Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (472) Februarie 2005

CRITIFRICȚIUNI

de

Ion SIMUȚ

Învățături despre premiile literare

 

Premiile literare se nasc întotdeauna din discuții (nu numai ale juriilor, ci și din cotele criticii publicistice) și nu e de mirare că stârnesc alte discuții și după ce au fost acordate. Controversele și invidiile sunt previzibile și la un capăt și la celălalt (adică și înainte de acordarea premiilor și după aceea). Deși nu mai pot schimba nimic, discuțiile (chiar contestațiile) post-festum nu sunt inutile. Depinde însă cum sunt purtate și formulate. Deci prima învățătură ar fi că nu e nimic grav dacă se discută, oricât de aprins, în jurul premiilor, în orice fază. Dimpotrivă, e ceva firesc. Controversele (ajunse uneori la certuri) fac parte din rumoarea necesară, pregătitoare sau următoare unui eveniment. Cu cât mai mult scandal, cu atât mai bine!

Depinde și la ce nivel al acordării premiilor literare ne referim. Dacă luăm în seamă toate premiile acordate într-un an, de la nivel național până la nivel județean sau local, ele sunt foarte multe și ne dau un sentiment al derizoriului și al inflației. Judecând global premiile literare, nu poți să le privești decât cu scepticism, pentru că un număr mare de premii nu mai reprezintă nimic în planul distincției valorilor.

Un premiu e un privilegiu pentru cel care-l primește și o nedreptate pentru toți cei care nu-l primesc. Toți posibilii candidați judecă astfel. Cei implicați nu pot gândi în termeni de valoare sau de ierarhie, căci, luându-se în seamă numai pe sine, fiecare se consideră îndreptățit să fie (măcar o dată, măcar acum!) premiat. De aceea e de așteptat ca un scriitor premiat să nu fie înconjurat de simpatie, ci de invidie.

Beneficiul unui premiu nu ar trebui să se oprească la scriitor, ci să se răsfrângă în al doilea rând spre editura care a promovat cartea. Ar fi deci firesc să aibă un ecou de piață. Dacă nu-l are înseamnă mai multe lucruri: fie că premiul a fost foarte prost acordat, fie că nu trăim într-o economie funcțională de piață culturală, fie se întrunesc toate cauzele negative la un loc, dintr-odat㠖 ceea ce e catastrofal. Principala cauză pentru care la noi premiile nu au nici un efect nici asupra prestigiului scriitorului, nici asupra vânzării, e – după părerea mea – faptul dezamăgitor că nu avem o economie funcțională de piață culturală. Subsecvent, e de luat în seamă deficiența (dacă nu inexistența) managementului cultural. Apoi, publicitatea culturală nu și-a găsit încă un loc, oricât de modest, pe tabloul celorlalte tipuri de publicitate.

Pe scurt, de ce la noi premiile literare nu reprezintă aproape nimic? Pentru că sunt prost acordate, ca dintr-un fel de obligație formală. Nu alegerile sunt adevărata problemă (ele oricum sunt discutabile), ci procedurile interne ale juriilor, ale instituțiilor patronatoare. Nu știm să facem eveniment dintr-o carte, cum o să știm să gestionăm promovarea a zece-douăzeci de cărți deodată? Că nu avem management cultural e un simptom grav, un prejudiciu ireparabil pe termen scurt. Nu mai pun la socoteală că există adesea o politică nefastă a premiilor, alta decât valoarea: o politică nu doar extraestetică (însemnând, de pildă, o politică a grupurilor de influență în Uniunea Scriitorilor, în ASPRO sau în Asociația editurilor), ci, mai rău, o politică extraliterară (în favoarea sau împotriva unui scriitor dintr-un anumit partid sau doar simpatizant bănuit al unui partid; în favoarea sau împotriva unui scriitor cu o anumită funcție; în favoarea sau împotriva unui scriitor de la o anumită gazetă etc.). Mai poate fi implicată o politică a generațiilor, o politică a raporturilor dintre postmoderniști și moderniști, în funcție de partizanatele juriilor sau ale organizațiilor culturale care acordă premiile. Deci, dacă stăm să ne gândim bine, nici într-un caz acordarea unui premiu nu e inocentă, adică nu e ghidată de unicul criteriu al valorii estetice.

Mai există o situație dezavantajoasă pentru ecoul public, aparent minoră. De multe ori premiile anuale se acordă târziu față de încheierea anului anterior. Premiile Academiei (care au un apreciabil sector literar-filologic) se acordă la doi-trei ani distanță față de anul de referință: de exemplu, premiile din 2001 și 2002 s-au acordat spre sfârșitul anului 2004. Premiile Uniunii Scriitorilor pe 2003 s-au acordat, de asemenea, târziu, spre sfârșitul toamnei 2004. În acest fel se pierde contactul cu realitatea vie a anului reflectat în premii. Evenimentul nu mai are haloul necesar, iar efectul e aproape zero ca reflectare publică.

De unde mai derivă carența de prestigiu a tuturor premiilor de la noi? Nici una din instituțiile care acordă premii literare nu are în vedere, cel puțin până în acest moment, întreaga actualitate culturală. Premiile Academiei au un anumit statut limitativ. Premiile Uniunii Scriitorilor se acordă numai membrilor săi, însă un scriitor nu poate candida succesiv doi ani pentru un premiu. Ba mai intervine și un alt criteriu amuzant: Uniunea Scriitorilor solicită autorilor să trimită la sediul ei două exemplare din cărțile apărute în anul vizat, iar această primire a exemplarelor are valoare de înscriere. Nu ai trimis cartea, nu exiști! La ASPRO sunt alte necunoscute care limitează câmpul cultural la o secvență mult prea restrânsă față de multitudinea aparițiilor editoriale. Această parțialitate a bazei de alegere pentru orice premii ne conduce spre un adevăr incontestabil, ce poate fi formulat astfel, cu puțină exagerare: premiile literare sunt întotdeauna instrumente de promovare a unei politici de grup, vector al unei presiuni sociale, care nu coincide decât rareori și numai parțial cu o politică a valorilor.

E aproape inutil să discuți prea serios despre premiile literare. Au fost și vor fi, fatalmente, rodul unei politici literare, al unei politici editoriale sau al unei politici pur și simplu. Ele nu trebuie luate în seamă, mai ales în perioadele confuze cum au fost ultimii cincisprezece ani, altfel decât sub beneficiu de inventar (pentru un eventual studiu sociologic). Le înregistrezi din curiozitate, le accepți sau nu le accepți, oricum nu mai contează, din moment ce au fost acordate. Nu există (repet un loc comun) decât premii discutabile, pentru că în orice selecție se amestecă o bună doză de subiectivitate, de politică de grup și, bineînțeles, o bună doză de ignoranță a juriului. Nimeni nu poate cunoaște tot, iar un juriu, oricât de conștiincios și de harnic, nu are cum să fi citit sau să citească toate aparițiile editoriale dintr-un an. Deci premiile sunt și rodul unei ignoranțe tacite a juriului. Nu vorbesc numai de ignoranță în sensul unei inevitabile limite a cunoașterii, vorbesc și de ignoranța unor membri de juriu a căror inocență în problemele actualității literare e notorie. Juriile se fac și cu astfel de figuranți care nu au citit nici măcar două-trei cărți dintr-un an. Ei lucrează (adică votează din auzite) bazându-se pe anumite mărci de circulație a numelor, pe telefoane de influență. Pentru mulți din componenții juriilor noastre nu contează cărțile, ci autorii, funcțiile, prieteniile, adversitățile, reciprocitățile etc.

Revista „22”, nr. 780 din 15-22 februarie 2005, în suplimentul său „Bucureștiul cultural”, întreprinde o anchetă despre premiile anului 2003, sub titlul mai general „La ce servesc premiile literare?” Răspund cu amărăciune aproape toți opinenții: Al. Călinescu, Gabriel Dimisianu, Dan C. Mihăilescu, Cornel Ungureanu, Al. Cistelecan, Carmen Mușat, Daniel Cristea-Enache, Paul Cernat și Marius Chivu. Și, într-adevăr, dacă te lași copleșit de scepticism, nu poți ajunge decât la o singură concluzie: premiile literare nu servesc la nimic. Deși ar trebui să servească la ceva…  

Cu toate viciile pe care le-am contabiliza, totuși e bine că se acordă premiile literare dintr-un motiv pragmatic. De cele mai multe ori, în perioada postdecembristă, premiile literare sunt forme de consolare a autorilor, care nu primesc decât în mod excepțional și numai în sume modice-simbolice drepturi de autor din partea editorilor. De aceea e bine că sunt multe ocazii de a se acorda premii literare, la nivel de primării comunale, municipii, județe, provincii, festivaluri, asociații, uniuni, reviste etc. Sunt forme de recompensă a scriitorului sărac. După socotelile mele, într-un an se acordă în România cel puțin 150 de premii literare, dintre cele care sunt consemnate în ziarele centrale și în revistele culturale. Am avut destule ocazii să constat că premiile literare nu sunt nici promovări de personalități, nici recunoașteri de valori, ci duioșii, consolări, ajutoare sociale – penibile, dar necesare. Am citit destule liste de premii acordate într-o parte sau alta a țării, liste care nu-mi spun nimic, cad în gol, mediocre focuri de artificii în parnasuri județene. De aceea, mai multe premii de acest fel înseamnă nu prestigiu public, ci consolări care impresionează timp de o seară cu țuică și sandvișuri. Pentru că scriitorul are nevoie de o susținere eficientă, palpabilă, oricât de mică, premiile fără valoare materială, soldate doar cu diplome de excelență, mi se par fie jocuri de copii, fie cinisme publicistice.

Dar, peste toate aceste tristeți, inconsecvențe, slăbiciuni și bovarisme, premiile dau, totuși, o anumită imagine asupra valorilor prezentului, scoțând în evidență cărțile norocoase dintr-o masă indistinctă de apariții editoriale. Revista „22”, în numărul citat, dă în cuprinsul anchetei lista câtorva dintre premiile literare acordate în 2003. Uniunea Scriitorilor așteaptă cărțile posibililor candidați la premiu până la sfârșitul lui martie, abia după aceea un juriu desemnat va face nominalizările pentru 2004 și cine știe când se vor acorda premiile.

Apropo de această incertitudine: ce-ar fi ca principalele instituții să-și coordoneze acțiunile și etapele de selecție în perspectiva unui sezon al premiilor literare, convenit de comun acord? Ce bine ar fi ca aceste instituții responsabile să implice mai mult presa, publicitatea și librăriile, în toate fazele pregătitoare, până la punctul culminant cu acordarea premiilor, care nu trebuie să fie un punct terminus în promovarea valorilor!

Dacă lăsăm deoparte premiile mărunte și ne concentrăm atenția numai asupra celor mai importante, observăm că, totuși, marile valori ies la iveală și că, în acest fel, premiile își îndeplinesc menirea lor nobilă.

 

 

A N E X E

 

În contul lui 2004 s-au acordat până acum numai două premii:

 

Premiul Prometheus

acordat de Fundația Anonimul:

Nicolae Manolescu

Este cel mai valoros dintre toate premiile câte se acordă în România. În 2003, același premiu a fost acordat Monicăi Lovinescu. Interesant de adăugat, tot pentru 2003, este că pentru „opera prima” premiul a fost obținut de prozatorul Constantin Popescu.

 

Premiul „Cartea anului”

acordat de revista „România literară”:

pentru colectivul care a tradus Septuaginta (două volume apărute,

dintr-un proiect ce continuă, coordonat de Cristian Bădiliță)

Ar fi interesant de notat celelalte cărți care au fost nominalizate pentru premiu:

Radu Aldulescu, Proorocii Ierusalimului, roman, editat de USR;

Ana Blandiana, Refluxul sensurilor, poeme noi, Editura Humanitas;

Sorin Mărculescu, traducerea din spaniolă a romanului Don Quijote de la Mancha de Cervantes, Editura Paralela 45;

Ilie Constantin, Familia scrisă, jurnal, urmat de Caietul mamei de Ralița Constantinescu, Editura Albatros;

Andrei Cornea, De la Școala din Atena la Școala de la Păltiniș, Editura Humanitas;

Gheorghe Crăciun, Pupa russa, roman, Editura Humanitas;

Mihai Dinu, „E ușor a scrie versuri”. Mic tratat de prozodie românească, Editura Institutului Cultural Român;

Horia-Roman Patapievici, Ochii Beatricei. Cum arăta cu adevărat lumea lui Dante, Editura Humanitas;

Horia-Roman Patapievici, Discernământul modernizării. 7 conferințe despre situația de fapt, Editura Humanitas.

 

Premii din 2003

Premiile Uniunii Scriitorilor

(le notez selectiv, fără cele acordate pentru literatura minorităților):

 

Proză: Dora Pavel, Agatha murind, roman, ed. Dacia

Poezie: Ioan Es. Pop, Petrecere de pietoni, ed. Paralela 45

Dramaturgie: Dumitru Radu Popescu, Anglia, ed. Scrisul Românesc

Literatură pentru copii și tineret: Stelian Țurlea, Planeta portocalie, teatru pentru tineret, ed. Fundația Pro

Traduceri: Mariana Ștefănescu, pentru traduceri din operele lui Milorad Pavici, Milos Krnjanski și Risto Vasilevski

Premiul Andrei Bantaș pentru traduceri a fost acordat lui George Volceanov pentru Eduard al III-lea de William Shakespeare

Critică, istorie și teorie literară: Petru Poantă, Efectul Echinox, ed. Biblioteca Apostrof și Ecaterina Mihăilă, Semiotica poeziei românești neomoderne, ed. Cartea Românească

Eseuri, jurnale, publicistică: Cassian Maria Spiridon, Ucenicia libertății, Atitudini literare, vol. III, ed. Cartea Românească

Memorialistică: Gabriel Dimisianu, Amintiri și portrete literare, ed. Eminescu

Antologii, dicționare, ediții critice: Constantin Mohanu pentru ediția operei lui Ioan Slavici, ed. Academiei și Univers Enciclopedic

Debut — poezie: Dan Coman, Anul cârtiței galbene, ed. Timpul

Debut — proză: Iulia Sala, Casa cu pereți de vânt, ed. Clusium

Premii acordate de Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor

Premiul Național de literatură: Ileana Mălăncioiu

Premiul Opera Omnia: Augustin Buzura

Premiul special al Comitetului Director: Iordan Chimet, Lucian Raicu

Premiul special al Comitetului Director: Ion Pop, coordonatorul lucrărilor primului Dicționar analitic de opere literare românești

Premiul pentru traducerea literaturii românești în străinătate: Miljurko Vukadinovici (limba sârbă) și Vitali Kolodij (limba ucraineană)

Premiul pentru diplomație culturală: Constantin Lupeanu

 

Premiile ASPRO:

 

Marele Premiu lui Gelu Ionescu, pentru Copacul din câmpie, Ed. Polirom și lui Andrei Pleșu, pentru Despre îngeri, Ed. Humanitas.

Premiul pentru cea mai bună carte a anului a fost obținut:

– poezie, de Ioan S. Pop, Petrecere de pietoni, Ed. Paralela 45;

– proză scurt㠗 Cristian Teodorescu, Îngerul de la benzinărie, Ed. Paralela 45;

– roman, memorii, jurnal, corespondenț㠗 Matei Călinescu, Portretul lui M, Ed. Polirom;

– critică literară, eseu — Andrei Pleșu, Despre îngeri, Ed. Humanitas;

– debut — Ciprian Șiulea, Retori, simulacre, imposturi, Ed. Compania.

Premiul pentru experiment a fost acordat lui Ștefan Agopian pentru volumul Fric, Ed. Polirom.