Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (480-481) noiembrie-decembrie 2005

O ANTOLOGIE DE IARNĂ

 

Ion MARIA

***

și bisericile se îngroapă

în pămînt

aici unde anotimpul ploios

începe mai devreme decît

trezirea conștiinței în om

atît de devreme încît

varul din case nu are timp

să înflorească

și să trimită în lume

oameni

cum păpădia își trimite

semințele în vînt

să se așeze acolo

unde raza de lumină

face brazde

pe care numai

ochiul furnicii

le vede

aici sub pămînt

ploile încep mai devreme

aici bisericile se îngroapă

primăvara ele vor răsări

cu turle mai înalte

și mai strălucitoare

decît o mie de sori

***

o scînteie

din Dumnezeu

este și în această

mică furnică

ce urcă acum

pe zid

***

cum tremură

ciocîrlia în zori

o lumînare

uitată de cineva

aprinsă

pe creanga

copacului

***

dupa ce dispare

poezia

îți rămîn prietenii

în care

cu drag

să te îngropi

prelungire

pentru mine poezia

e-o prelungire

a corpului

precum unghiile

așa și poezia

va crește din mine

și dupa ce

nu voi mai fi