Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (473) Martie 2005

CRONICA PLASTICĂ

de

Aurel CHIRIAC

Sculptorul Dumitru Paina

 

Expoziția de la Muzeul Țării Crișurilor, prilejuită de împlinirea de către plasticianul Dumitru Paina a 50 de ani de viață, ne permite familiarizarea cu intimitatea unor creații ce sunt expresia unui suflet ce nu a uitat niciodată că existența fiecăruia dintre noi este condiționată de eterne valori. Valori ale civilizației în matricea căreia ne-am născut și format, dar și ale civilizației universale.

Asemeni lui Lucian Blaga, Dumitru Paina nu a încetat niciodată să fie convins c㠄veșnicia s-a născut la sat”, că mărturiile fundamentale ale umanității doar aici își dobândesc perenitatea. Facerea, omului și universului, credința, asumată prin jertfă și perpetuată prin simboluri ce sunt chezașe ale permanenței acesteia, au devenit repere ideatice ce au contribuit peste timp la împlinirea sculpturii sale din punctul de vedere al căutărilor plastice. Iată de ce trecerea printre lucrările expuse, durate în marmură, piatră, lemn și bronz, generează dintru început sentimentul regăsirii de sine și, deopotrivă, acela al asumării mesajului propriu acestora.

Dumitru Paina, născut în Livada Bihorului, și-a afirmat cu nedisimulată sinceritate condiția de om al pământului pentru care revenirea constantă la matcă a dat sens destinului său ca om și artist. Recursul la origini l-a făcut mereu să pună în prim plan profunzimile moralei creștine, transmise prin biserica strămoșească, și cinstirea memoriei înaintașilor făuritori de istorie și, în egală măsură, să își limpezească un crez întru frumos care încă din anii debutului a mizat pe respectul valorilor artei tradiționale, definitorii pentru personalitatea civilizației ce și-a pus pecetea asupra formării și evoluției fiecăruia dintre noi, deși realitatea românească de atunci era sistematic obligată să facă recurs doar la ideologia generatoare de prezent și viitor „luminos”. Jertfa, un omagiu adus martirului Horea, de la a cărui tragere pe roată s-au împlinit recent 220 de ani, Prescurea, Pecetarul, Ursitoarele, dar și Astrul, Corola, Germinația, Livada, Marina, Cuplu, Familia sunt titlurile unui șir de lucrări ce au rostul de a ne aduce aminte că aparținem unei lumi pentru care esențele sunt fundamentale și singurele în măsură să ofere certitudini, inclusiv în domeniul artei.

La rândul lor, Altar, Catedrala, Capitel, Lumina, Ascensiune, Aripa lui Icar, Anotimpuri, Curcubeu vin să demonstreze propensiunea sculptorului spre asimilarea și prelucrarea acelor motive universale care, într-o durată lungă de timp, au contribuit la comuniunea între universul cosmic și cel pământean, în folosul desăvârșirii omenirii.

Lucrările lui Dumitru Paina stau sub semnul inefabilului, al unei discreții izvorâte dintr-o trăire pentru care armonizarea curbelor și dreptelor, precum și a planurilor ce dau sens volumelor reprezintă un scop primordial. Sculpturile sale sunt, ca urmare, rezultanta efectului de cuplu, a unei relații ce dă șanse celor două entități să se împlinescă estetic și ca mesaj în interiorul unui întreg astfel constituit. Din această perspectivă, fiecare sculptură stă, întotdeauna, sub semnul dorinței creatorului de a armoniza cu discreție suprafețele exemplar finisate, cu cele aspre, alternanța plinurilor și golurilor. Indiferent că ele sunt de mici sau mari dimensiuni, ne dau măsura unui spirit mereu deschis spre căutare artistică, care a reușit să consacre o operă ce te îndeamnă, deopotrivă, la meditație și reverie.

Truda artistului de peste ani, având drept finalitate descoperirea expresivităților proprii pietrei, lemnului sau metalului și stăpânirea tehnicilor de prelucrare a acestora, nu a fost zadarnică. Sculpturile ce pot fi văzute în sălile Muzeului orădean sunt argumente de necontestat ale unei strădanii întru creație ce are dreptul la recunoaștere.