Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (473) Martie 2005

IDEEA

de

Alex. CISTELECAN

Despre un ton ciudat adoptat de curând în filosofie.

Numeroși telespectatori ne îndreabă

Și-atunci singurul slogan al revoluției este: LASĂ-NE? Adică gelassăne odată, de la Gelassenheit?

La limită, toți filosofii pot trece drept simpatici. Cu toții pot fi înțeleși, îndrăgiți, urmați. Dar până la un punct. Căci există, din păcate, o limită a răbdării. Și această limită este punctul în care ei încep să prescrie variante de salvare, alternative viabile, proiecte de mântuire. Atâta timp cât se ocupă numai cu boscoroditul, pot fi adorabil de onești, formidabil de lizibili, fermecător de consecvenți. Când trebuie însă să ne spună ce ar trebui să facem, se blochează inexplicabil. Onestitatea începe să roșească în obraji, inteligibilitatea devine bâlbâială, consecvența transpiră. Există, astfel, o întreagă tradiție (pentru care eu unul nu am nici o explicație), prin care se identifică dușmanul într-o entitate mai mult logi­că decât ontologică, după care se sare îndată peste cal spunând că același dușman trage după sine și singura noastră posibilitate de salvare. Filosofia pare să presupună astfel întotdeauna următoarea derulare de mișcări și momente: ne uităm pe fereastra istoriei, vedem mai întâi un cal, apoi un călăreț necunoscut călare, după care tragem perdeaua și răsuflăm ușurați: „E Napoleon. Îl știu”.

Să dăm și cîteva exemple: Camus, un filosof aproape corect. Mitul lui Sisif, o carte aproape adevărată. Atât timp cât pune întrebări și nu pretinde a răspunde la ele. Camus spune: dacă viața nu are nici un sens, nu înseamnă că nu merită trăită. Da? Dar asta e deja o căzătură logică dureroasă din șaua deducției și a fair-play-ului. Să salvezi lumea cu tot absurdul ei recunoscut numai pentru că e eroic gestul sisific de a tot căra bolovanii sensului până pe culmea înțelegerii pentru a-i vedea reprăbușindu-se fatal peste câmpiile posterității subcarpatice, asta e, deja, o fraudă logică: asta, în cadrul alpinismului sisific corect al sensului și al deducției, este deja o telecabină. După părerea lui Camus, chiar dacă nu e nici corect, nici adevărat în fond, faptul de a fi se susține pur și simplu pentru că e elegant. Astfel, în vreme ce unii au încercat o fundamentare ontologică a binelui și au scris, în cali­tatea lor de oameni de ordine ai culturii, remarcabile teodicei – se-nțelege, numai prin virtuțile lor logice – Camus ar vrea pare-se să fundamenteze binele pe simplul estetic: știu că nu-i plăcut, dar e tragic, prin urmare merită. Iată mesajul camusian final. Prima dezertare.

Heidegger: Gestell-ul este cel mai mare pericol pentru Dasein, e adevărat. Însă, cum s-ar exprima chiar Heidegger dacă ar reuși să se citească în română, acolo unde lucește umbra morții advine la manifestare și chipul necunoscut, dar recunoscut, al salvării. Bun. Și ce să facem atunci? Să ascultați cu atenție glasul ființei, să nu mai vorbiți neîntrebați și să vă mutați la țară. Super. Desigur, sămănătorismul redivivus. Asta rezolvă cu siguranță situația. Asta, și nu neapărat nazismul heideggerian, reprezintă a doua mânărie a filosofiei secolului douăzeci.

Agamben, în calitatea sa de elev heideggerian devotat, moștenește atât părțile bune ale magistrului, cum ar fi seriozitatea, cât și părțile rele, cum ar fi totala lipsă de umor. Ca și Heidegger, la fel și el, după ce produce niște analize realmente admirabile ale puterii, când îi vine rândul să-și dea așadar cu părerea despre căile de urmat de-aici, începe să se bâlbâie într-un mod absolut de nerecunoscut în La comunita che viene, astfel încât nu se înțelege nimic – deși avem câteva interpretări posibile – din ce înseamnă acea redutabil㠄singularitate oarecare” de la care ar trebui să pornim în încercarea de reconstrucție nu a comunismului, ci a comunului. La fel, atunci când identifică, pe urmele lui Debord, mons­trul vremii noastre, le maître absolu, sau, lacanian vorbind, acel m’être absolu, în spectacol, nu pierde multă vreme până să precizeze că tot spectacolul e și singura alternativă a revoluției. Sau, în fine, în același mod, atunci când face paralela între esența limbajului și natura suveranității, adică exilul, pentru a trage o concluzie în definirea omului ca animal al exilului, omite în mod intenționat să precizeze că asta implică și imposibilitatea faptului-de-a-mai-fi-turist, astfel încât mulți dintre cititorii săi pică în continuare de fraieri în acest domeniu. Și-asta după ce mai și dă un citat greșit din Walter Benjamin în Homo sacer la pagina 74, greșeală pe care i-am trecut-o, totuși, prietenește, cu vederea la traducere. Ce vreți să spuneți, domnule Agamben? Zic să facem de-acum înainte o semiologie din perspectiva Sfinxului, adică una care nu tematizează atât raportul dintre semnificant și semnificat, cât bara dintre ele, ruptura lor. Așadar cam ceea ce a făcut al doilea Lacan? Da, exact, dacă reușiți să înțelegeți ceva.

În al patrulea rând, Zizek: din trei în trei pagini repetă replica din Parsifal conform căreia numai lancea care te-a pălit te poate și dezmetici. Care e atunci salvarea pentru Zizek? Repolitizarea economiei. Adică în loc de guverne de birocrați, să avem birocrații de filosofi? Utopie mai platoniciană nici că se poate.

În al cincilea rând, Baudrillard: simulacrul e spaima noastră cea mai mare, spune el, dar nu uitați: el este și alternativa. Trebuie numai să-l ducem și mai încolo, să-l radicali­zăm. Ce vreți să spuneți, domnule Baudrillard? Vreau să spun să faceți poze, asta vreau să spun. Da, desigur, asta trebuie să fie soluția, estetica dispariției. Și pentru cei care n-au ta­le­nt fotografic, adică altfel spus nu au bani să-și cumpere un aparat de fotografiat decent, ce propuneți? Lăsați-vă seduși. Cum, ce spuneți? Frigiderele Whirlpool și combinele LG? Aș vrea să pot.

În fine, să nu lăsăm deoparte unul din curentele cele mai importante ale gândirii secolului douăzeci. Căci spre deosebire de structuralism, a cărui ignorare a istoricității îl predispunea la un statut de simplă abstracție, poststructuralismul francez acoperă această lacună într-un mod fericit pornind de la teoria heideggeriană a istoriei ființei. Preluarea e într-atât de reușită încât am putea spune că tot ceea ce era de salvat din textele ultimului Heidegger își găsește un loc potrivit și, mai ales, o formulare în sfârșit fericită în cadrul acestui curent francez. (Firește, cu această afirmație nu vor fi niciodată de acord specialiștii recunoscuți în Heidegger: lucru de înțeles dacă ne gândim că tocmai misiunea lor culturală, anume idolatrizarea fără rest a filosofului german, este cea care îi împiedică a-i da acestuia o justă situare în istoria filosofiei). Însă pe lângă toate aceste îmbunătățiri, poststructuralismul aduce cu sine în istoria recentă a filosofiei și câteva grave neajunsuri. Astfel, trece drept un adevăr de la sine înțeles în ultimul timp faptul că prima datorie a filosofului este cea de a-și convinge cititorii că el este o persoană de treabă, un om de bine. Desigur, în ceea ce privește filosofia franceză o anumită doză de spectacol i-a fost mereu consubstanțială, cel puțin de la Sartre încoace, adică de când angajarea socială a devenit un imperativ de la care nici un filosof nu mai are dreptul să se sustragă. Angajarea socială nu e neapărat o idee proastă: dar când devine modă, ea se prestează ridicolului. Și asta într-un domeniu precum cel al filosofiei, în care lipsa referințelor pozitive era deja un record necontestat: căci istoria filosofiei prezintă această singulară trăsătură de a număra, la capitolul demnitate, un singur exemplar: Socrate. De unde probabil și dubiile cum că toată povestea ar fi fost, de fapt, o simplă legendă platoniciană. Cu toate acestea, Socrate pare a fi fost singurul filosof care nu s-a temut de iminenta sa excludere din cetate și care și-a păstrat umorul până la capăt. (De-aici și până la Dave Mustaine, care afirma că nu el a fost exclus din Metallica ci, dimpotrivă, el i-a concediat pe ceilalți trei, n-a mai fost decât un pas). Poate chiar acest început otrăvit al filosofiei a făcut ca toți marii reprezentanți care i-au urmat să prezinte o calitate morală cel puțin îndoielnică: proiectul politic al lui Platon, colaborarea dintre Aristotel și Alexandru cel Mare, lașitatea lui Descartes, conformismul politic al lui Kant sau Hegel, nazismul heideggerian: una peste alta, cu așa candidați nu avem nici o șansă la alegeri. Înțelegem astfel situația morală delicată pe care trebuiau să o rezolve reprezentanții poststructuralismului: ei trebuiau să fie înainte de toate niște oameni de încredere. Ceea ce a degenerat rapid într-un festival de ipocrizie: Lévinas ne-a convins de la primele rânduri. Derrida a trebuit însă să schimbe radical tonul primelor sale scrieri. Acolo unde scria „deconstrucție”, a scris „ospitalitate”, unde era „urmă”, a scris „politici ale prieteniei”, acolo unde acuza de metafizică a prezenței s-a răzgândit și a fost, ca atare, politicos și prietenos. Schimbarea a fost imediat apreciată și la Casa Albă, prin vocea lui Richard Rorty: „da!, iată, în sfârșit, felicitări! Mai bine cărți de colorat decât cărți de metafizică”. Una peste alta, implicarea socială a lui Derrida a dat roade imediat: în America toată critica literară a devenit automat deconstrucție, una realizată aproape mecanic, așa cum în Africa nu a mai existat manifestare filosofică sau meci de fotbal între catedre fără prezența onorabilului filosof francez în tribune. Ceea ce a dus la prăbușirea unuia din ultimele caractere lăudabile ale filosofiei: am înțeles astfel că dacă filosofia e universală prin vocație, asta nu înseamnă nicidecum că ea poate fi făcută oriunde: în filosofie rasele există. Foucault este un alt exemplu de filosof de încredere. Cu toate acestea, urmările implicării lui sociale sunt la fel de dezastruoase: acolo unde cercetările foucaldiene mimau o grijă și o delicatețe extreme în mânuirea obiectului, adică a puterii, impresia finală este cea de pedanterie sau de neputință, iar misiunea pare a fi deturul infinit în jurul cozii. Acolo unde căutarea surselor și a documentelor mergea până în cele mai ascunse beciuri ale instituțiilor, acolo a fost verificată și dată ca metodă de performanță sigură legea lui Murphy, cea conform căreia dacă vrei să faci muncă de cercetare, citește zece cărți pe care nu le citește nimeni și scrie-o pe a unșpea: astfel, în lucrări de genul „Imaginea Dobrogei în literatura engleză de călătorie a secolului al XIX-lea” sau „Structura semiologică a generației revoluționarilor de la 1848” nu putem decât să recunoaștem modelul foucaldian onorabil care le conduce. În cele din urmă, Foucault însuși a reușit să pună sub semnul întrebării toată însemnătatea reală pe care o are cerce­tarea puterii, angajându-se activ în Grupul pentru igiena și confortul în închisori. Asta era toată problema, la urma umei? O singură figură istorică patronează astfel ca model toate aceste manifestări filosofice: cea a lui Brigitte Bardot, fostă frumusețe, actualmente luptător pentru dreptul la cuvânt al ființelor care nu cuvântă. Filosofia astăzi e un fel de actriță fleșcăită conducând, pe drumul gândirii, pechinezi către tufișul care trebuie stins.

Lasă-ne. Ce să facem atunci? Poziția de la care trebuie să pornească orice demers uman în epoca noastră este cea a falsului. Dificultatea menținerii conștiente în această poziție, în acest neloc al falsului, constă în aceea că nu există o asumare posibilă a falsului: falsul, prin definiție, nu-i adevărat. Falsul face astfel imposibilă chiar asumarea lui. Tot ceea ce vei face este dinainte fals. Iar de fals nu scapi parodiindu-l: nu există nici o diferen­ță, în fond, între baronii care populează paginile gazetelor satirice și valeții care le scriu prăpădindu-se de râs: amândouă părțile juisează. Pacea e deplină. Cu toate astea, „nu te lua în serios” este unicul slogan rămas pe buzele intelectualului contemporan. Fără a băga de seamă că exact același lucru îl recomandă și sistemul. Nu te lua în serios. Hai cu umor. Cu voioșie. Exprimă-te și fă-ne să râdem. Ce este falsul? Falsul este tot ceea ce vezi cu ochii, simți cu degetele sau gândești cu limba. It’s the world that’s been pulled over your eyes to blind you from the truth (Matrix). Sună-l atunci odată pe Neo. Ce să facem? Să ne înscriem în această tradiție respectabilă, firește. Dacă lumea este insuportabilă, să ducem la extrem insuportabilul. Dacă esența puterii este exilul și abandonul, să le ducem la paroxism. Dacă esența obiectului este seducția, măcar să nu mai fim homosexuali. Iată, în sfârșit, un plan care merită urmat. Mai mult, mai repede, mai bine.