Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (472) Februarie 2005

SOLILOCVIUL LUI ODISEU

de

Traian ȘTEF

Cărțile prietenilor

 

Ion Bogdan Lefter

 

În numărul din 5 –11 februarie 2005 al suplimentului „Ziua literară”, Alex. Ștefănescu se ocupă, în rubrica sa, „Cartea săptămânii”, de Ion Bogdan Lefter. Cartea pozată, Despre identitate, este doar pretextul pentru a face portretul unui adversar. De ce Alex. Ștefănescu și Ion Bogdan Lefter sînt într-o relație de adversitate nu știu eu de aici, din provincie, de la Oradea. Pot bănui, din text, doar căz ar fi ceva deranjamente datorate ambiției obstinației celui de-al doilea de a miza pe direcția postmodernă a culturii române. Inclusiv această carte are subtitlul „Temele postmodernității”. Am citit textul lui Alex. Ștefănescu și mai atent pentru că tocmai se anunțase încetarea apariției „Observatorului cultural” sub „regimul Bogdan Lefter”, iar motivul divorțului era că prea își impune acesta programul și vrerile personale. Dar aici e o altă discuție, cu alte conotații.

Alex. Ștefănescu ni-l arată așa pe Ion Bogdan Lefter: spirit cultivat, cu minte clară, responsabil față de societate. Asta ar fi de bine, dacă ne-ar decupa cineva doar trei rînduri din articol și dacă nu ar fi trecute toate în acel negativ unde tot binele e curat spre rău. În rest, însă, el apare ca un dictator preocupat de cultul propriei personalități: își controlează imaginea; dacă s-ar propune să i se înalțe o statuie ar pretinde s-o sculpteze el însuși; scrisul lui este autoritarist, sub semnul lui „trebuie”; e un fanatic lipsit de umor; se comportă ca un fundamentalist al democrației; nu este sensibil la evidența talentului, nici măcar a geniului, la valoarea literară adică, dacă nu este ilustrată teoria lui simplistă (postmodernismul); mizează pe generația optzecistă în ansamblu fără să vadă că doar doi-trei s-au realizat; nu se bucură de existența în literatură a „străluciților scriitori” Marin Preda, Nichita Stănescu, Gabriel Liiceanu sau Andrei Pleșu; n-are plăcerea lecturii; nu are libertate interioară, gratuitate, curajul de a se lăsa cucerit de farmecul literaturii; se vrea un Lovinescu al postmodernizării, numai că, spre deosebire de Lovinescu, „el crede că programul estetic are o importanță în sine, supremă, indiferent de valoarea literară a scrierilor care rezultă din aplicarea lui”. Rezultă de aici că un literat din România (unul care scrie versuri, critică literară, articole de atitudine politică și de analiză, care susține un concept cultural) trebuie să fie (dacă nu e, trebuie apăsat să fie) un bun ideal de folosință publică: blînd, sensibil, modest, cu umor, cu sentimentul gratuității, cititor cucernic de Preda, Stănescu, Liiceanu, Pleșu, repede căzătoriu în farmecele literaturii oficiale. M-a mirat aici alăturarea numelor Liiceanu și Pleșu la Preda și Stănescu. De aceea am făcut trimiterea la literatura oficială, pentru că e prima dată cînd Gabriel Liiceanu și Andrei Pleșu sînt considerați „scriitori străluciți”, clasici în viaț㠖 spre deosebire de ceilalți doi clasici contemporani ai prozei și poeziei românești. Pînă acuma se spunea despre ei că sînt străluciți filozofi sau filosofi; de-acuma vor fi străluciți poeți și prozatori ai sufletului de părinte, ai îngerilor. N-aș vrea să se înțeleagă că și eu îi tratez „cu acreal㔠pe cei doi, dar aici mi se pare a fi tot schepsisul. Gabriel Liiceanu și Andrei Pleșu (care sînt străluciți scriitori, dar nu și ficționari) ar fi noii scriitori oficiali, iar a-i contesta e trădare de patrie. Mai trebuia adăugat și Horia-Roman Patapievici pentru că toți cei trei prieteni (sau numai Liiceanu și Pleșu sînt „prietenul meu”?) au fost tratați mai puțin prietenește în „Observator cultural”.

Cît despre „discursul unui dictator dornic să stabilească exact ce trebuie făcut în cultura și politica țării”, mă întreb dacă nu a fost prea nervos Alex. Ștefănescu atunci cînd a scris textul. Din cîte știu eu, Ion Bogdan Lefter nu are nici  puterea dată de vreo instituție și nu e nici un tip influent în mediile politice sau culturale, nu e vreun baron barem de Vaslui. Apoi, acel trebuie a fost relativizat, ba chiar lipsit de sens de cînd avem voie să-l pronunțăm, pentru că tot românul cu opinie, ca să nu zic de „analiștii politici”, folosesc acest semn al imperativului.

A acuza, apoi, o persoană că nu are plăcerea lecturii e un nonsens. Nu mă interesează dacă Bogdan Lefter le iubește pe soția sa și pe fiica sa. E o problemă personală. Nu mă interesează dacă lui Alex. Ștefănescu îi place mai mult plevușca decît somnul. În Despre identitate nu avem nici un text de analiză literară ca să ne dăm seama cum citește Bogdan Lefter. Știm din altă parte că opțiunile lui sînt altele decît cei patru străluciți: reprezentanții Școlii de la Tîrgoviște, în proză, iar dintre poeți: Leonid Dimov, Mircea Ivănescu, Gellu Naum, Mircea Cărtărescu. Și nu e singurul din generația lui cu această selecție, ba nici din alte generații – mai vechi sau mai noi. Dimpotrivă, se pare că aceștia formează canonul momentului. Iar îmbătrînita generație 80 s-ar putea să conțină mult mai mulți poeți, prozatori, critici, teoreticieni de valoare decît cei doi-trei ai lui Alex. Ștefănescu, sau poate sînt alții doi-trei. Absolutizarea unei opinii se produce prin interzicerea relativizării, prin impunerea consensului, a-i lăsa pe oameni să vină cu ideile lor și a-i trimite acasă cu ale Noastre (pluralul majestății).

Cartea lui Ion Bogdan Lefter nu este jurnal de lectură, antologie de cronici literare, sau un studiu culturologic. E una de publicistică, de opinie, de atitudine, organizată astfel încît să ofere o imagine coerentă asupra unui cerc de termeni în care autorul gîndește lucrurile. Este limpede că el e un cultivator al postmodernismului la noi, că pune această marcă pe generația 80, că e un liberal, că e atent cu temele  postmodernității. Dar pătrunderea  acestora în cultura română e oricum inevitabilă și a le arăta nu mi se pare sinonim cu a le impune. Iar dacă e vorba să le negăm, asta se poate face direct, nu negîndu-l pe promotorul lor, mistificare la modă în România. 

Ceea ce îi poate fi reproșat lui Bogdan (adesea repezit și redundant) este o anumită lipsă de nuanță și de reflecție critică, vorbind despre toate aceste identități: feminism, drepturile minorităților, discriminare pozitivă, corectitudine politică, multiculturalism, care sînt de fapt agenții culturali ai globalizării. Critica lui se adresează mentalităților românești care sînt prea încete în sincronizare, fără a medita (dar nimeni nu-l poate obliga s-o facă) asupra unui proiect al identității noastre în această perspectivă, altul decît cel  organicist. Mai mult chiar, prin transferul ideii balcanice din geografie în istorie (o idee originală, dar poate fi și un sofism) identitatea noastră (chiar și aceea peiorativ-balcanică) se întinde și se decolorează pînă la transparență. Bogdan Lefter optează, totuși, din unghi regional, pentru considerarea României în Europa Centrală. El nu este adeptul „datelor statice fixate în trecut”, al viziunilor omogenizante, uniformizante, „substanțialiste”, considerînd c㠄identitățile culturale” sînt niște „permanente reordonări”, trăind noi într-o lume cu o rapidă circulație a informațiilor și a valorilor în care „focalizările comunitare” sînt greu de menținut.

Despre identitate este cartea analistului politic, a unui ideolog, nu a criticului literar. Curios, însă, cum opiniile autorului ei sînt discutate de critici literari. Reacția lui Alex. Ștefănescu nu este singulară. Atitudinea sa, în care pune ceva resentiment, se articulează la discuțiile despre „omul recent” (omul postmodernității) și cartea cu același nume a lui H.-R. Patapievici, la reacțiile față de iutea și ardeioasa dezbatere din „Observator cultural”. Atunci, Dan C. Mihăilescu îl portretiza pe Bogdan Lefter la fel: „omul cu fixația postmodernismului, cel care, înzestrat cu arsenalul monomaniacal al corectitudinii politice” etc., etc..

Articolul lui Alex. Ștefănescu poartă vocea, cred, a părții din cultura noastră care este rezistentă la postmodernitate, a boierilor de acasă certîndu-i pe cei care vin de la America și aduc ce e mai ușor, ideile, și fac schimbul cel mai ieftin, de căsuțe poștale electronice.