Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (480-481) noiembrie-decembrie 2005

TRADUCERI

 

Wolfgang BÄCHLER

Wolfgang Bächler s-a născut în 1925 în Augsburg, fiind cel mai tînăr dintre întemeietorii Grupului 47. E considerat un purtător de cuvînt al generației postbelice, pînă ce a devenit doar oaspete al scenei literare germane, trăind multă vreme în Franța. De aceea multe din poemele sale sînt aproape necunoscute. Sentimentele și experiențele, patimile și temeri­le unei întregi generații, sînt surprinse în poemele sale. Sub influența lui Bloch și Lukacs – pe care l-a cunoscut personal – Bächler s-a preschimbat într-un scriitor foarte angajat, ne­de­zicîndu-se însă nicicînd de calitatea sa de reprezentant de frunte al liricii germane contem­po­rane, de atributele unui poet deplin.

 port pămînt în mine

plin de apa mării

ca un leș

pe care l-a mînat din țărm în țărm

și pietre port în mine din munte

și iarbă de pe platouri

pulbere de pe străzi

negreala fabricilor.

 

port pămînt în mine și nisip

un tufiș, un copac, o casă

o mașină, un vapor

ce mă traversează.

n-am stăpînit niciodată ceva

însă totul a pătruns în mine.

morții

morții-mi barează drumul

mă-nconjoară

mă privesc cu ochi stelari.

în ei se oglindește

vina mea.

 

însă ei  nu mă judecă

se-ntorc la pietre

mă lasă din nou singur,

la cheremul celor vii.

ceruri depozitate

cînd se face mai frig

dealurile se retrag, se estompează

ceruri depozitate

părăsite de zei și stele.

 

mereu, mereu, se lasă-n jos undeva cerurile

atunci poți să le urci

spre a fi mai  aproape de un nou cer,

în care se-nvîrt vechile constelații

pînă ce el, împietrit, coboară ca munte

și o nouă clădire a norilor

un nou albastru se-nvolbură deasupra lui.

granițele mele

granițele mele nu sînt marcate

de garduri, ziduri, sîrmă ghimpată

doar propriul meu far

le pipăie.

 

cîteodată reușește trecerea

însă fluidele granițe

mă ajung din urmă, mă trag înapoi.

în tren

deseori mi-e teamă

că mă aflu în trenul fals.

 

îl întreb pe controlor

de n-ar trebui să cobor

el neagă.

 

sînt nemulțumit.

drumuri

mi-am pierdut direcția

există prea multe drumuri

 

poate trebuie

să-nchid ochii

și să merg pe cap?

 

poate mă găsește țelul?

ațe

iubesc ploaia

ploaia coase laolaltă

cerul cu pămîntul.

însă fulgere rup

din nou cusătura.

 

zadarnic încerc

să apuc, să țin

tirul cerului.

se preling doar ațe

peste palma deschisă.

în spatele vitrinelor

îndelung mă holbez la vitrine

spre a desluși

cine stă în spatele lor.

 

însă nimic nu se mișcă,

nimeni nu le deschide

nimeni nu aprinde lumina.

negrul stăruie

în spatele vitrinelor

în mecanismul ceasului

moartea șade în ceasuri

o port la brățară

cu mine pretutindeni

un însoțitor familiar

la care mă uit

cînd îmi dau întîlnire

înainte de-a dea drumul

radioului ori televizorului

cînd am un termen, sînt grăbit

și m-apucă plictiseala.

 

noaptea o aud ticăind ușor

înainte de-a adormi

îi acord ultima privire

prima

cînd mă trezesc

un strigăt

deodată un țipăt zboară

ca o piatră prin aer

și nu mă nimerește doar pe mine

 

îl căutăm pe cel ce țipă

fugim prin tufăriș și printre arbori

peste străzi

în curțile din dos și prin coridoare

nu-l găsim.

 

totuși simțim rana

ne privim neîncrezători

simțim teama din noi și în celălalt

simțim durerea pe care o căutăm

 

zilele cad

recoltele sînt în hambar

doar fluviile mai sporesc

și petecesc pămîntul rupt

 

zilele cad odată cu frunzișul

în întuneric

se sting în plutinde focuri

și urcă drept fum în noapte

 

clopotele sperie cerul

tălănguind aduc frigul

întunericul zorilor

cînd întunericul se filtrează prin draperii

se-aprind ultimele gînduri

și se sting

înainte de-a se fi luminat la capăt

 

acum mi-e totuna

ceea ce m-a chinuit noaptea

totuna, că n-am putut dormi

totuna, că sînt singur,

unde sînt, cine sînt, că sînt.

 

negreala se scurge

pat, cărți și tablouri plutesc.

totul se estompează și se amestecă

ieri, azi, mîine

totul drept ori fals

cum a fost, cum va veni

totul egal valabil

totul egal nevalabil

acum pot dormi

 

 

 

 

 

vînare

ziua nu se decide

să devină realitate

înnoptat zac aici

făcut una cu pămîntul

de vînătorii cu cîinii lor

ce mă urmăresc în zori de zi

în uniformele lor verzi-cenușii

cu oglinzi negre la guler

ce m-au  călcat în picioare cu cizmele lor

m-au biciuit

m-au lovit între picioare

cu patul puștii

și-au rîs

rîsul flecar al învingătorilor

 

n-au vrut banii mei

n-au vrut pașaportul meu

au vrut să-mi vadă penisul

m-au dezbrăcat și au rîs:

eram tăiat împrejur

unul a propus să se recupereze.

însă mi-au luat doar hainele

și documentele și-au rîs

și m-au lăsat să zac însîngerat

în urechi încă lătratul căîinilor

împușcăturile și vocile de comando

 

zidurile pășesc înspre mine

mă-nchid, mă contemplă:

înnoptat zac aici și dezbrăcat

cenușii-verzi sînt ușile

ferestrele, oglinzi negre

clanțele, mînerele deșurubate

afară aud pași

 

m-au tîrît în închisoare

ori în stațiunea nr.5

a spitalului de țară?

 

se decide ziua

să nu fie reală

ori, aceasta e realitate

ce mă urmărește

din groaza zorilor

pînă-n ziuă?

casa în verdeață

cei mai mulți tînjesc

după propriul lor iad

pe care vor să-l stăpînească

doar pentru ei

pentru femeia și copiii lor

 

după o casă

cu o leacă de iarbă

tufiș și flori

un gard jur-împrejur

și uși

pe care le închid în urma lor.

în grădina englezească

apa mîngîie pietrele

un cîine și o cioară

trec peste pășune

între ei un om

în mînă un bici

îmbrăcat în negru, aplecat

jumate cioroi, jumate cîine

bizar animal

ce chinuie și dresează

pe sine și pe alții

nenatura

ce merge prin natură

cu ăst cîine

cu ăst bici

în vreme ce apa în pîrîu

mîngîie pietrele.

 

(Prezentare și traducere de

Andrei Zanca)