Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (472) Februarie 2005

LITERATURA IDENTITĂȚII

de

Teodor MATEOC

William Faulkner:

Întâlniri cu negritudinea.

Considerații rasial-identitare în "Zgomotul și furia"

  

În Faulkner’s Career: An Internal Literary History (1979), G. L. Stonum vorbește despre două subiectivități prezente într-o carieră literară: „autorul”, ca subiect produs de text, și „scriitorul”, ca subiectivitate care produce textul. Ambele sunt, adaugă criticul, fațete ale persoanei istorice numită William Faulkner.

După cinci decenii de exegeză, Faulkner, „autorul”, este considerat o autoritate în multe domenii: relațiile rasiale, istoria Sudului, viitorul democrației și al umanității, importanța creștinismului sau rolul artistului în societate. Despre multe din aceste chestiuni, judecățile lui William Faulkner, „scriitorul”, erau discutabile, parțial fundamentate și, în general, el ezita să le exprime sau să le comenteze public. Ceea ce explică necesitatea „inventării” lui ’Faulkner, crede M. Kreyling. Începând din 1946, când M. Cowley publică The Portable Faulkner – carte care îl impune decisiv pe Faulkner în conștiința publicului – și până la moartea sa în 1962, scriitorul a fost nevoit să accepte faptul că devenise „o forță culturală instituționalizată”1 care trebuia să joace rolul artistului situat istoric. Nevoit să accepte, deoarece Faulkner, „scriitorul”, ar fi preferat să rămână, pur și simplu un artist precum „unii Elizabetani care nu își semnau cărțile, detașați și anonimi”2.

Deși Faulkner‚ „scriitorul”, nu a putut evita presiunea situării sale istorice, Faulkner, „autorul” o depășește printr-o dedublare ficțională care sintetizează ordinea morală și estetică a Sudului American la cumpăna dintre secolelel XIX și XX. El întruchipează ceea ce Fred Hobson numește un „ideal autohton” a conștiinței literare a Sudului: „condiția în care scriitorul era într-o anumită armonie cu mediul său cultural și social, aproape fără a-i conștientiza unicitatea... și astfel nu simțea nevoia de a interpreta sau de a explica”3. Trebuie să te fi născut acolo pentru a înțelege, am putea spune, parafrazând cuvintele lui Quentin Compson din Zgomotul și furia.

 

Portretistica neagră și paternalismul tradiției

 

În Zgomotul și furia (1929), romanul decăderii uneia din vechile aristocrații ale Sudului, familia Compson, unui personaj negru i se atribuie, pentru prima dată, rolul unui „cor” care comentează acțiunile personajelor albe și le impută lipsa de moralitate. Și totuși, Dilsey nu vorbește la persoana întâi; vocea servitoarei negre este mediată de perspectiva auctorială iar imaginea ei este tributară unor modele portretistice convenționale, adesea fundamentate pe stereotipii și clișee. Eficiența stereotipului facilitează scriitorului un portret sumar și grăbit, fără responsabilitatea specificității și acurateței. A fi preocupat de imaginea celorlați înseamnă, cel mai adesea, a manifesta interes (curiozitate?) pentru cei marginalizați cultural. (Este greu de imaginat, de exemplu, un titlu precum ’Imaginea albului în literatura americană!).

Mai mult, în cazul portretisticii negre din romanele scrise de albi, acestea sunt imagini ale unui grup sau comunități fundamentată  exclusiv rasial. Este ceea ce spune și Sally, mătușa lui Tom Sawyer, într-un cunoscut pasaj din Aventurile lui Huckleberry Finn. Aflând de la Huck că vaporul a avut un accident pe Mississippi, mătușa Sally exclamă: „Dumnezeule mare! A păți cineva ceva?”. Când Huck răspunde: „Nu, doamnă, a murit un negru”, replica ei este: „Slavă Domnului, bine că oamenii n-au pățit nimic”4. Într-o societate în care negrii n-au fost întotdeauna considerați „oameni”, acuratețea imaginii este, într-adevăr, crucială. Remarca amintită explică, în mare măsură, polemica privind imaginea personajelor negre în literatura autorilor albi. Sunt aceste imagini pozitive sau negative? Stereotipice sau realiste? Arhetipale sau idealizate?

Cu câteva remarcabile excepții, personajele negre din opera lui Faulkner sunt distribuite în roluri mai degrabă secundare. În romane de tinerețe precum Soldier’s Pay (Plata soldatului) ori Sartoris atitudinea naratorului omniscient este identică cu cea a personajelor albe. Rolurile atribuite negrilor sunt cele tradiționale, iar judecățile de valoare privesc exclusiv nivelul performativ în detrimentul valori umane intrinseci. Quentin Compson le apreciază abnegația și loialitatea fără rezerve, amintind de atitudinea pe care Faulkner însuși o exprimă, sentențios, în finalul romanului: „Ei au îndurat”.

Astfel de stereotipii paternalist-benigne contrastează puternic cu clișeele negativ-reducționiste: negrul ca animal: „catâri”, „maimuțe”, „bivoli sălbatici” etc. („Pentru că ăștia nu-s oameni”, spune șeriful din Pogoară-te, Moise. „Arată ca oamenii și merg pe picioarele dindărăt ca oamenii, și pot să vorbească și poți să-i înțelegi și crezi chiar că și ei te înțeleg ce le spui, cel puțin din când în când. Dar când e vorba de sentimente omenești normale și de sentimente de ființe omemești, ar putea la fel de bine să fie o turmă de bivoli sălbatici”5). Asemenea identificări împiedică relațiile comunicaționale în plan uman; a echivala vorbirea cu sunete animalice ininteligibile anulează din start ideea dialogului interrasial; negrul ca violator/ ucigaș: Joe Christmas, protagonistul romanului Lumină de august ilustrează un astfel de clișeu în mod paradoxal. El o ucide pe Joanna Burden, cea care voia să-l convertească la valorile culturii albe, dar gestul lui nu face decât să confirme clișeele mentale care dominau mentalitatea comună; ucigând, el neagă posibilitatea schimbării și își afirmă, încă o dată, identitatea rasială, acționând conform așteptărilor albilor. Când, în final, el însuși moare, ucis de Percy Grimm, rasistul fanatic proto-nazist, Christmas devine un țap ispășitor a cărui moarte curăță răul și restabilește vechiul status-quo. Ceea ce apare ca o violare a legii sudice servește, ironic, sistemul social și consolidează barierele rasiale.

 

Dincolo de stereotip

 

Dilsey, servitoarea familiei Compson, este primul personaj negru credibil din galeria portretisticii Faulkner-iene. Păstrătoarea unor valori  pe care stăpânii ei albi le-au pierdut de mult: compasiune , altruism, curaj și demnitate, profilul ei moral măsoară, prin comparație, calitatea umană a celor din jur. Pentru Jason, fiul cel mare, posedat de demonul banului, Dilsey este „aia din bucătărie”; domnișoara Quentin, fiica răsfățată a lui Caddie, o tratează cu aroganță și dispreț („negresă nenorocită”); în sfârșit, sentimentul datoriei și credința care o animă („Fac și eu cât îmi stă în puteri”) contrastează puternic cu viața haotică a nefericitului Quentin Compson, fratele cel mic.

Singurul membru al familiei pe care îl simte aproape este Benjy, deși Benjy, idiotul, este dincolo de bine și de rău și nu poate fi supus unei judecăți etice. Scena în care Dilsey și Benjy participă la slujba de Paște din biserica negrilor reliefează simbolic afinitatea emoțională a celor doi și, de asemenea, sentimentul copleșitor al dragostei creștine care pare să-i fi cuprins pe enoriași: „glasul” ( pastorului, n.n) „îl mistui, până el nu mai fu nimic și ei nu mai erau nimic și nu mai era nici măcar un glas, ci în schimb inimile lor vorbeau una cu alta în măsuri melodioase, dincolo de nevoia de cuvinte”6. După cum o arată și J. D. Singal, Faulkner valorifică aici premisa modernistă conform căreia adevărata revelație este rezultatul unei „experiențe intense care nu poate fi transmisă, cu adevărat, prin cuvinte, sau făcând apel la rațiune”7.

Cu toate acestea, intensitatea momentului nu poate fi susținută și sentimentul comuniunii spirituale dispare de îndată ce Dilsey și Benjy se întorc în lumea albilor, la casa cu „pereții scorojiți”, descrisă în termeni ce sugerează ruină și abandon. Emoția spirituală și viziunea comună a celor din biserică evidențiază, prin ricoșeu, sentimentul alienării resimțit de membrii familiei Compson și nevoia lor de a avea o experiență integrativă similară. În timp ce sclavii negri își pun nădejdea în „puterea și gloria divină”, epigonilor vechii aristocrații funciare le rămâne doar „urletul” lui Benjy și furia impotentă a lui Jason. „Am văzut începutul și acum văd sfârșitul”, spune Dilsey și cuvintele ei vorbesc, simultan, despre fervoarea religioasă din timpul slujbei și despre familia a cărei istorie o cunoaște atât de bine. O istorie care nu este doar una familială ci, în egală măsură, una exemplară, cea șocului cultural pe care Sudul american l-a resimțit după Războiul Civil.

Așadar, Dilsey este singurul personaj ancorat în realitatea prezentului, supraviețuitorul moral al unei lumi oglindită în dezintegrarea uneia dintre familiile ei reprezentative, Compson-ii. Existențele celorlalți nu sunt cu adevărat autentice: Jason, „monstrul favorit” al lui Faulkner, interesat exclusiv de bani și sex, este un om „modern”, mai aproape de parvenitismul clanului Snopes din trilogia ulterioară a autorului decât de vechea lume aristocratică; domnul Compson, „filosof” de ocazie, are înclinații bahice; doamna Compson este preocupată de propria-i onoare și visează la apusa glorie a trecutului, căutând acum consolare în religie; Caddy are o legătură cu un bărbat, se căsătorește apoi cu altul și în cele din urmă pleacă din Jefferson. În sfârșit, Quentin Compson, sinucigașul, anticipează, prin gestul simbolic al spargerii ceasului, ieșirea din timpul real și din cel al propriei conștiințe.Lungul său monolog interior înregistrează ceea ce A. Bleikasten numește „un proces de de-realizare”. Apăsat de povara istoriei, cea a propriei familii și cea generică, a Sudului, el nu mai regăsește – în acestă lume „nou㔠pe care nu o înțelege și în care se simte străin- idealurile culturale pe care le moștenise.

Paradoxal, singurele personaje care au sentimentul accentuat al unei identități bine definite, pe care Quntin o caută cu atâta febrilitate, sunt negrii. Dilsey, dar și alte personaje minore (Deacon, Louis Hatcher) reprezintă un model identitar alternativ, înrădăcinat în prezentul concret și având sentimentul apartenenței comunitare. Este exact ceea ce caută Quentin, și dacă el înțelege intuitiv spiritualitatea neagră, relizează, concomitent, că ea îi va rămâne inaccesibilă. În conștiința lui, umbra celuilat, a negrului, devine o prezență aproape independentă, întunecată, histrionică, deopotrivă fascinantă și amenințătoare. Această prezență / absență, atât de evazivă, consideră Singal, „reprezintă, în esență, toate fobiile pe care albii din Sud le-au proiectat, în timp, asupra negrilor pentru a consolida presupusa «puritate» a identității albe”8.

 

Configurații identitare în Zgomotul și furia

 

Zgomotul și furia, consideră W. B. Michaels, ilustrează exemplar ceea ce el numește „discursul modernismului nativist”. „Nativismul”, spune Michaels, trebuie înțeles ca „o opoziție intensă față de o minoritate națională”, opoziție care exprimă, în ultimă instanță, „forța energizantă, totalizatoare a naționalismului modern”9.

Un asemenea tip de discurs transpare în roman sub forma unor considerații legate de conceptul de „identitate”: lingvistică, personală, familială, regională sau națională. În această ordine, romanul propune o viziune asupra indentității care concordă cu poziții similare exprimate de autor, fie public, fie în alte romane, ca, de exemplu, în Nechemat în țărână, unde Faulkner propune ideea „omogenității” Sudului, a diferenței sale specifice în raport cu restul națiunii americane și, prin urmare, a dreptului la autoguvernare.

În Zgomotul și furia, dorința de a conserva identitatea și puritatea sângelui este ilustrată prin efortul de a împiedica dezmembrarea familiei chiar dacă acest lucru îmbracă uneori forme nevrotice, perverse: „Am săvârșit incestul, am spus”10, și oare n-am putea lua plăsmuirea lui Quentin drept dorința inconștientă de a-și păstra sora în cadrul familiei? Pentru c㠄dacă aș fi putut să-ți spun că am făcut asta atunci ar fi fost așa și atunci ceilalți n-ar mai fi fost și atunci lumea s-ar fi îndepărtat în vacarmul ei”.11 Gândurile lui Quentin fac „din realitate o posibilitate, pe urmă o probabilitate, pe urmă un fapt necontestat, așa cum fac oamenii când dorințele le devin vorbe”12.

O alternativă la incest, ca modalitatea de a împiedica consangvinitatea, este sterilitatea. Nu asta înseamnă oare că Benyi este nu doar un „scopit”, ci, în cuvintele lui Jason, „Marele Scopit American”13? Dacă este așa, atunci incapaciatea lui Benyi de a procrea semnifică același lucru cu  refuzul lui Jason de a avea urmași și cu dorința lui Quentin de a se fi născut fără organe genitale („Nu să nu le mai ai. Să nu le fi avut niciodată.”). Obsedați în primul rând de „puritatea” familiei – și cum „puritatea este o stare negativă și deci contrarie naturii”14 – familia Compson nu poate opri procesul propriei dezintegrări.

Întocmai cum Quentin folosește cuvântul „incest” pentru a vorbi despre o faptă pe care nu a comis-o, cuvintele devin mărci identitare importante, chiar și când nu a un referent. Singurul cuvânt la care reacționează Benyi este „caddie”, pe care el îl percepe ca nume propriu, Caddie, și care, rostit pe pășunea care a fost vândută pentru nunta surorii sale, semnifică, pentru el,  nu prezența acesteia, ci absența ei. Și totuși, credința în puterea cuvântului este neclintită: convingerea conform căreia cuvântul devine trup prin miracolul euharistiei pe care pastorul îl invocă în biserică și care împărtășește celor prezenți sentimentul temporar al unei identități spirituale comune; convingerea doamnei Compson că schimbarea numelui fiului ei Maury în Benyi va produce o schimbare a destinului acestuia, sau scuza pe care i-o găsește celuilalt fiu, Jason, cel care „e în stare să facă rău”, și anume faptul că este mai mult „Bascomb” decât „Compson”; sau convingerea lui Dilsey, după care „poartă nenorocire să le schimbi oamenilor numele”. Pentru ea, numele sunt inseparabile de referentul lor uman: „Pe mine m-a chemat Dilsey dinainte de pot să-mi aduc aminte și are să-mi rămână numele Dilsey hăt după ce-or să mă uite”.15

De la identitatea personală la cea familială nu e decât un pas, și cel care îl face este Jason, sugerând c㠄ceilalți”, de un alt „sânge” nu pot fi acceptați. Când, după o pană de cauciuc, nepoata sa Quentin și prietenul ei îl lasă singur în pădure, lui Jason nu-i vine să creadă că ea a permis ca unchiul său să fie batjocorit de „unul care poartă o cravată roșie”. Ambii știu că nu e vorba de afecțiune în ceea ce îi privește – „Să nu mai vorbim acum despre ce simt eu față de tine și de ce simți tu față de mine” – dar, ceea ce vrea Jason să sublinieze este că, rude fiind, afecțiune aeste irelevantă: „pur și simplu eu nu ți-aș fi făcut o figură ca asta... orice mi-ai fi făcut tu mie. Pentru că, zic eu, sângele apă nu e face, și asta e.”16. Prin urmare, contează în primul rând cine este Quentin și nu comportamentul sau sentimentele pe care le nutrește pentru un alt membru al familiei.

De la identitatea personală, trecând prin cea familială, se ajunge la identitatea comunitară și apoi națională. Și asta pentru că prietenul anonim cu cravată roșie a lui Quentin aparține, în opinia lui Jason, altei rase. Ca membru al trupei ambulante de circ care vizitează orașul, el e unul care ia banii fermierilor locali fără a oferi nimic în schimb. Deoarece nu contribuie cu nimic la bugetul comunității, el ocupă același loc în mintea lui Jason cu speculanții de pe piața bumbacului din New York, „un pumn de ovrei blestemați din Est”. „N-am nimic cu ovreii ca indivizi”, spune Jason. „E vorba de rasă. Recunoști că nu produc nimic. Vin și ei după pionieri într-o țară nouă și le vând haine.” Neproductiv fiind, bărbatul cu cravată roșie ocupă, în ultimă instanță, aceeași poziție cu „ovreiul”, ambii indivizi alogeni. Ceea ce sugerează Jason de fapt, este că cei nu aparțin familiei nu aparțin rasei. Reevaluarea „ovreului” ca „celălalt” transcende dimensiunea economică (faptul „că nu produc nimic”) și vizează originea rasială. Pentru Jason alterantiva la a fi‚ „ovreu” este a fi „American”: „... am cunoscut evrei care au fost cetățeni onorabili”, îi spune Jason unui străin cu care se întâmplă să bea o Coca-Cola. „Ai putea să fi și dumneata unul din ăștia”. „Nu”, răspunde celălalt, „eu sunt american”. „Și eu tot așa”, răspunde Jason. „N-am mai rămas prea mulți”17

W. B. Michaels consideră c㠄această echivalare a rasei și a națiunii cu familia a fost rezultatul unor mutații importante în logica rasială, una care sublinia diferența rasială în detrimentul alterității, și alta care concepea această diferență în termeni mai degrabă culturali decît politici sau rasiali”18. A pune accent pe ideea de diferență în detrimentul unei perspective ierarhice înseamnă a adopta o viziune pluralistă a identității: „celălalt” nu este mai bun sau mai rău, singurul criteriu evaluativ este cel al diferenței.

Recursul la pluralism face ca intenția de a privilegia cultura în defavoarea rasei să devină ea însăși un act rasist. Respingând universalismul, adică ideea că practicile culturale sunt justificate de ceea ce este universal acceptat, pluralismul cultural presupune ca asemenea practici să fie fundamentate pe ceea ce este considerat acceptabil la nivel individual sau comunitar, invocând, cu alte cuvinte, identitatea de grup ca justificare a practicilor culturale ale acelui grup: „Deși tranziția de la identitatea rasială la cea culturală pare a înlocui criteriile esențialiste ale identității (cine suntem) cu criterii performative (ce facem), adoptarea pluralismului presupune de fapt ideea că cine suntem continuă să fie mai important decât ce facem... de abia după ce știm cine suntem vom putea ști ce ar trebui să facem; doar după ce știm cărei rase îi aparținem vom putea spune ce fel de cultură adoptăm”19.

Perspectiva lui Michaels încearcă să soluționeze ceea ce el considera a fi un paradox care a marcat conștiința națională americană în anii ’20 ai secolului trecut: în timp ce diverse discursuri – literare, politice sau sociologice – denunțau noțiunea de rasă drept un construct cultural și, prin urmare, o marcă identitară discutabilă, identitatea culturală a devenit, tot mai mult, o funcție a rasei. Răspunsul său este neașteptat de simplu: ceea ce au realizat marile texte ale modernismului literar american a fost nu atât o re-articulare a rasei ca o nouă marcă a identității culturale, cât o redefinire a identității culturale ca inerent rasială. Iar acest lucru a fost posibil, adaugă el, prin fetișizarea ideii de diferență care, pentru intelectualii anilor ’20 a devenit, paradoxal, forma dominantă de rasism.

O argumentație teoretică atât de elaborată nu face decât să reliefeze, prin contrast, complexitatea conceptelor de cultură și rasă așa cum apar ele în ficțiunile lui Faulkner. Pentru că ceea ce îl preocupă de fapt este condiția umană în raport cu istoria concretă, evaluarea valorii morale a omului alb în raporturile sale cu alte ființe umane care se întâmplă să fie diferite rasial și astfel, inevitabil marginalizate social.

Faulkner își tratează personajele negre cu înțelegere și simpatie, fără a sugera totuși soluția radicală a desegregării rasiale pe care, în cel mai bun caz, o proiecteză într-un viitor indefinit. Atitudinea sa în problema rasială rămâne profund ambiguă. Divizat între partizanatul emoțional și ezitarea intelectuală, el are marele merit de a fi încercat. Dacă a eșuat, este vorba de un „splendid eșec”, și ceea ce rămâne este intensitatea efortului de a înțelege suferința umană, destinul omului în istorie – cea a Sudului american de la începutul secolului XX –, o istorie care i-a refuzat dreptul natural al demnității.

 

NOTE

 

1. Michael Kreyling, Inventing Southern Literature, University Press of Mississippi, Jackson, Miss., 1998, p. 129

2. William Faulkner, Essays, Speeches, Public Lettes, ed. James. B. Meriwether, Chato, London, 1967, p. 285

3. Fred Hobson, The Southern Writer in the Postmodern World, University of Georgia Press, Athens, Ga., 1991, p.80

4. Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn, Rhinehart & Co., New York, 1956, p. 222.

5. William Faulkner, Pogoară-te, Moise, trad. Micea Ivănescu, Univers, București, 1991, p. 133

6. William Faulkner, Zgomotul și furia, trad. Mircea Ivănescu, Polirom, Iași, 2003, p. 354

7. Daniel J. Singal, William Faulkner. The Making of a Modernist, Unversitz of North Carolina Press, Chapel Hill and London, 1997, p. 140

8. J.D. Singal, op. cit., p. 128

9. J.Higham, Strangers in the Land(1955), în Walter Ben Micahels, Our America: Nativism, Modernism and Pluralism, Duke University Press, Durham and London, 1955, p. 1

10. William Faulkner, Zgomotul și furia, p. 115

11. Ibidem, p. 221

12. Ibidem, p. 158

13. Ibidem, p. 318

14. bidem, p. 156

15. Ibidem, p. 90

16. Ibidem, p. 296

17. Ibidem, p. 239

18. W.B.Michaels, op. cit., pp. 5-6

19. Ibidem, p. 16