Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (473) Martie 2005

CRONICA TEATRALĂ

de

Mircea MORARIU

Beckett în lectură liberă

 

AȘTEPTÂNDU-L PE GODOT de Samuel Beckett; Traducerea — Gellu Naum; Teatrul de Stat din Oradea — Trupa „Iosif Vulcan”; Regia artistică și ilustrația muzical㠗 Emil Sauciuc; Scenografia — Oana Cernea și Emil Sauciuc; Distribuția — Petre Ghimbășan (Estragon); Richard Balint (Vladimir); Sebastian Lupu (Pozzo); Tiberiu Covaci (Lucky); Pavel Sîrghi (Băiatul); Data premierei — 14 ianuarie 2005

 

În 1953, regizorul de avangardă Roger Blin își asumă riscul de a înfrânge inerțiile publicului parizian punând în scenă, cu prețul riscului unui fiasco financiar, pe scena Teatrului Babylone, piesa Așteptându-l pe Godet de Samuel Beckett. Fără să fi însemnat un mare succes, spectacolul a contrazis toate așteptările pesimiste ale lui Blin care avea să povestească mai târziu că, în opinia lui, spectatorii parizieni au simțit c㠄ceva” deosebit se întîmplă și astfel dramaturgia beckettiană și-a început impresionanta traiectorie care e departe de a se fi încheiat. Elocvente în acest sens sunt Festivalul Beckett de la Berlin, detaliul că în ianuarie 2003 Festivalul Internațional de la Sydney a sărbătorit 50 de ani de la prima înscenare a piesei ce l-a consacrat pe marele dramaturg, dar și consecvența și succesul cu care îi montează opera în România, dar și peste hotare, unul dintre cei mai importanți exponenți ai școlii românești de regie, Tompa Gábor.

În cartea Eugen Ionescu și Samuel Beckett în spațiul cultural românesc apărută în anul 2000 la Editura Timpul din Iași, Anca-Maria Rusu reface istoria înscenării lui Beckett și a piesei Așteptându-l Godot în România. Acest text a fost reprezentat pentru întâia oară la noi în 1980 la Sala Atelier a Teatrului Național „I.L.Caragiale” din București, într-un spectacol semnat de Grigore Gonța. În cronica pe care i-a consacrat-o în România literară nr.13/1980, Ileana Berlogea califica montarea drept „un eveniment de cultură artistică și filozofică”. Acum, adevărul e că repetițiile fuseseră începute cu multă vreme în urmă de David Esrig, că marele regizor a avut de întâmpinat numeroase obstacole din partea cenzurii comuniste care nu prea privea cu ochi buni reprezentarea dramaturgilor din școala absurdului, iar aceste șicane au constituit picătura care a umplut paharul determinându-l pe distinsul director de scenă să ia calea exilului. Oricum, rolul lui Esrig în aducerea pe scena românească a lui Beckett rămâne extrem de important, nefiind exclus ca tocmai el să fi fost cel ce l-a convins pe Gellu Naum cu care, de altminteri mai colaborase foarte bine la antologicul Nepotul lui Rameau din 1968, de la „Bulandra”, să purceadă la tălmăcirea textului. Poate pentru că, așa după cum observa Mira Iosif în cronica din revista Teatrul nr.3/1980, „Godot a venit la noi când nimeni nu se mai aștepta și nu îl mai aștepta”, montarea lui Gonța care păstra intactă distribuția întocmită de David Esrig — Marin Moraru, Gheorghe Dinică, Sandu Sticlaru, Grigore Gonța — a fost primită cu o oarecare blazare de către critică. Au fost voci care au considerat spectacolul demodat, altele care, nițeluș mai elegant, au spus că el a prilejuit” o lectură de încunoștiințare” sau o transpunere reverențioasă ce respecta replicile și didascaliile cu o fidelitate academică.

După 1990, publicul românesc a mai avut prilejul să vadă câteva reprezentări ale piesei lui Beckett. Slujindu-ne de cercetarea deja menționată a Ancăi-Maria Rusu, vom aminti mai întâi montarea Teatrului „Eugène Ionesco” din Chișinău în regie colectivă (Petru Vutcărău și Mihai Fusu) adesea jucată în turneu în România, cea de la Nottara din 1996 datorată lui Dominic Dembinski, o alta de la Teatrul UNU înfăptuită de Dragoș Galgoțiu sau cea de la Naționalul ieșean semnată de Nikolov Perveli Vili.

S-ar putea spune că și la Oradea, Godot vine într-un moment în care nu-l mai aștepta nimeni, ceea ce nu înseamnă că, dincolo de rezervele pe care le voi formula în cuprinsul acestei cronici, faptul nu trebuie salutat și aceasta nu doar din rațiuni ce țin de politețe și bunăvoință ori de importanța opțiunii repertoriale. Aș reaminti că în urmă cu vreo zece ani un grup de actori, disperați că nu joacă, s-au apucat de repetiții. Din motive varii, au abandonat lucrul. Acum acesta e dus până la capăt într-un spectacol realizat la Sala Studio de actorul Emil Sauciuc care a decis să aleagă și profesiunea de regizor, dar nu oricum, ci cu studii și acte în regulă. De aceea, spectacolul e realizat în colaborare cu Universitatea de Artă Teatrală din Târgu Mureș. Piesa, concepută de Beckett, în două acte e reprezentată într-un spectacol fără pauză, de mai puțin de două ore. Textul beckettian a fost supus unei operații duble, cu componente de semn contrar. Prima, abosolut necesară, a constat în amputarea unor replici, cea de-a doua, nu întotdeauna inspirată, s-a bazat pe adăugarea unor fraze cu intenții ludice sau comice, pe alocuri de un gust îndoielnic. Emil Sauciuc ar fi făcut bine să se gândească mai pe îndelete dacă asemenea inserții sunt cu adevărat necesare și nu riscă să trimită în chip nedorit spectacolul în zona divertismentului ieftin, a revuisticului, creând o breșă stilistică în ansamblu. Asta cu atât mai mult cu cât sunt semne că regizorul și-a dorit racordarea montării la temele majore ale dezbaterii intelectuale de azi. Unele detalii de costum, și o seamă de mișcări ne lasă să întrevedem că o supratemă formulată de regizor e aceea a dezumanizării și robotizării. Estragon și Vladimir, Pozzo și Lucky sunt transformați în ființe dotate cu microprocesoare, devin cyborgs, personaje dintr-o lume de după apocalipsă, periodic se prezintă devitalizați, nealimentați cu energie. Mă îndoiesc că ideea e tocmai fericită și mă tem că nu face decât să inducă o senzație de incongruență și de originalitate căutată cu orice preț.

Spectacolul începe într-o atmosferă de mister, construit din elemente sonore și vizuale (jocuri de lumini), iar pe scenă își face apariția Băiatul (Pavel Sîrghi), rol ale cărui funcții și sarcini sunt amplificate. El e primul care ne trimite cu gândul la metafizic pe exploatarea căruia mizează montarea. La final, tot Băiatul va fi cel ce îi va chema pe Didi și Gogo să-l însoțească. Unde anume e ceva mai greu de precizat — în moarte, spre Dumnezeu ori în Infern? Oricum, sigur e că finalul avansat de spectacol îl contrazice pe cel sugerat de text căci pentru Beckett așteptarea celor doi trebuie să continue. Finalul deschis, abandonarea lui Didi și Gogo într-o așteptare fără sfârșit înseamnă, la urma urmei, continuarea unei lupte infinite cu adversitatea. Ambiguitatea așteptării e compromisă în spectacol. Actorilor Richard Balint și Petre Ghimbășan li s-a cerut să se concentreze cu predilecție asupra caracterului fizic al spectacolului, iar asta se realizează prin avalanșa de vorbe, mimică, gesturi, clovnerii, etc., sarcini de care cei doi se achită la bune cote de profesionalitate. Foarte bine evoluează pe coordonatele formulate de regizor și celălalt cuplu, Pozzo și Lucky, interpretat de Sebastian Lupu și de Tiberiu Covaci. Nu e vina nici unuia dintre cei patru actori că pe alocuri s-a mai sărit calul, că nu s-a purces la epurarea a ceea ce s-ar fi cuvenit, că nu au fost aprofundate anumite sensuri ce fac ca tragicul să vireze la Beckett în deriziune. Scapă unei suficiente evidențieri chiar sensul principal al textului și anume că datul fundamental al condiției umane e suferința fizică dar mai cu seamă cea psihică, de ordin moral, o suferință ce vine din teroare, nesiguranță, plictis, o suferință în fața căreia umanitatea nu poate face nimic fiind condamnată la imobilism. S-a sacrificat pe altarul conciziei o componentă de bază a poeticii teatrale beckettiene-tăcerea — adică evidențierea blancurilor care înseamnă o formă prin care e exprimată damnațiunea ființei umane. După cum observă tot Anca Maria Russu (cf. Cercurile concentrice ale absurdului, Editura Timpul, 1999) „personajele beckettiene alternează cuvinte și tăceri, pauze și jumătăți de pauze, oftatul cu jumătate de oftat, cu sferturi de oftat, aspirând la tăcerea inițială, dinaintea nașterii, dar și temându-se de tăcerea finală a neantului.” Proust spunea undeva — „Cărțile adevărate trebuie să fie copiii nu ai luminii și cozeriei, ci ai obscurității și ai tăcerii.” Asemenea lui Mallarmé care nu îndrăznea să umple pagina cu propriul scris, Beckett suspendă cuvântul pentru a lăsa să se exprime tăcerea. Anca Maria Rusu adaugă c㠄la Beckett există tăceri. obscuritate, există cozerie, dar este o cozerie dacă se poate spune — obscură și tăcută”. Această dimensiune oximoronică e însă, din păcate, insuficient prezentă în montarea orădeană.

Am înșirat poate mai detaliat rezervele pe care le am față de felul în care și-a imaginat montarea piesei lui Beckett Emil Sauciuc. Însă, această listă de observații odată pusă deoparte, e cât se poate de sigur, pentru mine cel puțin, că spectacolul are o anume eleganță, susținere actoricească și o caligrafie care, dincolo de excese, merită să fie apreciată.

 

Un scurtcircuit estetic

 

SCURTCIRCUIT după Eugène Ionesco; Traducerea în limba maghiar㠗 Vinkó József și Szigeti Réka; Teatrul de Stat din Oradea — Trupa „Szigligeti”; Dramaturgia, regia și scenografia — Emil Sauciuc; Coregrafia — Dimény Levente; Distribuția — Dobos Imre (Profesorul); Gajai Agnes (Eleva); Fábián Enikő (Soția); Dimény Levente (Prietenul); Rácz Mari (Servitoarea); Data reprezentației — 12 decembrie 2004

 

Prejudecățile nu fac parte din ceea ce se cheamă job description-ul criticului de teatru. Acesta — se știe — trebuie să scrie și să emită opinii, favorabile sau nefavorabile, pe cât îi îngăduie gustul, spiritul de observație, cultura și, desigur, buna — credință, numai după ce a văzut un anume spectacol. Sunt însă situații când mai intră în discuție și semne premergătoare ce te pun pe gânduri încă înainte de primul gong, asta mai cu seamă dacă nu ești tocmai nou în profesie. S-ar putea să fiu eu victima unor prejudecăți, unor idei ultra-retrograde, sau a experienței despre care vorbeam mai sus, dar atunci când am văzut afișul ce le făcea cunoscut spectatorilor faptul că Trupa „Szigligeti” a Teatrului de Stat din Oradea joacă Scurtcircuit de Eugène Ionesco în minte mi-a sunat un clopoțel de alarmă, am fost cuprins de neliniște și nedumerire. Cunosc destul de bine ceea ce a scris Ionesco, așa încât eram absolut sigur că un atare titlu nu figurează pe fișa sa de creație. M-am dumirit mai apoi că spectacolul reunește o piesă mai puțin jucat㠗 Lacuna — căreia i s-a adăugat într-o aglutinare aproximativă celebra Lecție. Cum doi dintre intepreți apar în ambele, cu funcții și roluri asemănătoare, sugerându-se o seamă de evoluții comportamentale, bănuiesc că în intenția lui Emil Sauciuc, cel ce și-a asumat sarcina de a asigura dramaturgia, direcția de scenă, scenografia și ilustrația muzicală a spectacolului, a fost să dovedească o anume continuitate de stil și preocupări în felul de a scrie teatru al lui Eugéne Ionesco, lucru de care, de altfel, e convinsă toată lumea. Dacă prima secvență curge profesionist, fără incidente majore și fără să mă determine să am rezerve semnificative, asta se datorează în primul rând jocului devotat, poate ușor prea patetic, nițeluș cam în vibrato, pe alocuri îngroșat și uneori cu garda deschisă, imperfect adoptat specificităților spectacolului de studio al actorilor Dobos Imre, Fábian Enikő, Rácz Mari și Dimény Levente. Lucrurile devin mai complicate, mai întunecate și mult mai puțin bune în a doua parte a spectacolului, constituită, așa după cum spuneam, din înscenarea Lecției. Sunt sigur că Emil Sauciuc a văzut câteva montări ale binecunoscutei piese, unele i-au plăcut, i-au rămas în memorie prin cel puțin o idee. Impresia mea e că regizorul se înhamă la travaliul de a face un fel de sinteză personală căreia, din păcate, îi lipsesc atitudinea precisă, unitatea ideatică, stilul, într-un cuvânt, rigoarea. Profesorul e un om bolnav (motivația poate fi găsită în prima mare secvență a montării), poartă tarele unor experiențe anterioare, de natură politică și sexuală. Se află în supravegherea unei servitoare ce-i este deopotrivă complice la crime. Există indicii că ambii sunt înregimentați politic. Extremismele politice pe care le denunța un excelent spectacol de atitudine realizat cu vreo zece ani în urmă de Mihai Măniuțiu la Naționalul clujean și deviațiile comportamentale și sexuale puse în evidență într-o montare fără cusur, de autentică vocație tragi-comică, novatoare datorată lui Victor Ioan Frunză la Teatrul „Csiky Gergely” din Timișoara sunt aduse sub aceeași pălărie care acum se arată cam neîncăpătoare. Actorii Dobos Imre, Rácz Mari și Gajai Agnés construiesc relații ce se doresc de o cruzime maximă, grotescul supurează abundent, atâta doar că spectacolul nu izbutește să convingă că ar dispune de o linie directoare și integratoare, că are coerență semantică, subtilitate și discreție. Fierberea celor trei în cazanul satanic se consumă cam fără clocot de adâncime. Și asta tocmai din pricina faptului că vrând să transmită prea multe, versiunea orădeană a Lecției sfârșește prin a nu mai comunica aproape nimic nou și notabil. După cum se vede, suprasolicitările de tensiune duc la teatru la scurtcircuite estetice.

 

Decontând cu regret o restanță

 

TATĂL de August Strindberg; Traducerea — Valeriu Munteanu; Teatru „L.S. Bulandra” din București; Regia — Cătălina Buzoianu; Scenografia — Salomé Letras; Muzica — Mircea Florian; Mișcarea scenic㠗 Mălina Andrei; Distribuția — Virgil Ogășeanu (Tatăl): Valeria Ogășeanu (laura); Petre Lupu (Pastorul); Radu Amzulescu (doctorul); Anamaria Marinca și Monica Târnăcop (Bertha) Doru Ana (Doica); Domnița Mărculescu — Constantiniu (Bunica); Ruxandra Medeleanu (Ema); Ionuț Constantin (Muzicantul); Iolanda Covaci (Ama); Adrian Nour, Cătălin Babliuc, Alin Mihalache, Simona Ghiță, Ioana Barbu, Oana Dicu (Fantome); Data premierei — 24 octombrie 2004.

 

Au trecut câteva luni bune de când am văzut la Teatrul „L.S. Bulandra” din București spectacolul cu piesa Tatăl de August Strindberg, în regia Cătălinei Buzoianu. Am amânat, poate nepermis de mult, să scriu despre respectiva premieră nu pentru că aș fi simțit nevoia unui răstimp de reflecție mai îndelungat ori fiindcă aș fi nutrit speranța de a o revedea spre a-mi confirma ori nu impresiile. Am plecat în acea seară de octombrie de la teatru cu o senzație mâhnitoare de inoportunitate pe care o încerc ori de câte ori mi se întâmplă să asist la vreun eșec. Mi-ar fi fost extrem de ușor să pun mâna pe pix și să scriu că am asistat la un spectacol plictisitor, monoton, vâscos pe care îl suporți cu stoicism două ore ce ți se par lungi cât veacul. Despre multe astfel de eșecuri am scris imediat, cu conștiința împăcată, chiar dacă, nu de puține ori, au urmat consecințe nu tocmai plăcute. Bunăoară, chiar în zilele în care pun pe hârtie aceste rânduri, aflu cu stupoare și pe căi ocolite că Teatrul Național din Cluj m-ar fi declarat persona non-grata din pricina unor cronici nefavorabile. Nu e o noutate. Dacă decizia mă afectează e pentru că vine din partea unei instituții condusă de un autentic om de cultură, de un remarcabil profesor universitar, de un intelectual care știe ce este teatrul adevărat dar care, iată, pare că se dovedește mult mai puțin senin și mult mai puțin filozof decât îl crezusem. Stupefiant e că într-o revistă proprietate personală, directorul în cauză apelează la condeiul soției spre a-mi transmite că nu am înțeles nimic dintr-un spectacol în care, nu știu cum se face, nici un recenzent nu a identificat o reușită. În plus, un secretariat literar gelatinos îi ține isonul, în loc să vadă că Teatrul e în cădere liberă. Probabil că pentru a se remedia situația se va face apel la ucigași plătiți. Dar, revenind, în cazul spectacolului de la „Bulandra” am încercat un sentiment de timorare din pricina faptului că eșecul în cauză poartă o semnătură ilustră. Mi-a fost dat în acești douăzeci de ani de când merg la teatru nu doar din plăcere, ci și pentru că trebuie, ani în care citesc cu atenție cronici, să parcurg articole „favorabile” referitoare la montări despre care nimeni nu se îndoia că sunt proaste, articolele în care manufacturieri erau declarați „creatori” de oameni nu lipsiți de gust, ci de bună credință. Or, fie și numai din această cauză, atunci când un mare artist precum Cătălina Buzoianu înregistrează o nereușită așa cum e Tatăl, nutresc convingerea că, indiferent de pricinile ce se află la originea ei, criticul are datoria morală să o înregistreze ca atare, dar, de asemenea, să se apropie de ea nu cu un rânjet, ci cu comprehensiunea firească, cu onestitatea și cu respectul cuvenite maeștrilor care, iată, sunt și ei oameni, deci supuși greșelii. Indiferent de cât de neizbutit din punct de vedere artistic e Tatăl, Cătălina Buzoianu rămâne pentru mine unul dintre acei mari și rari artiști care au descoperit de-a lungul unei vieți de muncă rețeta magică ce face ca mersul la teatru să reprezinte o bucurie. Iar această rețetă înseamnă aliajul pasionat, de un echilibru fără cusur dintre text, viziunea regizorală, concepția scenografică, jocul actoricesc și topirea tuturor acestor valori sub influența flacării magice într-o entitate ce se cheamă simplu artă.

Din nefericire, o atare fuziune nu se petrece în cazul spectacolului cu Tatăl. Regizoarei îi place Strindberg, l-a înscenat cu consecvență, a construit în jurul lui propria teorie estetică al cărei miez constă în privirea scrisului său pentru teatru ca un întreg, ca un continuum stilistic și ideatic. De dragul demonstrării acestei teorii, Cătălina Buzoianu adaugă acum o seamă de personaje ce se preling pe scenă și prin sală cam fără rost. Construiesc un cadru ambiental de o teatralitate posibilă, dar fără legătură cu ansamblul care nu prea funcționează ca atare, luând-o nărăvaș pe căi dintre cele mai neașteptate. Aflu că montarea ar fi fost inițial un exercițiu de vară, înfăptuit la Sinaia, sub egida Catedrei UNESCO a Institutului Internațional de Teatru. Numai că exercițiul continuă ca atare și în versiunea jucată la „Bulandra”, punându-i în situații deloc confortabile pe câțiva actori buni sau foarte buni precum Virgil Ogășanu, Petre Lupu sau Radu Amzulescu care, altminteri, ar fi avut toate datele să joace cel puțin bine rolurile ce le-au fost încredințate. Nu același lucru se poate spune despre Valeria Ogășanu a cărei distribuire în rolul Laura, e o concesie impardonabilă care acum o costă scump pe regizoare. E drept, de la Valeria Ogășanu nu așteptam prea multe, dar ea nu ne-a oferit nimic. Doru Ana (o Doică în travesti) își construiește pe cont propriu spectacolul său, amuzant în sine dar într-o relație liberă cu partenerii.

Scriind cu părere de rău despre un spectacol neizbutit, decontez o restanță cu gândul la Maestrul și Margareta, Să îmbrăcăm pe cei goi, Ivona, principesa Burgundiei, Dimineața pierdută, Pescărușul și multe alte spectacole pentru care Cătălina Buzoianu merită pe deplin, respectul nostru, al tuturor.

 

Râsul dublat de reflecție

 

PIAȚETA de Carlo Goldoni; Traducerea în limba maghiar㠗 Nádasdy Adám; Scenele de comedia dell'arte traduse de Visky András; Teatrul Maghiar de Stat din Cluj; Regia artistică și versiunea scenic㠗 Mona Chirilă; Dramaturgia — Visky András; Decorul — Th.Ciupe; Costumele — Carmencita Brojboiu; Măștile — Carmencita Brojboiu și Venczel Attila; Ilustrația muzical㠗 Corina Sârbu; Distribuția — Bács Miklós (Donna Catte Panchiana); Laczó Julia (Lucietta); Panek Kati (Donna Pasqua Polegana); M.Kántor Melinda (Gnese); Dimény Aron (Orsola); Molnár Levente (Zorzetto) Salat Lehel (Anzoletto); Bogdán Zsolt (Cavalerul); Kézdi Imola (Gasparina); Orbán Attila (Fabrizio); Laczkó Vass Róbert, Sinkó Ferenc, Buzási András, Galló Ernő, Fogarasi Alpár; Vindis Andrea (Măști); Data premierei — 28 ianuarie 2005.

 

Nu mi se pare deloc de mirare că la o distanță de ceva mai mult de doi ani de la înscenarea la Naționalul clujean a celebrei Slugă la doi stăpâni, regizoarea Mona Chirilă revine, de această dată într-un spectacol cu Piațeta montat la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, asupra literaturii dramatice a lui Carlo Goldoni. O face, cred, în primul rând dintr-un motiv de ordin cultural ce ține de misiunea de a cerceta cele mai intime și profunde resorturi ale creativității și devenirii teatrale, misiune pe care și-o asumă orice regizor autentic. Iar Mona Chirilă este un astfel de director de scenă. Un regizor autentic nu lucrează cu prefabricate de gândire și ocolește locurile comune. Or, manualele tradiționale de istorie a teatrului universal se grăbesc să-l proclame pe Carlo Goldoni drept reformatorul comediei, cel ce a ridicat comedia iatliană la punctul ei valoric cel mai înalt, certificând ruptura de comedia dell'arte care, în goana după efecte exterior-teatrale, a eșuat în sterreotipie și artificialitate. Într-un text datând din 1706 (Poezia perfectă), criticul L.A. Murarorti acuza comedia dell'arte de vulgaritate, deșertăciune și lipsă de decență. Însă, după cum bine se știe, în literatură, fie ea și dramatică, în artă, în general, rupturile bruște ori radicale, chiar dacă proclamate cu insistență, sunt mai curând de ordin vocal deoarece până și novatorii cei mai înaripați contractează, chiar la modul inconștient și involuntar, datorii față de trecut, ilustrând astfel pe viu veridicitatea și utilitatea sintagmei spațiului continuu. De aceea adevăratele și bine cumpănitele istorii ale diverselor arte sunt mai curând perspective diacronice ale transformărilor și variabilităților formelor și conținuturilor estetice. E ceva vreme de când Mona Chirilă e preocupată de comedia dell'arte și de improvizaie, iar o atare preocupare conjugată cu cea asupra scrisului pentru teatru al lui Goldoni a condus-o la spargerea stratului de gheață de o duritate nu atât de puternică precum s-ar crede ce-l separă pe autorul Bădăranilor de predecesorii săi. De altfel, în celebra sa Istorie a teatrului universal, Vito Pandolfi observa c㠄legătura dintre comedia dell' arte și Goldoni se stabilește direct și în continuitate.”

De aceea cred că e cât se poate de justificată și binevenită inserarea directă ori sub formă de citat a scenelor de comedia dell'arte în spectacolul cu Piateta.

În al doilea rând, fără a se angaja în piruete ce s-ar dovedi periculoase și fără a distorsiona miezul textelor, Mona Chirilă se concentrează asupra naturii reflexive a scrierilor lui Goldoni. Regizoarea nu uită nici un moment că un spectacol Goldoni înseamnă o invitație la veselie, că slujindu-se de situații contrastante, de tipuri pitorești și veridice din panorama morală și socială a realității ce-i era contemporană, comediograful italian a dorit să provoace râsul, să amuze cu mijloace care, oricât de morocănos ai fi, sfârșesc prin a te binedispune. Numai că nici un moment piesele lui Goldoni nu sunt ofrande ieftine aduse zeului Hlizeală. Sunt suficiente indicii că regizoarea nu a neglijat deloc puternicul și rafinatul strat comic al scrierilor goldoniene. La vreme de carnaval, când orice convenție socială e dizolvată și timpul real pare suspendant veselia e la ea acasă. Pentru lumea colorată și vorbăreață de pe scenă ea e stimulată de sosirea pe neașteptate a unei trupe de actori care, prin magia artei lor, atenuează conflictele ce pigmentează bucuria fără complexe a vulgului. Pentru cei aflați în sală, o seamă de evoluții cu totul notabile a componenților solidei și redutabilei trupe a Teatrului Maghiar de Stat din Cluj reprezintă surse de bunădispoziție. Tăietura regizorală aplicată și inteligentă îi aduce în prim-plan pe Bács Miklós (într-un travesti de un haz colosal ce-i conferă personajului Donnei Catte Panchiana o neașteptată dimensiune grotescă), pe Panek Kati (scenele dintre cei doi sunt susținute actoricește fără cusur), pe Dimény Aron (creatorul unui alt traversti cât se poate devreușit), pe Láczó Julia aflată într-un joc contrapunctic cu M.Kantor Melinda, pe Orbán Attila (care construiește cu mijloacele comicului modern un personaj plin de sare șți piper, cu o mimică facială extraordinară), pe Kézdi Imola, Molnár Levente și Salat Lehel. Numai că la un spectacol vesel cum e cel de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj nu te duci doar ca să râzi. În Estetica sa Tudor Vianu nota c㠄dacă râsul este totdeauna artei comice este o satisfacție îndoită prin confirmarea pe care ne-o dă geniul lucid al artiștilor.” Râsul nu exclude reflecție, cugetare, amestecul cu melancolia, tristețea ori amărăciunea. Mi se pare că pentru Mona Chirilă, precum odinioară pentru Silviu Purcărete care a înscenat în două rânduri Piațeta, prima dată la Piatra Neamț, a doua oară la Teatrul Mic, piesa lui Goldoni oferă numeroase teme de meditație asupra cărora regizorul simte nevoia să se aplece spre a le găsi corelări cu timpul, cu istoria și, mai cu seamă, cu sufletul omenesc. În caietul-program al spectacolului, Mona Chirilă noteaz㠗 „ciudatul catharsis, ca o îngenunchiere mistică, face ca realitatea să fie resimțită ca indescifrabil enigmatică. ” Și asta pentru c㠄personajele de vodevil ale piațetei privesc scena și frământarea comic grotescă a pasiunilor care e resimțită ca inutilă”. De unde concluzia „Teatrul și realitatea, mai mult, cât de real e teatrul și cât de teatrală e realitatea — iată o întrebare căreia îi caut răspuns în spectacolul după textul Il Campiello a lui Goldoni.

M-am întrebat și eu de ce oare e atât de „economicoas㔠și până la urmă, de misterioasă prezența Cavalerului, cel ce îi însoțește pe actorii ambulanți, cu atât mai mult cu cât rolul a fost încredințat unui actor de mâna întâi, Bogdán Zsolt. Acesta reface cu măiestrie profesională alura singuraticului fără vârstă, dornic să-și trateze melancolia cu medicamentul larmei voioase a prostimii. Dar cine îi dă voie acestui Cavaler, care prin jocul lui Bogdán Zsolt apare asemenea unui Lucifer de cabaret, să se joace cu sufletele oamenilor, ale mulțimii căreia îi oferă iluzii de o clipă și apoi dispare, parcă pe neașteptate lăsând-o mirată, întristată, cu gândul la reîntoarcerea în vechea matcă a cotidianului zgomotos și a speranței într-un viitor cețos? Cred că această întrebare conține implicit explicația „zgârceniei” aparițiilor scenice ale Cavalerului și o supratemă a spectacolului.

Decorul lui T. Th. Ciupe, costumele luxuriante ale Carmencitei Brojboiu, măștile, pe care aceasta din urmă le-a imaginat împreună cu Venczel Attila, cuceritoarea ilustrație muzicală aleasă de Corina Sârbu contribuie la zămislirea unui spectacol bun care sunt sigur că prin rodare va elimina ușoara senzație de fragmentarism pe care am resimțit-o la premieră.