Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (472) Februarie 2005

Debut

PROZA

 

Sebastian E. BARTOȘ

Reciclare

 

I

 

Aprinse veioza. Până atunci intrase destulă lumină prin cele două geamuri pe care le avea în față. Ar fi preferat să scrie în starea de spirit pe care i-o întreținea lumina solară. Strălucirea îmbâcsită a veiozei avea să-i fie pedeapsa pentru că pierduse dimineața...

Își puse totuși ochelarii. Se uită la reproducerea după Dali din spatele său. Se gândi că nu-i place „Persistența memoriei”, că ar fi preferat „Lebede reflectând elefanți”... Se-ntrebă o clipă dacă i s-ar fi putut urî și de „Lebede...”, dac㠄Persistența memoriei” îl plictisea prin sine sau pentru că o privise prea mult. Se gândi în aceeași clipă să scrie întrebarea, dar pierdu ideea încercând s-o formuleze... Sub tablou atârna un crucifix, al cărui Hristos se trezea în fiecare dimineață altfel. Când l-a primit, era senin, contopit cu crucea, fericit de perfecțiunea suferinței Lui; a doua zi stătea să cadă, țipând stins; a treia zi era deja îngropat în culoarea impersonală a peretelui. În stânga era ușa, în dreapta, biblioteca. Iar la mijloc urma să pună o fotografie. Poate a altcuiva, poate chiar pe a lui... Sau e de prost gust să umple toate spațiile goale?

Crucifixul de lemn întunecat și geamul cu rame albe îi trezeau întotdeauna sentimente ciudat amestecate. Curtea nu era niciodată luminată prin față, fiind închisă de clădire pe toate cele patru laturi. Lumina pătrundea lichidă, excretată, înstrăinată de sursă. Prin geam, fluidul cu miros de junglă părea căldicel. Cafeniul curții semăna cu nuanța sângerie a Hristosului de lemn. Dincolo de geam era un Eden negru, cu Pomul Cunoașterii palid. Palid și frumos. Dar numai pentru că era în milocul acestei curți. Fără buruienile din jur, fără clădiri, fără oraș, fără el – cel care-l privea de după geam – arborele ar fi fost o excrescență a pădurii, un trunchi care putea să nu fie văzut niciodată.(Ce golit de sens e acest „niciodată”. Dacă ar fi scris vreodată că arborele din curte era palid, probabil și l-ar fi imaginat în culori pastelate. Dar ca să transmită mesajul lui „niciodată”, ar fi trebuit să ucidă pe cineva.) Și dacă nu ar fi fost văzut niciodată, filozofii și copiii s-ar fi îndoit de existența lui... Se gândi că totuși Schopenhauer nu avea dreptate: ceea ce ochiul nu vede există, dar nu are sens. Vru să scrie, dar cuvântul „sens” îi păru și el lipsit de pregnanță și abandonă.

Afară se făcu tot mai întuneric, așa că trase obloanele peste imaginea curții. Lumina becului părea să apună lent, dând culorilor acea căldură care deosebește sepia de negru. Se uită la căștile de pe masă, vechi dar bune, și la ochelarii pe care după câteva luni îi simțea deja prea slabi. Nuanța luminii electrice îi aminti de după-amiezele de vară: aceeași senzație deprimantă de artificial, aceeași impresie de efect cinematografic. Dar nici un soare și nici un bec nu avea lumină vidă. (Încă un cuvânt gol...) În copilărie însă avusese o jucărie care îi arăta spațiul gol, neumplut nici măcar de întuneric. Era un fel de binoclu în care se așezau diapozitive. Când era gol, arăta un peisaj format dintr-un cer alb, abstract dar impur și o zonă neagră în partea de jos. La vremea aceea peisajul acesta îl fascina și îl speria, dar nu pentru că era ceva inedit. Dimpotrivă, îl văzuse în câteva locuri: la marginea orașului, unde se afla un șir de garaje, cu un câmp în spate, imagine din care se vedeau numai colibele de tablă și cerul alburiu căscat peste ele; în alt colț al orașului, la un gard din plăci de beton ce masca probabil hale scunde. Dar fâșia aceea întunecată ar fi putut fi orice, ar fi putut să fie o pădure la orizont, un zid în spatele căruia se jucau copii anonimi, cu fețe proletare, un gard de sârmă al unei grădini cu buruieni.

Între timp, Hristosul de pe cruce privea tot mai dezolat obloanele trase. Simți o amețeală care era probabil somnul. Se culcă iarăși la altă oră decât ar fi vrut. Privirea Lui era tot mai tulbure.

 

II

 

Simți atunci, ca de multe alte ori, că a uitat tot ce s-a întâmplat în ultima vreme, că toate amintirile pe care le mai are se leagă de evenimente care au avut loc cu ani în urmă. Fiecare amintire era însoțită de greața pe care o dă oboseala extremă. Rațiunea lui, speriată, se ferea să analizeze amintirile, deși era oarecum tentant. Își dorea să fugă, să se cufunde în somn până când toate astea aveau să se termine. Adormi, dar gândurile îl urmau în vis, așa cum un împărat chinez fusese urmat în mormânt de o armată de lut. Se simțea privit, iar apoi tras de mână și așezat pe o suprafață tare, plată, care îl ridică brusc, așa cum balanța ridică talgerul mai ușor. Tresări, dar adormi repede. Visă că se trezește, se scoală din pat și se așază la masă. Îi vin idei noi: Hristosul de pe cruce avea să fie naratorul, iar stiloul de pe birou putea fi comparat cu o axis mundi. Da, un substrat mitologic ar fi potrivit. Vrea să scrie, dar meditațiile îl deturnează din nou.

Fu trezit de un zgomot înfundat, un fel de ciocănit pe ceva moale sau o mișcare ritmică ce provoacă o undă sonoră în apă. În spatele sunetului simți o prezență, ceva viu care umplea camera. Era o imagine amorfă, totuși monstruoasă, care nu voia să-l rănească, ci numai să fie acolo, să-l terorizeze. Deasupra lui plutea un punct de lumină neagră. Era poate o armă, poate un panaceu, dar era foarte departe. Se strădui să se concentreze numai la acel punct, să uite de prezența din jur. Reuși, în cele din urmă, iar camera, deși întunecată, deveni vizibilă.

 

III

 

A doua zi se trezi obosit. Gândurile din vis i se continuau și realiză abia după un timp că e treaz și că privește drept înainte, fără să vadă ceva. Glasul interior repeta aceleași cuvinte, ca și cum ar fi avut trac în fața camerei. Gândirea în schimb o luase mult înainte, continuând, tot în gol însă, mersul demonstrației. O dată ce se dezmetici nu mai putu să înțeleagă ce își tot repeta. Părea să fie „Sunt aici, da, da, sunt aici...”

Dar ce visase? Se făcea că se uita prin geam la o curte interioară, înconjurată de ziduri cenușii, părăginite și acoperită de o iarbă crudă și rară. Încercând să iasă din curte găsi un culoar cu un perete dărâmat. Rămășițele sale- sculpturi romane reprezentând plante și amorași, înșirate pe margine, ca la o expoziție. Peretele întreg era format dintr-un șir de nișe, sau poate camere minuscule ale căror uși fuseseră smulse. Intră în câte una, timid, cu ochii holbați, aproape tremurând, ca și cum ar fi explorat un spațiu obscen...

... Ajuns la etajul al doilea, văzu pe fereastră aceeași curte, care acum aproape că atingea pervazul. Se plimbă pe coridoare fără să audă vreun sunet, nici măcar ecoul pașilor săi. Găsi săli cu ușile smulse, cu băltoace pe jos, cu apa curgându-le pe pereți. Coridoare cu ferestre uriașe, dar prin care abia intra lumina. Continua să caute, să exploreze.

... Coborând în pivniță, găsi un nou coridor. Părea să fie scara unui bloc. O bătrânică trecu pe lângă el vorbindu-i (nu înțelegea sau nu ținea minte ce), dar fără a-l privi. Ființa aceea aplecată, cu chipul de un alb fotografic, deschise ușa unui apartament: prin ea se vedea o curte betonată imensă, cu un cer tot de culoarea betonului. În curte se afla o ridicătură, un cub, cu o scară metalică și un capac de canal. Bătrâna urcă scărița și dispăru în gura de canal, dând de înțeles că acel spațiu oarecum subteran era locuința ei. Iar el o compătimea, sau mai bine zis era pătruns de acel miros depresiv al precarității, ca și cum el însuși ar fi locuit în acel bloc de canale...

... Subsolul propriu-zis era plin de bârne. (Nu era clar dacă formau un schelet sau erau pur și simplu depozitate acolo. Trebuia să fi fost o pivniță, deși semăna a pod...) În mijlocul bârnelor, într-o beznă adâncă, pluteau două trupuri. Erau goale, albe, perfect luminate pe toate părțile. Trăsăturile lor erau estompate, iar genul – imposibil de distins. Păreau niște crochiuri tridimensoinale. Se mișcau, se priveau cu un fel de tandrețe, treceau probabil printr-un ritual... Restul nu și-l  mai amintea clar, ținea minte numai tensiuni și noduri viscerale...

... Coborî o scară cu trepte mărunte. Se pomeni pe o stradă cunoscută. La capătul ei se urcă într-un tren. Văzu apoi vagonul negru din afară, ca din zbor, văzu cum cotea...

... Se afla într-un tramvai alb. Trecu pe lângă o clădire cu multe etaje, din  care nu văzu decât o fațadă compactă, cu firide, fără uși, geamuri sau balcoane. Construcția ocupa întreaga stradă...

... Coborând din tramvai, ajunse pe o alee cu arbori și case vechi. Se văzu din spate, înaintând lent și dispărând la orizont, între marginile străzii care se uneau ca într-o pictură în trompe-d’oeil. Auzea finalul sonatei „Furtuna” de Beethoven, ca ți cum ar fi fost genericul unui film lacrimogen...

Când se dezmetici din cercetarea visului, se simți lovit de un fior, ca atunci când, visând răcoare, se trezea chinuit de căldură. Era acea tensiune care îl scutura din când în când, acel nod visceral, acea senzație pe care îi venea să o salute, așa cum Ivan Ilici își saluta durerea când o regăsea. I se făcu dor de somn.

Simți apoi o sufocare plăcută... I se păru penibil pentru o clipă, dar îi era imposibil să se concentreze asupra sentimentului.

Se ridică din pat și ieși pe un hol îngust, în capătul căreia o ușă dădea spre stradă. O deschise. Afară, un deal abrupt. Bălării uscate, clădiri din beton, fără uși și geamuri. În vârful dealului, rămășițe de ziduri, mai mari decât dealul însuși. Un drum de la poale până dincolo. Cer de un albastru verzui, chimic.

Pe drum apăru un car tras de patru oameni. În el stătea o femeie imensă, îmbrăcată într-o rochie înflorată, cu model asimetric. Drumul era plin de gunoaie descompuse, neidentificabile, iar carul se oprea la fiecare pentru a-l ridica. În spatele carului, aclamând și aplaudând, mergeau doi bărbați. Unul, de vârstă mijlocie, chel pe aproape tot capul, cu cioc, purtând bască, scanda ceva și flutura un steag roșu. Celălalt, mult mai tânăr, îmbrăcat în haine din piele neagră, cu lanțuri argintii, ducea o pancartă pe care scria „CURĂȚENIE”. În mod inexplicabil, în drum se ivi un individ. Femeia opri carul și, cu o expresie neutră, îl trase lângă ea. Fața individului exprima o groază grotescă, ca și cum ar fi avut un machiaj de clovn. Întrebase poate unde e dus, căci femeia răspunse inexpresiv, dar puțin batjocoritor: „La reciclare, bineînțeles...” Carul înaintă câțiva metri și un individ identic apăru pe drum. Femeia opri carul și, cu o expresie neutră, îl trase lângă ea. Fața individului exprima o groază grotescă, ca și cum ar fi avut un machiaj de clovn. Întrebase poate unde e dus, căci femeia răspunse inexpresiv, dar puțin batjocoritor: „La reciclare, bineînțeles...”

Auzind aceste cuvinte, dar mai ales acel cuvânt – acel antihristic cuvânt – intră în casă și închise ușa. I-ar fi plăcut să fugă, să trântească ușa și să se sprijine de ea cu spatele, gâfâind și închizând ochii. Dar intră în cameră cu mișcări automate și cu privirea pierdută, ca întotdeauna.