Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (473) Martie 2005

CRONICA LITERARĂ

de

Ion SIMUȚ

Colecționarul de curiozități

 

Mihai Dragolea

Colecția de mirări

Editura Limes

Cluj-Napoca

2005

 

Mihai Dragolea a păstrat până acum un echilibru între critică și proză, publicând în fiecare gen câte două cărți. În exercițiul ficțiunii (1992) și Arhiva de goluri și plinuri (1998) răspundeau primei vocații, așa cum era cunoscută din paginile revistei „Echinox”. Călătorii spre muchia de cuțit (proză scurtă, 1999) și De departe spre aproape (roman, 2001) deschideau o nouă carieră scriitorului clujean, linie pe care insistă acum cu un nou volum, Colecția de mirări, o culegere de însemnări publicate inițial în revistele „Observator cultural” și „Tribuna”. A treia carte de proză strică echilibrul în favoarea prozatorului și lasă deocamdată în suspensie întrebarea despre continuarea activității critice.

Care e specialitatea prozatorului în cel mai recent volum al său? Prozele scurte (de două pagini) practică decupajul din realitatea imediată, pentru a realiza instantanee narative, executate cu un vădit spirit publicistic. Miniaturile epice selectează curiozitățile sociale dintr-o societate pitorească, debusolată, plină de ciudățenii. Bizarerii neașteptate ies din rama lumii normale și se impun cu vitalitatea dintotdeauna a insolitului. Prozatorul își asumă misiunea de a alege impresiile cele mai puternice pe care le fac anumite fapte, informații, întâmplări asupra retinei sau asupra simțului normalității. El se miră, dar nu e niciodată sarcastic sau moralist cu ciudățeniile, pe care le descoperă și le înfățișează cu plăcerea pitorescului inedit. Compozițiile reunesc de regulă trei elemente disparate, întâlnindu-se în raza vizuală a autorului și apoi în pagină pentru a produce surpriza unui scurt-circuit regizat cu abilitate. Savoarea miraculoaselor întâlniri e pregătită din titluri, ca de exemplu: Direcția durerii, ghiozdanul muzical și râvna universitarului hedonist; Italianul vânos, afișaj rentabil, enigme sexuale și electorale; Hreanul cleptoman, Di(h)or cu reducere, taine simpatice; Autogară cu zahăr de succes, oi călduroase și-un limbaj fript; Un congres fără pereche, un amor nebun și ciocolata-papuc etc. Asistăm la o adevărat㠄panoramă”, un spectacol cu o mare densitate de curiozități.

Tot secretul constă în felul în care este făcută legătura dintre cele trei curiozități anunțate din titlu. Să iau ca exemplu textul Atei, partide, miei (p. 59-60), pentru a vedea cum se îmbină elementele din peisajul social strident colorat. O aruncătură de privire spre anunțurile de la mica publicitate scoate în vedetă următoarea propoziție șocantă: „Inginer, caut atei logici”. E punctul de pornire, factorul declanșator al imaginației, imboldul unui umor al absurdului. Detectorul de curiozități merge mai departe și relevă cariera pe care o face „o cucoană canadiană, Diana Fischer pe numele ei, care nu este atee logică, dar a ajuns, țineți-vă bine!, episcopul lesbienelor”. Dar realitatea nu se oprește aici, în concurența ei acerbă cu imaginația. Ea inventează ceva și în domeniul politic, mai interesant decât Partidul Ardelenilor sau decât Acțiunea Populară: „o minune este apariția Partidului Săracilor Democrați, cu sediul într-o Dacie veche!” Perplexitatea cititorului e produsă de acest ingenios foc de artificii izbucnit din miezul unei realități secunde. Scopul prozatorului nu e însă acela de a compune un tablou pitoresc al lumii aberante. El merge mai departe și lucrează cu această materie primă un tablou suprarealist. Amestecul acestor realități stimulează o fantezie combinativă, o adevărat㠄nebunie”, demnă de dadaiști sau de suprarealiști: „Nu este exclus să vedem lunecând pe străzile și șoselele împodobite cu hârtoape ale patriei un tir având înscris caligrafic pe laterale vorbele «Partidul Ateilor Logici Săraci Democrați». Și în vreme ce tirul se preumblă prin orașe și sate, o doamnă în vârstă, fostă vânzătoare într-o piață agro-alimentară, plimbă un miel; mielul e frumos, alb-alb, o urmează cuminte, ca un câine, nici zgardă nu are; dar are la gât o fundă roșie și la urechi poartă un fel de cercei din pânză tot roșie; nebunia, însă, este pălăriuța strict maramureșenească, cu panglică tricoloră, vesel triumfând pe creștetul mielului. E de așteptat ca, înainte de sacrificare, albul patruped numai zulufi să fie dresat în asemenea măsură încât să fie capabil să răsfețe publicul din piață cu un recital de țâpurituri. Așa devine cazul de rezultă că nu ne pasă de nimic, trăim mănos și bine cu partidul ateilor logici și săraci, cu episcopul în rochie mini, cu iedul-mielul maramureșan”. Principalul ingredient e aici umorul duios, capabil să proiecteze realitatea crudă într-un onirism blând, care transformă absurditățile într-o poezie a kitsch-ului. Mecanismul compoziției și al imaginarului poate fi verificat și în Gândaci, care cu boi, maci (p. 61-62). Alte trei elemente fac acum scurt-circuit: gândacii ca animale de companie, exportul de lipitori, miniaturale care cu boi comercializate ca recipiente cu țuică sau vin. Prozatorul nu mai procedează ca în cazul anterior citat, ci lasă pur și simplu să-i fugă privirea și reflecția spre florile de mac, refugiate din lanuri pe marginea șoselelor și pe terasamentul căilor ferate. E o realitate care nu poate fi înțeleasă, ci solicită să fie admirată în sine. Și pentru ca să fie clar că nu e nimic de înțeles în aceast㠄veselie generalizat㔠prozatorul încheie prin anunțul unui meniu fabulos: „Sos de Soso asezonat cu Mumu. Poftă bună!” Finalul e de astă dată o poantă suprarealistă indescifrabilă. Ricoșeul în imaginarul pur și ininteligibil e încă o dată asigurat. Sintaxa realității e distrusă, rațiunea lumii e în vacanță

Mă amăgesc că am găsit secretul unei poetici cu totul personale a unei proze publicistice încântătoare în fragmentarismul ei. Iată formula posibilă a unui text din Colecția de mirări de Mihai Dragolea: 1. alegerea a trei elemente pitorești, bizare, disparate, trei curiozități șocante, amuzante; ar fi regula de trei simplă; 2. construcția unui liant discursiv între cele trei elemente sau curiozități (uneori sunt mai multe); e sosul epic în care sunt înăbușite feliile de realitate; 3. umorul înțelegător, care nu dă în satiră și sarcasm; prozatorul pare să se (și să ne) consoleze: așa suntem noi, ciudați, așa e și lumea în care trăim! de ce să ne distanțăm și să ironizăm?; 4. simțul suprarealist (nu doar realist); în tot ce trăim și în tot ce vedem există o poezie a absurdului și a kitsch-ului care ne proiectează din realitate în vis și nebunie feerică. Înclin să cred că proza lui Mihai Dragolea din Colecția de mirări se trage din poezia lui Leonid Dimov.