Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (473) Martie 2005

CRONICA LITERARĂ

de

Aurel PANTEA

Cinisme de duminică

 

Kocsis Francisko

Alteritate de duminică

Editura Ardealul

Târgu Mureș

2004

Duminicile lirice ale poetului Kocsis Francisko produc o ființă interogativă dispusă să-și facă bilanțul vulnerabilităților. Întrebările puse celor implacabile vin dintr-un suflet luminat de lucidități sceptice. Acesta, pentru a-și rezolva problemele cu viața și moartea, cu alteritățile, se mărturisește în comentarii elegiace. Elegiile sale vin dintr-un plîns aproape tăcut, ele reprezintă ceea ce mai poate vedea limbajul în urmele unor combustii. Iar limbajul, tenace culegător de mai noi sau mai vechi suferințe, află peisagii lăuntrice, unde luciditățile, pentru că suferințele s-au potolit, au chipul unor blajine cinisme. Poemele lui Francisko pot avea atmosfera unor solilocvii ce nu închid, totuși, căile spre alte conștiințe. Solilocviile sale nu exclud, ci presupun împărtășirea.

Unele vocații poetice – a lui Francisko face parte dintre acestea – pot să scoată un maxim de semnificație din transcrierea celor aparent nesemnificative. Chiar în asta constă logica poeziei. În puterea de a interioriza, de a face al tău un detaliu, în potențialul subiectului liric de a se acorda cu un obiect, generînd astfel noi trasee semantice. Subiectul liric al lui Francisko, marcat de mari fragilități, are disponibilitatea de a extrage sensuri grave, inventariind umilitățile: „bietul bătrîn s-a împiedicat într-o zi/ și a căzut, toată sticla pe care o ducea/ în lada de lemn din spate s-a spart cu un zgomot/ înfiorător de secunde rupte din viață,/ un ciob ca un mic pumnal i s-a înfipt în gît,/ dacă aș ști că-l doare, aș refuza să-mi amintesc,/ (subl.n.) a dispărut pentru totdeauna;/ Pe segmentul ocupat de el/ sfîrșitul lumii s-a împlinit/ fără trîmbițe, dar temeinic, definitiv”(subl. n.) (Glajarul). Un etos delicat face din subiectul liric un spectator aparent detașat al atrocităților.

Drumurile lăuntrice ale poetului sînt însoțite de convingerea c㠄eroarea nu are limită”. Rostul lirismului său se împlinește într-un sensibil potențial interogativ, chiar dacă inventarierea dezastrelor e făcută în tonuri reținute. Agresiunile cotidianului și ale istoriei trezesc în subiectul liric reacții în care durerea se difuzează ca vocile șoptite ale unor coruri tragice. Apetitul pentru confesiune al lui Francisko nu conduce, totuși, lirismul spre pura și nesfîrșita lamentație. În ritmurile lente ale acesteia se recunoaște un luptător. Acesta, pregătit pentru cele belicoase, s-a transformat într-o ființă meditativă. Războaiele sale se petrec în interior. Condiția lirică declanșeaz㠄războaie civile”, respectînd, în propriile autocombustii, legile civilității: „Doamne, ce-mi vine să dau uneori/ cu pumnul în masă,/ dar mă stăpînesc cu un efort bărbătesc – //însă în mine, în lăuntrul care plesnește/ de energie, aranjez decorul necesar/pentru justiția mea privat㠖 /și izbesc cu pumnul în masă,/ lovesc, sfarm,/ fac țăndări și praf/ un întreg inventar de obiecte/ și senzații tari, pînă nu mai pot/ de gîfîială și de transpirație rece,/ cum s-ar spune:/ pînă mă răcoresc;// în afară nu se vede nimic,/ pentru că sunt un om civilizat, / fir-ar să fie!” (Exercițiu de autocontrol). Dincolo de autoironia vizitată de cinisme, versurile poetului aduc în lume morala severă a unui stoic. Cinismul, atîta cît e, din poemele lui Francisko, prinde de destule ori exercițiile inumane ale realului: „Mișcarea se face brusc./ O secțiune precisă prin starea dezordonată/ a lucrurilor. Nu se amintește nimic/ despre suferința celui ce se nimerește/ în calea violenței” (Secțiune). Asemenea precise și dureroase tăieturi în real fac parte din arta austeră, chiar severă a lui Kocsis Francisko.

Aceste necruțătoare transcrieri reușesc chiar să hăcuiască miezul indiferent al lumii. Potențialul interogativ al lirismului lui Francisko nu se consumă doar în astfel de transcrieri extrem de concentrate. Cartea conține destule poeme încărcate eficient cu puteri interpelatoare, unde se văd mișcările unei conștiințe ce nu se lasă iluzionată. Peste toate considerațiile, lirismul acestei noi cărți a lui Francisko e o probă a ipostazei de martor pînă la capăt al atrocităților ce desfigurează omul. Sobrietatea atitudinii, echilibrul și austeritatea expresiei poetice intensifică etic potențialul mesajului. În fața dezabuzărilor unor lirisme leșinate în propriile lor impotențe (pansexualiste sau nu, cum se vede în poemele celor mai tineri autori), recitesc oricînd cu voluptate cartea lui Kocsis Francisko.