta să nu intre în contradicție cu nevoia de a-și însuși tot ceea ce îi atrage și ceea ce se cade să fie cunoscut din cultura românească.

Alternanța dintre contemplația interioară și rolul politic activ e soarta paradigmatică a intelectualului esteuropean. La provocarea scriitorului erudit se mai adaugă și faptul că după schimbarea din țara sa se găsesc puțini oameni potriviți, cu siguranța orientativă a lui.

Potrivit? Cel care are o ureche vestică și una estică, aude și înțelege ambele vorbe, și pe urmă face din ele în sinea sa o compoziție unică, vest-estică sau est-vestică. Una ironică în ambele direcții.

L-am văzut pe Andrei Pleșu și în particular, a rămas același; rangul oamenilor importanți se poate schimba, ei înșiși pot fi fără jenă ceea ce sunt, pot juca liniștit-comod rolul personal. Am stat alături pe scenă și cum a început să vorbească mi-am ciulit urechea, știind că urmează ceva dinainte necalculabil, ceva aparte-neașteptet. Simțul umorului îi prospera din plin, ideile sale șerpuiau în mod surprinzător și vibrau cu luciditate, da, e intelectual de-a binelea, ambasadorul propriului său birou. (...)

Andrei Pleșu e azi minstrul de externe al României și nu ar fi politicos să facem abstracție de acest rol al său. Și-a asumat să fie, deci este. M-am bucurat cînd am aflat de această nouă stație a unei vieți în căutare, ce lucru minunat ca un erudit conștiincios și prietenos să-și reprezinte țara în lume și considerația respectabilă a lumii față de țara sa. De aceea este nouă această Europă pentru că se poate încadra în ea și Andrei Pleșu, împreună cu țara sa.

Pleșu este un intelectual esteuropean pur sînge, cu sinceritatea lui consecventă, nu se autostilizează în altcineva (de exemplu într-un central-european), nu lasă să se confrunte în el cele două modalități de reflexie: un băștinaș cu școli occidentale transmite experiențele orientale. Intelectualul est-european este continuu în tranziție, deoarece îi plac și ideile iluminate ale libertății occidentale, dar nu îi este străin nici stilul autohton de a rezolva lucrurile, deci structura social-politică, devenită viață cotidiană.

Intelectualul est-european este apăsat de presiunea că trebuie să vorbească în numele comunității, să fie purtătorul de cuvînt al dreptății adînci a patriei sale, a națiunii, a societății, a comunității sale. Modul de a vorbi la persoana întîi plural aparține acestei practici, care îi conferă vorbitorului o măreție mai mare decît graiul la persoana întîi singular. Ca om de stat și eseist Pleșu și-a asumat acest rol. (...)

În eseurile sale, Pleșu dezbate fenomenul neînțelegerii reciproce între est și vest. De ce nu îl înțelege occidentalul pe oriental, cel estic pe cel vestic? Fiindcă nu au trăit aceleași senzații, fiindcă sunt diferiți, chiar acum cînd trăiesc în același sistem. Fiindcă cel vestic reprezintă însăși normalitatea de a fi occidental, este continuarea unor tehnici de viață cunoscute anterior, funcționarea unor trasee de a gîndi deja învățate. Pentru estici, în schimb, toate acestea înseamnă rătăcire într-un oraș necunoscut, unde nu înțeleg limba și unde se simt puțin cam pierduți.

Există un cercetător de istoria religiilor care își expune ideile despre îngeri și demoni în limbaj metafizic, apoi reprezintă un stat național și care deși posedă niște posibilități corespunzătoare, are niște atitudini nefaste, mai cu seamă cele care își au rădăcinile în mentalitatea colectivă. Adepții acestei mentalități pun sub semnul întrebării, minimalizează tot ce nu poate fi atins în momentul de față. E drept că există și degetul arătător și supremația dascălului, dar cui îi place să fie tot timpul atenționat? Comunitățile rămase la coada listelor de concurs ar dori să facă o distincție – dincolo de persoana lor – pornind de la colectivitate, de la construcția identității istorice, prin care să difere în mod avantajos de alții. Cei care au condiții de viață mai vitrege se consolează cu excelența lor interioară. Cu cît se rătăcește mai mult descrierea acestei excelențe în nepalpabil, cu atît lirica este mai îndărătnică și mai pasională.

Andrei Pleșu, care se simte acasă și în Moldova, și la Heidelberg, descrie cu un umor dureros interferența sentimentelor est-vestice ambigue; el este purtătorul de cuvînt al unei Europe unde preceptorul nu stă într-o parte și elevul prost în cealaltă. Pot să-mi dau seama că tonul superior al specialiștilor din Bruxelles indispune la București și mai tare decît la Budapesta, dar asta-i situația: cel din vest examinează, cel din est dă examenul. E cam trist, dar se poate supraviețui.

Pentru mine integrarea europeană înseamnă în primul rînd faptul că nu țintim reciproc rachete nucleare și nu menținem posibilitatea teoretică a distrugerii reciproce în caz de conflict între statele noastre. Unirea europeană se bazează pe negarea principială a uciderii reciproce. Restul e teren experimental, în cadrul unor norme. Europa este ceea ce facem noi din ea și din noi înșine în timpul de joc ce este înaintea noastră, în speranța că acest timp va fi destul de lung.