Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (473) Martie 2005

CRONICA LITERARĂ

de

Ioan MOLDOVAN

Dependența de înțelesuri

 

Ana Blandiana

Refluxul sensurilor

Editura Humanitas

București

2004

 

Limbajul crepuscular, refluxul sensurilor, starea de irevocabilă alterare și poluare a ființei lumii, îmbătrânirea a tot și a toate, începând cu sinele propriu, sunt realitățile pe care poezia de acum a Anei Blandiana le surprinde cu aceeași remarcabilă capacitate de a le încorpora în imagini memorabile, vitale din punct de vedere poetic, evocatoare și melancolice, sugestive și apte de simbolizări lirosofice. Cultul sensului, căruia poeta i-a jertfit mereu în lirica sa, e în continuare axul acestei lumi blandiene, chiar dacă relația cu exteriorul se colorează profund elegiac sub orizontul unui reflux semiotic general: „Tot ceea ce nu înțeleg mă ucide./ Este o moartă cea care continuă/ Să ceară lămuriri,/ Și să nu le primească și să insiste,/ Pentru că nici în lumea cealaltă/ Nu se poate trăi fără să înțelegi./ Deci mori și acolo și astfel te naști,/ Mereu și mereu,/ Ca să poți înțelege/ Ceea ce e de neînțeles:/ Iată o definiție a nemuririi.” (ceea ce nu înțeleg).

Dezastrele și anamorfozele imediatului provocate de o misterioasă poluare a ființei lumii pot părea ochiului mereu uimit al poetei un bestiar de imagini foarte puțin remanente, un joc de terifianțe fluide „pe suprafața limpede a eternității” (amestec).

Oglinda timpului generează hibrizi ce pot părea feerici unei priviri estete, dar din care înțelesul uman s-a retras. „Căderea în timp” sau din timp, ruperea din continuum-ul eternității creează realitățile care își învederează mereu conștiinței poetice, avide de sens, inomabila frumusețe și opulență a vieții, dar și, totodată, inconsistența, incoerența, absurdul, zădărnicia.

Ca poetă, Ana Blandiana trăiește dramaticul paradox de a trebui să mizeze pe cuvânt în chiar clipa în care cuvântul e doar emanație compensativă a „limbajului crepuscular” – o iluzie a unui „zeu incitator /Care naște realitățile rostindu-le/ Rar”. „În centrul neantului sfânt/ Există un zeu care se crede cuvânt”, spune poeta într-una dintre meditații sale poetice. Rostirea acestuia naște mundanul, o scriere la fel tainică precum cea din “centrul neantului sfânt”. Întrebările și răspunsurile rămân întotdeauna incomplete, încât insul uman pare a viețui deopotrivă în lumi opuse, nedumerit, dar și nevindecat de “intensitatea întrebării”.

O viziune integratoare prezidează orizontul lirico-ideatic al poemului. Detaliile concrete ale lumii vizibile sunt semnele unui limbaj in-corporal dar nu mai puțin perceptibil al invizibilului tot. Poeta e un „cititor” inițiat al operei complete și în perpetuă reformulare a aceluiaș gând. Început-sfârșit, moarte-înviere, divin-uman într-o veșnică reîntoarcere care se petrece cumva sub suprafețele mundane, precum „Veșnica reîntoarcere-a corăbiilor/ Navigând pe sub ape” din poemul in memoriam. Figura șarpelui care-și înghite coada („Așa cum șarpele își înghite coada Și devine inel,/ În adâncul rădăcinilor fără sfârșit/ Popoarele lumii delirează la fel.”) sau cea o clepsidrei, a sămânței, a oglinzii creează o recurență în textura poemelor în orchestrarea căreia poeta caută acea “misterioasă combustie/ Care semnifică totul” și care plăsmuiește povestea lumii pe care, vai, “nu mai știe nimeni s-o spună”.

Există în Refluxul sensurilor poeme de ideație a căror frumusețe vine din limpiditatea lor reflexivă, din reverberația contemplativității, dar există și nu puține poeme care pot fi reținute pentru o posibilă antologie a lirismului românesc dintotdeauna. Amintesc titlurile (de glorie) ale câtorva: sonet degradat, dependentă, și totuși, dulap pictat.Transcriu pentru cititorul care nu are la îndemână cartea aceasta vie de poeme sonet degradat: “Ruine, templele sunt mai frumoase/ Și zeii morți mai demni de-nduioșare,/ Coloanele rămase în picioare/ Stau minunate și mirate oase,// Superb schelet al timpului, mai pur/ Decât fusese viu, ascuns în carne,/ Vuiet de mări secate și de goarne,/ Chemând la lupte stinse împrejur.// Acum e pace. Zeii sunt poeme./ Sufletul lumii nu mai are vreme/ Să își mai ia un nume și un chip.// Nici o minune. Și de-ar fi să fie/ Nu-i nimeni să o vadă în pustie./ Credință măcinată ca piatra în nisip.”