Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (473) Martie 2005

CITIRI

de

Dumitru CHIRILĂ

Un suflet între coperți de carte

 

Ion Parhon este critic de teatru, publicist exersat în genuri diverse, memorialist când e cazul, mai este și înfocat suporter al Universității Craiova încă din fragedă tinerețe. În toate aceste postúri îl întâlnim în cartea sa proaspăt apărută Pragul iubirii, subintitulată jurnal de spectator, jurnal de trăitor (Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2004) într-o perfectă adecvare a celor înscrise pe copertă cu tot ce cuprinde noua carte.

Într-adevăr, aproape tot ce scrie Ion Parhon – fie că e vorba de spectacole de teatru, de întâmplări de tot felul, de oameni apropiați care i-au reținut atenția în varii situații – este mărturisire de iubire. Scrie cu penița înmuiată în bunătate, în blânețe, în înțelegere. Chiar și din spectacolele analizate le reține mai ales pe cele care i-au plăcut, pe cele care i-au adus bucurie estetică repede convertită în bucurie sufletească, iar dacă, totuși, se vede obligat să facă și delimitări, să-și exprime dezacorduri, o face cu extremă delicatețe, cu grija de a nu jigni, de a nu lovi mai mult decât e cazul acolo unde nu se cuvine. Jucându-ne un pic cu subtitlul cărții, am putea spune că Ion Parhon este trăitor de spectacole și spectator al trăirilor.

De multe ori analiza unui spectacol se combină cu amintiri despre realizatorii săi, cu întâmplări care îi definesc ca artiști și ca oameni, sau cu episoade din viața acelui spectacol, legate de participări la festivaluri, de turnee în străinătate, de realații cu autoritățile vremii etc. Și, nu de puține ori, episoade trăite își găsesc corespondența în întâmplări artistice, momente de viață fiind văzute ca un spectacol.

Întrepătrunderea viață-artă face din Pragul iubirii un veritabil roman autobiografic, un roman al, înțelegerii fenomenului artistic în legătură subtilă cu experiența de viață acumulată. De la adolescentul anilor ‘50, fascinat de marile spectacole făcute la Craiova de faimoasa generație de aur girată de Vlad Mugur, cuprinzându-i pe George Cozorici, Constantin Rauțchi, Silvia Popovici, Sanda Toma, Amza Pellea și ceilalți, cei care au realizat atunci un de neuitat Hamlet, și până la cronicarul experimentat de azi, drumul a fost lung, presărat cu sute de spectacole, dintre care unele antologice, cu întâlniri decisive cu străluciți regizori care au însemnat mult în evoluția teatrului românesc, cu actori excelenți. unii de generație vârstnică știuți doar din fotoliul de spectator, cu alții, congeneri, având legături de amiciție consumate în dese dialoguri, în libațiuni prelungite, în concedii comune (cele de la mare, mai ales, sunt relatate cu lux de amănunte anecdotice).

Parcurgând cartea, cititorul are în față o veritabilă panoramă a regiei românești din aproape jumătate de secol. Spectacolele făcute de Vlad Mugur, Liviu Ciulei sunt urmărite pas cu pas, dar și cele ale Cătălinei Buzoianu, Alexandru Tocilescu, Mihai Măniuțiu, Tompa Gábor, Alexandru Dabija, Silviu Purcărete, Victor Ioan Frunză, Ducu Darie, Claudiu Goga, până la cei recent afirmați în ceea ce numim teatru alternativ. Cronicarul face pertinente delimitări între generații, dar și în interiorul aceleiași grupe de vârstă (artistică), conturând personalitățile. În același timp, mișcarea teatrală românească este urmărită în întregul său, criticul nepregetând să bată drumurile pentru a cunoaște spectacolele din țară acolo unde ele se produc, nu doar la festivaluri sau turnee în Capitală. La Craiova copilăriei în primul rând, dar și la Sibiu, la Cluj, Târgu Mureș, Brașov, Piatra Neamț (cu dese trimiteri la perioada de glorie a Teatrului Tineretului), la Iași și în multe alte locuri a văzut spectacole memorabile pe care le-a consemnat cu aceeași nediminuată plăcere de a scrie despre lucrul bine făcut.

Mai este Pragul iubirii și o carte cu prieteni. Mulți dintre oamenii de teatru evocați mai sus, dar și scriitori, colegi de breaslă etc., sunt evocați în aceleași tonuri calde ale bunelor sentimente. (Nu pot decât să mă bucur că am și eu parte de câteva consemnări în paginile cărții, dimpreună cu alți colegi de redacție, de la Radu Enescu și Alexandru Andrițoiu, până la Ioan Moldovan, explicabil din moment ce un capitol poartă titlul Marea legendă bihoreană și în care se spune: „Pentru mine, Oradea este o legendă. Este o icoană de adevăr, de dragoste și de poezie...”) Multora dintre prieteni, Ion Parhon le închină câte un capitol-portret, în care își justifică nu doar simpatia, ci mai ales dă glas admirației pentru valori bine definite. Un asemenea portret este cel consacrat lui Sir Toby, nefiind vorba de un celebru personaj shakespearean omonim, ci de eminentul teatrolog Ion Toboșaru, cel care „... m-a impresionat (prin) cuvântul său plin de fervoare și de miez, eleganța necăutată cu care știe să-și poarte deopotrivă costumul sau pulovărul, bunăvoința extraordinară în fața insistențelor reportericești, dar și respectul inflexibil pentru sinceritatea și profunzimea gândului...”. Evocându-și prietnii, Ion Parhon se bucură că poate scrie de bine despre ei. Probabil că și i-a ales și după criteriul valorii.

În cele mai fierbinți pagini ale sale, Pragul iubirii este și o carte a familiei. Cei dragi – părinți, frate, soră, soție, dar mai ales fiul – sunt pomeniți adeseori în împrejurările despre care spuneam că alcătuiesc un roman autobiografic, dar cu totul copleșitor este capitolul intitulat Spectacolul morții. Lui Ion Parhon i-a fost dat să se despartă, la intervale extrem de scurte, de câțiva dintre cei ce făceau parte din însuși sufletul său – mama, soția, fratele (neuitatul nostru coleg întru cronică teatrală Victor Parhon) și tatăl. Despărțirea de fiecare este evocată cu vibrație de autentic prozator, cu lacrimi lăsate să curgă în voie, cu o emoție ce nu vrea să se estompeze.

Selectând din ceea ce a trăit și a cunoscut cu deosebire ceea ce i s-a părut că înfrumusețează viața (fie că e vorba de oameni, de viață, de artă), Ion Parhon caută în fond o oglindă a propriului suflet, suflet de mare căldură pe care l-a închis între coperți de carte întru bucuria celor ce o citesc.