Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (472) Februarie 2005

SERTARELE EXILULUI

de

Norman MANEA

„Aspirația la un rol principal într-un film de Hollywood m-ar transforma într-o caricatură”

 

Du: Norman Manea, ați emigrat în 1986 din România lui Ceaușescu, sînteți azi cetățean american. Pe coperta noii cărți germane sînteți prezentat, totuși, ca un „apatrid”, căruia „scrisul i-a devenit singura patrie”.

Norman Manea: În cazul meu, descrierea este legitimată de biografie, de felul complicat în care, întîi copil fiind, apoi ca om matur, am fost separat de lumea în care m-am născut. Scriitorul își are, fără îndoială, patria în limbă, chiar și atunci cînd rămîne să trăiască în patria sa geografică. Nimic nu este neobișnuit în asta. Neobișnuitul, în cazul meu, este că scriitorul nu mai trăiește acolo unde a crescut. Limba devine încă mai mult, din cauza asta, refugiul interior, patria interioară. Din asta rezultă inevitabil  tensiunea, uneori și conflictul, dintre eul intim al individului și mediul său social, sau, cum spunea Gertrude Stein, dintre entitatea și identitatea sa. „Identitatea” este astăzi un cuvînt magic și comercializat, oamenii o consideră cheia care le rezolvă toate problemele. În realitate, problemele încep abia după ce ți-ai găsit identitatea.

 

Du: De aceea nici nu putem, totuși, renunța la ea.

N.M.: Identitatea ne leagă de mediul social, de un grup, de un way of life: apartenența politică, religioasă, etnică, erotică. În secunda cînd rămînem, însă, singuri într-o cameră, sîntem o entitate. Într-un sens mai profund și mai solitar, indivizi. Din punct de vedere lingvistic asta înseamnă pentru mine că întrebuințez azi limba engleză pentru nevoi practice sau pedagogice, pentru a-mi îndeplini obligațiile și nevoile cotidiene. Limba interioară, limba sinelui și a literaturii rămîne, însă, limba română.

 

Du: În ce constă azi diferența între individul care stă într-o cameră la Bard College, unde predați literatură europeană, și individul anterior, în camera sa din România?

N.M.: Firește, omul nu poate face o netă separare între identitatea sa socială și eul individualității sale, ar fi patologie. Întrepătrunderea contrariilor este continuă și cotidiană, inevitabilă. Tot așa ar fi să evaluăm, măcar din rațiuni didactice, deosebirea dintre biografia mea românească și cea americană. Trăiesc, ambele, zilnic.

Du: Aveați deja 50 ani cînd ați ajuns în exil.

N.M.: Din cauza asta, șocul și trauma au fost mai mari. Dar exilul are și o latură pedagogică. Întreaga ta existență, tabu-urile și prejudecățile, modul de a gîndi și trăi sînt scoase la lumină, uneori foarte drastic. A trebuit să-mi lărgesc orizontul și nu doar ca să înțeleg o societate liberă, determinată de o viziune uneori cinică a competiției, ci și o lume nouă, care nu este Europa. Te trezești într-o aventură existențială și într-o aventură a spiritului.

 

Du: În cartea Dvs., Întoarcerea Huliganului, numiți America „lumea de dincolo”. Ce știați despre acest dincolo, înainte de a-l cunoaște?

N.M.: Ceea ce aflasem de la scriitorii americani; consider scriitorii cel mai bun ghid într-o țară. Știam, deci, că este o țară a exilaților, cu oameni din toată lumea și că acolo identitatea se definește independent de religie și etnicitate, funcție de principiile de bază ale Constituției. Și știam de la acești scriitori cît de contradictorie va fi o astfel de societate. Cînd am ajuns în America am constatat, desigur, curînd, că totul este chiar mai complicat decît îmi închipuisem.

 

Du: Vorbiți în cartea Dvs, despre „granițele și măștile libertății”. Care sînt aceste măști?

N.M.: Ceea ce mi-a plăcut de la început în America a fost că nu era nevoie de un buletin de identitate. O fotografie pe carnetul de conducere a mașinii era suficientă. Dar libertatea este, în cele din urmă, ceea ce faci tu din ea. Libertatea este o potențialitate, care nu se lasă totdeauna concretizată. Oamenii într-o societate liberă trebuie să se confrunte zilnic, aș zice de zeci de ori pe zi, cu granițele libertății. Nu cu libertatea ca mare concept filosofic, ci cu ceea ce ea înseamnă în familia ta, în cotidianul ei, pentru bunăstarea ei, pentru munca ta.

 

Du: Ce contradicții ați întîlnit în societatea „liber㔠a Americii?

N.M.: Statul socialist se definea la început drept dictatura clasei muncitoare, ulterior drept Republică populară. O republică a poporului, sub conducerea și legile Partidului. Ce rămîne, însă, cînd ideologia este eliminată în Republica democratică a poporului? Rămîn mai ales nevoile omenești, gusturile oamenilor, motorul omenesc al egoismului și al nevoii de plăcere. Imaginea nu este cea mai îmbucurătoare. Gustul maselor nu este cel mai bun. Vulgaritatea și trivialitatea unei democrații este inevitabilă, pentru că este însăși natura Statului. Dacă acceptăm definiția statului democrat trebuie să suportăm, însă, și insuficiențele sale.

 

Du: Trăiți acum într-o dictatură a prostului gust.

N.M.: Cuvîntul elită nu sună bine în America. Ai, deci, de la început, o problemă. Domnul Kerry, noul candidat al Partidului Democrat va avea și el o astfel de problemă. George W. Bush, adversarul Republican, știe cum să se poarte cu omul de pe stradă. El nu e nici mai cultivat ca acesta, nici prea strălucit, cum bine știm. Oamenii obișnuiți simt c㠄e unul de ai noștri”. Vine Kerry, mai cultivat, mai inteligent și mai înțelept decît Bush și are, deci, o problemă. Este și problema scriitorului care prin definiție este mai cultivat și mai sensibil. Își petrece viața într-o cameră printre cărți și încearcă să pună alături propozițiuni, să scrie o propozițiune mai bună și consideră triumful său cel mai mare dacă scrie cea mai bună propozițiune din lume. Nu va fi un produs pentru mase.

 

Du: Munca scriitorului este marginalizată într-o astfel de societate.

N.M. Dar scriitorul nu este băgat la închisoare pentru cărțile sale. Trebuie acceptat că rolul scriitorului este marginal. Reprezentantul cultural al Americii este vedeta de cinema; scriitorul, artistul rămîn în umbră, în solitudine. Lucrurile se vor înrăutăți, bănuiesc, această evoluție nu prea mai poate fi stopată, pentru că este umană. Evoluția în direcția vulgarității și a trivializării este o evoluție spre simplificare. Simplificarea este uneori înțeleaptă și bună și importantă, chiar și în situații politice. Și uneori are efecte teribile. Intervenția Americii în timpul blocadei Berlinului era rezultatul unei simplificări și era strălucită. În cazul războiului din Irak simplificarea nu a fost, probabil, cea mai bună soluție. Ca tot ce este omenesc, și simplificarea are două laturi, bună și rea. În conflictul dintre cultura populară și cultura „înalt㔠ultima are șanse proaste.

 

Interviul a fost luat din partea redacției Du de Thomas David și a apărut în numărul din aprilie 2004 al revistei elvețiene.