Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (472) Februarie 2005

VITRINA CU CĂRȚI

 l Cărălin ȘUȘU l Grațian CORMOȘ

Nicolae Goja un incitant romancier

al nordului transilvan.

 

La sfârșitul anilor ’70 (ai secolului trecut), în căminul Facultății de Mecanică din Mărăști, al Politehnicii clujene, dar nu numai acolo, ci și prin librăriile din centrul orașului, la cenaclul Asociației Scriitorilor, la Casa Studenților și  oriunde se discuta literatură, mai ales în cafeneau tinerilor aspiranți la gloria literară, botezată după romanul omonim a lui Romulus Guga – „Arizona”, putea fi văzut un june înalt, ciolănos, cu ochi verzi și  o umbră de barbă,  poate memoria mă înșeală, (ca student model Nicolae Goja, se purta mereu bărbierit),  ce ducea  pe umăr o straiță folclorică plină de cărți, caiete cu însemnări  și manuscrise  imposibil de confundat după modelul tipic maramureșenesc .

Vorbea puțin, fără să gesticuleze, privea îngândurat în jur, preocupat mai mult de  țigara aprinsă decât de cele ce se vorbeau în preajmă, dar când își dădea drumul trebuia să ai timp să-l asculți, să lași orice altă îndeletnicire la o parte. Într-o seară, în austera cameră de cămin din marginea Clujului, în Mărăști, probabil la etajul șapte sau opt, pe geam se vedeau dealurile Clujului spre Chinteni și Feurdeni, a citit o lungă, uriașă nuvelă, având ca personaj central pe singuraticul și lipsitul de noroc în viață Nuțu și neîmplinita sa iubire pentru Ilca. După lectură toți cei de față am rămas clipe întregi nemișcați, păcănind din țigările fără filtru, și privind fiecare îngândurat în altă parte. Eram fără îndoială mișcați..

Impresia a fost  covârșitoare. Un rapsod, care ne citise, sau mai degrabă recitase o  baladă în proză, cu personaje cvasicontemporane, nu mitice, nu istorice, nu eroice, ci altfel… Reale și totuși învăluite într-un abur al timpului cândva trăit, timp totuși apropiat nouă, prin părinți, imediat după ultimul război mondial, sau poate la începutul anilor șaizeci. Siluete mișcându-se printre livezi de pruni și case răzlețite, drumeaguri prăfoase și cârciumi de așezări minerești, acolo unde oamenii se adună la un pahar de horincă să-și cânte sau să-și asculte ofurile... Nu era nimic din atmosfera romanelor lui Augustin Buzura, nici a povestirilor lui Marian Ilea, pe care aveam să-l cunosc câțiva ani mai târziu la Oradea, venit tot  din Nord,  ci ceva aparte, inconfundabilul ...Stilul lui  Nicolae Goja.

Pe atunci, la sfârșitul anilor ’70, proza Clujului studențesc, alta decât cea oficială a lui D. R. Popescu, Augustin Buzura sau a lui Zanc, se alinia sub faldurile celui mai important scriitor, la ora actuală, al generației optzeciștilor, Alexandru Vlad. Abia împlinise 27 sau 28 de ani, terminase Filologia dar nu debutase în volum. „Aripa Grifonului” avea să-i apară în vara lui ‘80, la cea mai prestigioasă editură, Cartea Românească,  dar publicase proze de cea mai bună calitate în Tribuna, Vatra, și chiar în România Literară, unde îl prezentase romancierul Constantin Țoiu.

Cei de la Echinox,  fiind  prea școliți, cu studii  filologice, nu se amestecau cu vulgul studențesc de la Medicină, Politehnică, sau chiar din producție, ce se chinuia să încropească o schiță, o piesă de teatru sau un eseu, bătând timid la porțile redacției Tribuna, după ce trecuseră prin furcile caudine ale cenaclurilor și primiseră un aviz favorabil din partea maestrului Vlad. Înconjurat de ascultători ținea adevărate cursuri de creație literară la o cafea modestă și un pachet de țigări fără filtru, sau își lucra meticuloasele și laborioasele traduceri din Kondrad și Malamud retras în singurătate la o măsuță de la mezanin.

Tânărul Nicolae Goja, ce nu împlinise douăzeci și doi de ani, aspira și el la un loc în această ierarhie, chiar dacă la ora aceea nu publicase nimic. Dar nuvela cu Nuțu,  ca personaj central, era, repet, memorabilă. Nu știu dacă Vlad Alexandru i-a citit-o vreodată.

Au trecut de atunci două decenii și jumătate, a venit și a trecut Revoluția din Decembrie ‘89, și a rămas libertatea tineretului de acum care nu mai citește literatură nici străină și nici autohtonă,  libertatea creatorilor de a scrie doar  pentru ei proză, de întindere, în limba română, și a o publica numai pe banii săi,  căci marele public școlit trăiește într-un alt ambient cultural. În direct totul, titrat din limba engleză (britanică, americană sau mondială), însoțit de imagini din Tokyo, Cape Town sau Montreal, în fața micului ecran, totul în culori cât mai vii.

Poți călători oriunde, în spațiu și timp, chiar fără ajutorul  pașaportului, așezat în fața micului ecran, la Discovery de exemplu, din abisurile oceanului planetar până pe vârfurile Himalayiei, poți urmării zeci de  telenovele kilometrice, sau să citești articole de ziar, elaborate pe măsura unei minți sub medie, ca să nu provoace amețeli sau grețuri cititorului de vârstă medie, cu opinii politice gata confecționate. Iar tineretul postpuberal conversează pe Internet, pe chat, utilizând o nouă limb㠄român㔠în care Eminescu și Creangă se scriu „Kreangah” , „Eminesku” înțesate  cu un vocabular suburban. Nemaivorbind de textele manelelor, de la „BUG Mafia”, „Paraziții” și celelalte care emit în eter versuri de dragoste pe muzică adecvată de genul:

„Când o arzi cu o combinație în portbagaj

Primul lucru pe care-l faci, suni la anturaj!”

Și atunci să te mai zbați să fii scriitor?

Nicolae Goja nu s-a descurajat.  A perseverat. Și-a făcut stagiul de jurnalist harnic la o publicație băimăreană, și a continuat să scrie. 

Iată că peste ani am găsit într-o  librărie departe de Cluj, și de Baia Mare (unde s-a stabilit, bănuiesc) culegerea de schițe și povestiri ce alcătuiesc un tot, „Ilca. Educația milei” scoasă în fenomenalul tiraj de 6000 exemplare, și mai apoi excelentele romane „Iad în raiul de acas㔠Ed. Limes Cluj-Napoca 1999 și „Clopotul cu două limbi” Editura DACIA, Cluj-Napoca 2002. Ambele în condiții grafice de invidiat.

Nu voi diseca arta prozatorului, bogăția lingvistică, informația folclorică, etnografică, geologică și geografică adunată pe cele două sute de pagini ale romanului „Clopotul cu două limbi” în care recreează lumea cu personajele ei memorabile din depresiunea Chioarului, nici nu voi face aprecieri asupra talentul nativ al acestui împătimit al condeiului, mă voi opri în schimb la o reușită majoră, care de la Ion Lăncrănjan cu  romanul său, „Caloianul”, publicat în 1975, nu s-a mai repetat în proza noastră.

În „Caloianul”, roman masiv, de peste șapte sute de pagini, tipărit în două volume, și care, după treizeci de ani de la publicare, rezistă la o recitire, autorul alege ultimele luni din viața unui  scriitor de anvergură, personajul Alexandru Ghețea, bănuim pe Zaharia Stancu  ca model, care la senectute se zbate să-și scrie, fără succes, înainte de plecarea definitivă, capodopera pe care  a tot amânat s-o pună în pagină.

Personajul, la cei 69 de ani se simte  încă în putere, e plin de talent, a  adunat materialul potrivit, și-a creat toate condițiile propice scrisului, dar ceva în el este blocat. Își reamintește pe secvențe, clipe din viață, căutând tot mai frământat cauza blocajului. În final, realizează cutremurat că a făcut prea multe compromisuri pentru a ajunge în vârful ierarhiei artistice, că și-a prostituat  talentul și conștiința, pentru o glorie efemeră și onoruri de circumstanță, pentru bunăstarea materială atât de cântată și invidiată de confrați, bunăstare care acum nu-i mai folosește la nimic. Într-un fel și-a vândut sufletul… Este o tensiune a scrierii ce atinge pe alocuri culmi de măiestrie artistică pe care Ion Lăncrănjan nu le-a mai egalat niciodată în întreaga sa operă și nu a scris puține romane până la moartea  survenită cincisprezece ani mai târziu, în 4 martie 1991.

Nicoale Goja reușește la altă scară ,e drept, dar nu cu mai puțină strălucire, o performanță asemănătoare, prin portretul, greu de uitat, al personajului central din „Iad în raiul de acas㔠a cărui ascensiune și decădere o urmărește îndeaproape: scriitoarea de mare succes Codrea Florica.

Descrierea mecanismului psihologic al reușitei literare și sociale al acestei femei ambițioase și nu lipsite de talent care prin muncă asiduă și nenumărate renunțări obține  recunoașterea mult râvnită  în lumea oficială a „artei angajate”, dublată de privilegii, onoruri și avantaje materiale nu de neglijat, este realizat cu minuțiozitate până în punctul culminant al carierei,  urmat de prăbușirea interioară și  gustul zădărniciei, al inautenticității propriei vieți, când autoarea de cărți realizează  cu luciditate că reușita ei este doar un produs târziu al epocii proletcultiste, se constituie printre multe altele în paginile cele mai bune ale prozatorului Nicoale Goja.

Pentru această reușită îndelung pregătită, prin fragmente de mare densitate și virtuozitate tehnică, prin bogata galerie de profile și destine umane, din cele trei  cărți menționate, scriitorul Nicolae Goja merită cu prisosință efortul lecturii de către cei nedescurajați de vremurile potrivnice artei, care caută se îmbogățească sufletește.

Cătălin ȘUȘU

 

***

 

Pe ce schimbăm cuvintele?

 

Crestomația intitulată sugestiv Cuvinte la schimb (vol. II, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2004) reunește creațiile lirice ale protagoniștilor Seminarului Poetic desfășurat în urbea clujeană în intervalul 1-3 mai 2003.

Problematica volumului este una în esență religioasă, ținând de mistica creștină după cum subliniază și prefațatoarea Rodica Bogdan. Pe lângă temele de inspirație biblică (apocalipsă, regenerare morală, relația cu divinitatea etc.), inerente unui discurs de acest gen, se conturează și o poezie mai relaxată, personală, dar accesibilă tuturor, indiferent de opinii și orientări. Dar nu chiar indiferent, pentru că întreaga substanță poetică a volumului de faț㠖 lăsând deoparte diferențierile individuale și subiective – mizează pe un orizont valoric pozitiv, pe o stare de grație, transcendență și har, toate puse în slujba unor noțiuni de Bine, Frumos, Adevăr.

Veritabile pasaje existențialiste am identificat în poezia tânărului Alin Creangă: „Sunt/ nisipul tânăr/ arogant și rebel/ evadat/ din clepsidr㔠(O altă condiție). Alteori sunt tratate metaforic subiecte prozaice (Samuil Mitra, Demisia) sau realități cotidiene – Georgiana Hațegan, În țara Minciunilor: “la noi în țara minunilor/rodește livada minciunilor: minciună că ești, miciună că poți/ minciună că eu, minciună că toți/ minciună că mâine, minciună că crezi/ minciună că aur, minciună că vezi/ minciună că taci, minciună că spui/ minciună a ta sau a nimănui”.

Dacă există o pretenție a Cuvintelor la schimb, aceasta – așa cum sugerează înșiși autorii – vizează o triplă deschidere: spre ei înșiși, spre semenii lor și față de Dumnezeu.

Poeziile din prezentul volum abundă în dedicații, majoritatea cu circuit restrâns – între poeții coautori, dedicate prefațatoarei sau altor figuri familiare în grupurile de creștini –, dar și surpriză! Anei Blandiana sau lui Nichita Stănescu. Autorii „deconspir㔠adesea prin motto inspirația lor poetică: Iov, Corinteni, dar și Dostoievski.

O importantă obiecție privește pagina de prezentare a fiecărui autor, deoarece există o discrepanță care nu poate fi ușor trecută cu vederea în ceee ce privește conținutul lor: despre unii se furnizează câteva detalii biografice sau autobiografice, despre alții  (mai) nimic, doar câte o ars poetica proprie, ceea ce dă impresia unei lipse de constanță în ansamblu. Totuși, unele prezentări neconvenționale reușesc să fie originale, ca în cazul sculptorului clujean Liviu Mocan, care își compune o autobiografie simbolico-lirică pentru a pune în evidență substratul său profund creștin.

Cuvântul introductiv al Rodicăi Bogdan mi s-a părut autentic, bine structurat, nicidecum patetic (după cum ar cere o prejudecată românească), cu accente pe tematica creștină a discursului poetic.

Continuând tradiția poetică începută cu primul volum, autorii au inițiat și un grup de dialog cultural pe internet care vizează deschiderea spre un public cât mai eterogen și sensibil la valențele liricii creștine. Spre deosebire mulțimea de „poeți” grafomani contemporani, care înșiră vocabule goale „ce din coadă au să sune”, Cuvintele la schimb izvorăsc din autenticitate și iubire de absolut.

Grațian CORMOȘ