Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (473) Martie 2005

ASTERISC

de

Gheorghe GRIGURCU

Atît

 

Atît ți-a fost dat atît

nici măcar un strop mai mult

nici are cît de măruntă

mai departe

 

și veșmintele tale atîrnă-n cuier

transparente cum apa

și-ncălțările tale murdare

pe preșul soarelui proaspăt spălat

 

și sudoarea ta picurînd

din robinetul rău închis.

 

Ilustrată din Amarul Tîrg

 

Un soare mic mirosind a petrol

un nor cum o grămadă de gunoi menajer

la colțul străzii chipuri de oameni cum nuci găunoase

 

Sufletul Amarului Tîrg atît cît mai este

s-a retras în cîinii vagabonzi.

 

Începi să scrii

 

Începi să scrii dar nu știi unde vei ajunge

nici dacă vei ajunge undeva

nici dacă vei ajunge cîndva

să-ți dai seama (cu-acel calm catifelat și dureros

al obiectelor pe care le numim neînsuflețite)

că nu vei ajunge niciodată nicăieri.

 

Parfumul

 

E visul cel mai liber

căci nu-l robește încă nici o artă.

 

Marină

 

Mare pustie precum un far aprins

 

alunecă verbele unul pe altul cum valuri

și exasperate nu mai ajung nicăieri

 

norii se strîng pe un cer plin

de corăbii dispărute pentru totdeauna

 

la un capăt al mării un orgoliu pietros

la celălalt capăt însă fluxul naiv al imaginilor.

 

Păpuși

 

Pînă și-aceste păpuși

sînt dedate la furtișaguri

asemenea unor servitoare netrebnice.

 

Ai construit o casă

 

Ai construit o casă

și-ai umplut-o cu păpuși hetairice

 

ai plantat o grădină

și-ai înțesat-o cu țînțari vanitoși

 

ai scris o carte

și-ai părăsit într-însa

idei intrigante cum semenii noștri.

 

Nimic nu vine de prisos nimic

 

Nimic nu vine de prisos nimic

nu trece fără rost între colțurile-acestui suflet

ce ți s-a dat cîndva cum o priveliște

 

broderie de frunze și căințe

de flori și limite

 

și cu gîndul acesta fără gînd

privești pe fereastra deschisă

 

cu visul acesta fără vis te așezi

la masă-n fața unei farfurii

în care aburesc fragede

dealurile din preajmă.

 

Rugul

 

Esența rugului nu e flacăra

totdeauna grăbită

ci liniștea cenușii care-i urmează flăcării

nespus de răbdătoare totdeauna.

 

Etică

 

Adevărul e minciună

și minciuna e adevăr

nu ezita a susține poetul

 

minciuna e adevăr

și adevărul e adevăr

s-a rostit înțeleptul.

 

Oradea

 

Timpul piere

înfrumusețînd Locul

ca o floare pe un mormînt.