Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 11-12 (480-481)

noiembrie-decembrie 2005

CUPRINS

 

Editorial

Mircea Pricăjan – Unde se întâlnesc, mai nou, scriitorii

Asterisc de Gheorghe Grigurcu

Sertarele exilului de Norman Manea

Sertarul 82 – Dialog epistolar cu Leon Volovici

Studii live de Mihai Vakulovski

Discurs despre Ioan Flora sau Arta de a trăi intens

Cronica literară

Ioan Moldovan – Poezia ca formă de mântuire  (Maranatha – Andrei Zanca; Negresa – Marian Drăghici)

Marius Miheț – Incursiuni în cercurile singurătății (Liana Cozea)

Traian Ștef – Tragicul, o nouă valoare pentru ortodoxie (Gabriel Petric)

O antologie de iarnă. Poeme de:

Pașcu Balaci, Andrei Bodiu, Ion Davideanu, Mădălina Deteșanu, Mircea Doreanu, Ion Dumbravă, Andrei Gázsi, Matei Ioachim, Ion Maria, Al. C. Milos, Daniel Pișcu, Petru Scutelnicu, Alexandru Sfârlea, Emanoil Toma

Studii

Andrei Bodiu – Erotica „extremală“

Iulian Boldea – Luciditate și adevăr poetic: Mariana Marin

Dan Dănil㠖 Poetul Geo Dumitrescu

Toma Grigorie – Filosofia și stilistica populară în sprijinul replicii soresciene

Ion Pop – Poezia lui Emil Brumaru

Mircea Popa – Geo Bogza, insurgentul

Gabriela Ravaru – Nichifor Crainic și ispita naționalismului

Ion Pachia Tatomirescu – Radu Stanca între „Cercul Literar de la Sibiu“ și „runa oceanului“

Dumitru Velea – Ion D. Sîrbu: Între timp, murise

Fragmentarium

Alexandru Seres – Epifanii

Arheologia frustrării

Sorin Borza – Postcomunismul sau cultura resentimentului

Lumea de ieri

Mircea Morariu – Explorări în comunismul românesc de Paul Cernat, Ion Manolescu, Angelo Michievici, Ioan Stanomir

Filosofia

Vasile Pădurean – Herakleitos (2)

Universitaria

Dana Sala – Specularitatea eului în opera lui Emil Botta

Aforisme lirice de Lazăr Cerescu

Tineri critici

Zoica Ghițan – Ipostaze ale omului la M. Blecher și Franz Kafka

Prezențe maghiare

Molnár Judit – Templele împlinirii (Weöres Sándor)

Traduceri

Wolfgang Bächler – Poeme

Arte

Cronica plastică de Corneliu Antim

Cronica muzicală de Adrian Gagiu

Festivaluri de Mircea Morariu

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Cartea de teatru de Mircea Morariu

Interviu

Horia Nicola Ursu – „Ne aflăm la începutul unei noi ere în F&SF-ul românesc“

Vitrina cu cărți

Cărți la „Humanitas” de Miron Beteg