Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (472) Februarie 2005

ESEU

de

Bogdan SUCEAVĂ

E nevoie de ficțiunea politică?

Atunci cînd am citit prima oară Ritualul primăverii, nu m-a încîntat opțiunea lui Alejo Carpentier de a încheia un roman atît de rafinat și cu un ritm atît de cuceritor cu scene din eroica apărare a revoluției cubane în fața invaziei din Golful Porcilor. După sute de pagini de rafinament, de personaje respirînd cultură și trăind muzica la o intensitate vecină cu iluminarea, ce sens avea ca în finalul romanului să biruiască socialismul, care pînă la urmă nici n-a prea biruit? O astfel de lucrare semăna cu piesele de teatru despre 23 august cu care fuseserăm asediați prin anii optzeci, și care se terminau invariabil cu momentul cînd muncitorii năvăleau buluc în biroul șefului siguranței și-l eliberau pe erou din supliciile torturii. E clar că astfel de contribuții ne-au făcut pe unii dintre noi opaci nu atît la ficțiunea politică, cît mai degrabă reticenți la orice lucrare literară care amestecă politica în poveste. Nu am încetat pentru multă vreme să mă întreb: de ce oare Alejo Carpentier a optat să-și dedice romanul, atît de interesant, unei cauze precum cea a victoriei socialismului în Cuba? Poate pentru că era sincer convins, ceea ce poate fi, cel puțin pentru un romancier, o mare pacoste. Adevărul e că America Latină, la fel ca și Europa de Est, e plină de intelectuali sincer convinși de tot felul de lucruri ciudate. Lor le-a fost dedicată, în fond, Biblia idiotului latino-american, cunoscuta lucrare a lui Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner și Alvaro Vargas Llosa, în care e disecată ispita socialismului și a anti-americanismului în mediile intelectuale de stînga din America Latină. Și atunci, poți să scrii despre aspectele politice ale unui moment istoric, despre ideile politice ale unui timp, fără să-ți situezi lucrarea sub păcatul vreunei cauze? E posibilă o lucrare de ficțiune care și-ar propune doar să înfățișeze, fără a se înregimenta? Cam la fel ca în Conversație la Catedrală, a lui Mario Vargas Llosa, unde fiecare dintre personaje are opinii politice, dar romanul, în totalitatea lui, nu își asumă o singură direcție dominantă. Alejo Carpentier a optat pentru o nuanță mult mai angajată, replicată de altfel și în viața de zi cu zi (după cum mărturisește la un moment dat Reynaldo Arenas, care a avut de suferit, înainte de a se exila, de pe urma exceselor de zel ale diverșilor compatrioți sincer convinși). Dar, în spațiul ideilor literare, miza nu e acolo. Vorba lui Czeslaw Milosz, care povestea despre experiența primului deceniu de socialism astfel: „Lumea era de necuprins și erau prea mulți oameni. Trăiam într-o surprindere continuă, naivă. Și nu eram sigur dacă judecînd stranietatea ce mă înconjura rezistam nucleului nebuniei din inima existenței umane și dacă rezistam aspectelor unei civilizații anume. Probabil însăși vitalitatea m-a obligat dintotdeauna, în cele din urmă, să aleg cealaltă cale.” Calea artei, în loc de calea politicului… În fond, ce sens ar avea o astfel de literatură? O literatură care să împrumute din imaginarul politicului pentru a transforma ideile în artă… Și de ce ar face scriitorul de ficțiune asta? Poate scriitorul să schimbe destinul unei țări? Nu asta e motivația unor astfel de scrieri, și nu scrii ca să schimbi lumea; romanele lui Mario Vargas Llosa nu i-au servit chiar deloc în campania electorală din 1990, care a precedat alegerile prezidențiale pe care le-a pierdut în favoarea lui Alberto Fujimori. E o literatură concepută pentru a cerceta și pentru a înțelege, pentru a explora posibilitățile realității, pentru a continua realitatea, extinzîndu-i rezervele de imaginar. Nu e vorba de pamflet, nici de literatură propagandistică, ci de altceva, care nu servește vreunei cauze din această lume. Nu e vorba de simplă imitare a realității, ci de ducerea pînă la consecințele ultime ale unor fapte reale. În Primul secol după Beatrice, Amin Maalouf explorează pînă la capăt ipoteza că ingineria genetică ar putea influența distribuția nașterilor. E un roman superb și cel mai potrivit exemplu pentru ideea pe care dorim să o ilustrăm. Și de ce oare astfel de lucrări ar fi mai interesante decît, să zicem, memoriile sau jurnalele, decît literatura documentară în general? De ce ar fi ficțiunea mai interesantă? Paradoxal, sunt perioade în care cititorul tocmai de ficțiune are nevoie. E posibil ca, cel puțin în România, acea perioadă de după 1990, în care informația de natură documentară să fi interesat cel mai mult, să alterneze cu perioade în care e nevoie de ficțiune. O perioadă cînd e nevoie de explorări, de utila contribuție a iluziei. Gîndindu-se probabil la asta, Adrian Buz scrie, în editorialul din Respiro, nr.16, astfel: „Literatura este manipulare și din acest punct de vedere nimic nu s-a schimbat și nici nu se va schimba. Autorul poate să inventeze tehnici și maniere noi de a șoca și chiar o face, tocmai pentru a ține treaz interesul unui public hărțuit de mizeriile realității. Și dacă cineva se arată surprins de scriitorul care în locul unui roman tradițional construiește o replică fidelă a realității, un reality show, ar trebui să o facă doar cît să se întrebe ce anume înseamnă acest lucru și să se asigure că ceea ce citește are sens.”