Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (472) Februarie 2005

SALOANELE REVISTEI „FAMILIA”

 

Aurel PANTEA

* * *

 

Îmi spunea: timpul ne străbate pe toți,

i-am spus: chiar ne-a înlocuit.

Am construit, apoi, o imagine despre maladii:

mostre de timp necrozat. Surîdea, lîngă surîsul ei

țîșneau oboseli derutate, acum mă rog și simt cum

vin mame și cer tot ce au născut și obiectele,

ca niște fii tineri și corvîrșitor de vulnerabili, țintesc locul

din biografia mea unde sînt cu totul neapărat,

rugăciunea mea, ca un șiș împlinit în limbaj,

atinge morfemele pure ale morții

 

* * *

 

Iar e seară. Drumurile duc tot ca la Trakl, în Grodek.

Tributul imagistic pentru azi. Imaginea mea esențială rîde

în vizorul unor demnitari de gudron. Demonul serii

stăruie pentru mine lîngă uși mate. Dimineața se adeverește

că sînt imagini poiectate.

 

Să fac un gest.

 

Unii migrează în alte stări. Imaginile mate cu ușile

sînt mai proaspete acolo. Dimineața deschid geamul,

unul real, și constat satisfacția vecinului, văzîndu-mi fața extenuată.

O să-i vorbesc și eu despre pungile lui de sub ochi, despre tusea lui seacă.

Ne privim. Imaginile noastre, una cu alta, despre altceva vorbesc,

despre un altceva cu crevase și cheaguri — pe deasupra îngustei

noastre străzi, unde crește o puternică viețuitoare.

Despre ea avem opinii asemănătoare. Amîndoi o producem, ea crește

pe sub pungile lui de sub ochi, pe sub fața mea extenuată

 

* * *

 

Și timpul nu va mai dura, și se va despărți

de sine, și va rămîne sinele său, și acolo se va urla

într-o imagine mare,

acum, el stă cu sinele său, ca o femeie care, în cele din urmă,

acceptă, stă cu sinele său încărcat de sîni

 

* * *

 

E foarte simplu: ești disperat, nu mai suporți

arătarea densă, opacitatea, tăcerea feroce, hrănindu-și fiul,

nimicitorul cu gura mută,

un fel de înfloritoare disperare,

și chemi, de exemplu, un vecin și

îl pui să-ți povestească. Și vezi, în secvențele vieții lui –

toți sînt narativi — cili vibratili, atacîndu-l, pofta lor, în mijlocul

fericirii cu care îți povestește — moartea înaintînd în povestea lui

printre foarte firești întîmplări

 

* * *

 

Obiectele, această hemoragie

din venele fondului obscur,

împiedică vederea fețelor.

 

Am putea fi materia unei priviri dezintegrate

 

* * *

 

Iese grămada, afară, în inepuizabilul muzeu

de înjurături. Necroze și țesuturi vii, a vorbi despre ele,

a face o punte spre țara în care limbajele s-au interiorizat

într-atît, încît fertile au devenit doar genele morții

 

* * *

 

Ineficient ca îngerul Domnului dintr-o poetică vetustă

e simțul meu neexersat al morții,

cînd toate simțurile sînt plecate și rămîn găurit

ca o pupă din care ce era de ieșit a plecat de mult,

 

îți mulțumesc, Doamne, pentru simțul acesta precar, acum,

cînd toate mamele stau deschise

să primească morții ce nu vor învia

 

* * *

 

Să fii de o parte sau de alta a limbajului,

cînd el este lucrul perfect, fără față și spate,

lucrul absolut transparent, ce te poate elimina

dintr-o foarte simplă greșeală,

 

și erorile, toate erorile revin ca veștile

despre soldații plecați de foarte multă vreme,

despre ei vin știri denaturate și mamele toate

simt nevoi adînci să se reîntocmească,

iar mama limbajului se dă bețivilor, drogaților, politicienilor,

marea prostituată cu uterul sfîrtecat, dezarticulată

șiroind de interjecții

 

* * *

 

Și timpul nu va mai fi, nu va mai fi, va rămîne

doar această propoziție și un cîmp mare, vorbirea ultimă

pe un mare cîmp, vorbirea ultimă, străduindu-se,

vom lucra, vom povesti despre ce a fost, ne vom odihni,

vom lucra, spune Katia, precum Sonia din limbajul ultim,

vom lucra, ne vom odihni

 

* * *

 

Lumină desfoliată, dezbrăcîndu-se, o femeie,

altădată, știa să profite de efectele acelei nudități,

fotonii risipiți, consumîndu-se printre puterile întunecate

ale adolescenței, lumina de acum, în risipă, feminitățile ei

atrag chipuri în care au obosit rosturile, fundamentala ei

feminitate

transformă timpul într-un culcuș, orice femeie e profundă

cînd un bărbat îi vorbește despre adăpostul și avanpostul

morților din ea,

și cu astfel de lucruri începe totul: cabrările, lenevia,

vitalitatea concentrată și

ampla ei delăsare de după,

delăsarea apelor mari la capătul cărora

seriile și ritmurile se reiau, vitala lor nerăbdare.

Limbajele își ridică fețele

din mîluri pentru alte răsărituri semantice

 

* * *

 

În masa comună, lumină antropofagă, mîncătoarea

noastră cea de toate zilele își face siesta,

argintul ei impur ne consumă

simțurile. Plăcerea și ispita dematerializării. Luxul

de a ne lăsa mîncați de un mare nesațiu.

Amoralul estetism

de a ne lăsa consumați de o impersonalitate laborioasă.

Corpul ei

de fotoni obosiți e doar corpul ei cu fotoni obosiți

 

* * *

 

Dacă mi-aș pune instinctele

 

pe o creangă verde și ea s-ar carboniza,

aș fi silit să constat o expansiune

a ceea ce nu vreau neapărat să știu

că sînt.

Dacă mi-aș pune instinctele

pe o creangă carbonizată și ea ar înverzi, înflori,

asta înseamnă o înțelegere între automatul din mine

și un alt fel de inconștiență,

în fața căreia rațiunea pură și rațiunea practică

stau și se socotesc