Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (473) Martie 2005

ESEU

de

Anda MOCULESCU

Mona Lisa sau tentația absurdului

Mărturisesc, încă din adolescență am fost fascinată de „ea” – Mona Lisa a dăinuit cu o stranie și tiranică insistență în visele mele: întîi tabloul, apoi femeia. Încerc să îmi amintesc ce scriam pe atunci despre minunata creație a lui Leonardo, dar fără nici un rezultat.

Cu cîțiva ani în urmă am fotografiat-o la Louvre și obsesia a revenit, nu ca o fantomatică amintire a entuziasmului adolescentin din vremea cînd cumpăram cărți de istoria artei, ci sub o formă mult mai concretă. Paradoxal, descoperisem „femeia” în locul operei genialului pictor. Dacă interesul meu față de Mona Lisa fusese la început doar o consecință firească a admirației ce i-o purtam marelui Leonardo da Vinci de această dat㠖 poate și datorită contactului vizual direct – personalitatea „ei” mi s-a impus fără nici o urmă de dubiu. Mona Lisa a încetat să mai fie un simplu tablou, o ilustrare a geniului artistului florentin. Printr-un ciudat capriciu al trecerii timpului, modelul a izbutit să dobîndească o relativă independență de creator, poate chiar să îl „surclaseze” cumva.

Astăzi, cred că nu doar pentru mine, La Gioconda este o prezență vie, aptă să genereze și să dezvolte prin ea însăși o întreagă simbolistică nu în întregime tributară mediului artistic din care s-a ivit. „Cu cît cunoști mai mult – spunea Leonardo – cu atît iubești mai mult.” Un ecou al iubirii creștine sau o convingere personală a primului mare spirit modern care a reușit să ilustreze o simbioză unică de rafinament artistic și rigoare științifică? Omul cu majusculă, omul universal începea să uzurpe locul central ocupat de divinitate în viața comunității. În fond, se năștea o nouă religie care preamărea virtuțile omenești privind cunoașterea nu ca pe un atribut divin, ci ca pe un rezultat concret al actualizării potențialului creator din ființa umană. Iubirea nu mai era un sentiment social, o datorie pioasă către Dumnezeu și biserică, iubirea devenise expresia emancipării, atît a emancipării omului de sub tutela Creatorului său, cît și o declarație de independență a individului în fața constrîngerilor societății.

Deși se spune că ar fi combătut prin întreaga sa viață idealurile platoniciene, îndrăznesc să cred în continuare că Forma poate fi considerată la Leonardo echivalentul Ideii lui Platon. Poate că nu întîmplător, prima dragoste a lui Platon a fost poezia. Întîlnirea cu Socrate i-a revelat un nou mod de interpretare a lumii și a ființei: filosofia. Caracterul obiectiv al Ideii platonice îl regăsim în metafizica picturii lui Leonardo. Portretele magicianului florentin – cu deosebire Mona Lisa – au ca însușire fundamentală capacitatea de a figura nu doar trăsăturile anatomice ale unui individ oarecare, ci umanitatea sa. Privind-o pe Mona Lisa, redescoperim o regulă estetică fundamentală: frumusețea înseamnă armonie, iar armonia formelor acestui personaj este aproape perfectă. Spun aproape perfectă fiindcă nu lipsește decît foarte puțin pentru a înclina balanța fie în direcția unei Madone burgheze – plictisitoare în inevitabila sa desăvîrșire – fie în capcana banalității, a anonimatului portretistic.

Aparent, Mona Lisa putea fi o femeie oarecare, nu foarte frumoasă nici măcar foarte tînără (într-o epocă în care fetele se măritau la treisprezece-paisprezece ani), dacă nu ar fi existat acel detaliu genial, acel mic dezacord într-o frază muzicală construită minuțios și, pînă la un punct, impecabil. Totul inspira calm, armonie: prezența blîndă și totuși majestuoasă nu prin trufie, ci prin severitatea liniștită a rochiei de culoare întunecată completată de o pieptănătură simplă. Nevasta unui negustor bogat. O demnitate evidențiată a ținutei. Ochii Mona Lisei sunt ochi de icoan㠖 par că te privesc drept în orice parte te-ai situa. Și totuși, această carnație de madonă, vag materială, mai mult ca un abur desprins din conturul formei e străbătută de un fior neașteptat! Surîsul ei trădează o neliniște ascunsă, camuflată de faldurile mici ale rochiei, de mîinile așezate calin într-o poziție bine studiată. Această mică fisură distruge întregul eșafodaj, fiind elementul care pune la îndoială totul: de la blîndețea astrală a personajului pînă la fantomaticul peisaj din fundal. Acel peisaj ireal și nepotrivit, pînă la urmă, în cadru are oare rolul de a deruta, de a masca drama adevărată? Iar dacă da, atunci care este realitatea?

Această îndoială tipic umană face, cred eu, din Mona Lisa un personaj aflat la limita absurdului. Kierkegaard scria: „Dacă omul n-ar avea o conștiință eternă, dacă în adîncul a toate n-ar exista decît o putere sălbatică și clocotitoare dînd naștere, în vîrtejul unor întunecate patimi, tuturor lucrurilor, celor mărețe și celor neînsemnate, dacă sub lucruri s-ar ascunde prăpastia fără fund pe care nimic nu ar putea-o umple, ce ar fi viața altceva decît disperare?” Comentîndu-l, Camus definea absurdul și riscurile lui: „Absurdul care este starea metafizică a omului conștient, nu duce la Dumnezeu.” Astfel, disperarea devine starea necredinciosului pentru că orice păcat se naște din îndoială, iar îndoiala îl îndepărtează pe om de Dumnezeul său.

Cei care nu s-au rătăcit în labirintul îndoielii au înțeles de mult timp că filosofia sau arta sunt simple iluzii, rodul unor tulburări ale simțurilor sau ale rațiunii umane. Pentru acei „aleși” adevărul apare limpede: nu există incertitudine, nu există regret – viața de aici este o poartă către viața de dincolo. Dar pentru ceilalți? În absența lui Dumnezeu, lui Tezeu îi rămîne numai dragostea Ariadnei.