Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (480-481) noiembrie-decembrie 2005

O ANTOLOGIE DE IARNĂ

 

Matei IOACHIM

Cândva Ianuarie

M'angaliasés, s'angaliasá,

Mă-mbrățișezi, te-mbrățișez...

Prietenoasă umbra odăii.

Afară, planetă tristă.

 

(Într-un amurg de iarnă ningea domol, un stol de păsări necunoscute veni în crengile corcodușului.)

 

Ninse apoi tare, ca în nuvela lui Joyce,

Pe-ncenușat peisaj irlandez sau de-al nostru,

Îngreuind crengi și păsări.

 

(Un moț cafeniu, lăsat pe spate; aripile, precum cenușa de-am zis, vrâstate cu negru.)

 

Cavalei nasoi, Hegel, Feuerbach,

Momâi la capete de drum înspre groază...

Românule, fulgi de nea, fulgi de păsări.

 

(Au stat câteva clipe în corcoduș, zboară-n alt pom dintr-o livadă apropiată. În crenguș negru își zbat aripi o vreme, își caută locul, umplu singurătatea cu fluierat ne-ntrerupt.)

 

Negri fulgii? Sunt oare albi?

De ce, dintr-o icoană a purității,

Izvod, simbol al durerii, ianuarie?

...fugi de nea, fugi de păsări!

 

(Se liniștiră, se -nnoptară cu crengile, ningea grăbit peste ele. În zori, de cum răzbătu în jur un pic de lumină, fluieratul lor, dezesperanță, ianuarie.)

Souvetaurilia

Ai luat un „porc”, o „oaie”, un „taur”,

I-ai împodobit cu ghirlănzi, i-ai dus,

Sacrificator al lui Mars, la tăiere

Și ai citit viitorul în ale lor măruntaie.

 

„Sus” e porcul, cel cu cântarea, grăsanul,

„Ovis”, intelectualitatea blândă, behăitoare,

„Taurus” e cerbicea, gloata ce-i ține-n cârcă.

 

(Firav deținut, în prima zi de Canal,

Și-a privit roaba, ruptă-ntr-o parte,

I-o dase caraliul. O privi iar, îi zise:

       – Eu sunt rob și tu ești roabă,

       Haidem amândoi la treabă!)

 

Imagine din Van Gogh îți vine în minte,

Șirul celor închiși, scoși la plimbare în cerc,

Șerpuitor, sempitern, fatal urmărindu-se

Pe el însuși.

 

(Ultima zi din aprilie trecu,

Nopți începură'nălbăstrite ale lui mai,

Marame fugare, privighitori în

Plantația de salcâmi din marginea regimentului.)

Viziune modestă

Ultimă mângâiere, petecul de grădină.

 

Motanul bătrân, de 22 de ani,

Își căta adăpost pe sub leuștean.

 

Poetul?

Opera lui?

Sau ființa-i de carne și respirație?

 

Cum clipești printre flori de vișin, steauo!

Lăstuni în re major

       Pleacă din lumea lor,

       Cât ești tânăr încă

       Și nu te-a-mpins la vale

       Greoaia sorții brâncă!

 

(În depărtarea livezilor apăru, o clipă, imaginea cârdului săgetând negru străvezimea cerului, peste frunzișuri.)

 

Nemțoi bărbos ciugulise din Adam Smith

Și din Ferdinand von Lassalle pelteaua

Care a dat în roșu spre gulag și crimă

Și au pupat-o-n cur „aller Länder”

Gagiii mărunței ai clipei.

 

(Nemișcată în ițele plasei, știuca cea mare își aștepta destinul, pe țărmul răsfrânt în ochii ei limpezi, sub simfonia lăstunilor. În ochii aceia mari...priveau malul abrupt...ceva atât de liniștit și egal...)

 

Huo, voi toți, înveșmântații în roșu,

A lui Satan Trismegistul ciurdă vicleană!

Sau... nemurire vouă ! statului major

Al viermuielii OMENIRE !

Alt nume, mai pe măsurica, nu i se putea da?

 

(Ieșea din trestiș nevăstuica, ținând în gură șoarecele de smârc.)

 

Astfel, rază nici că se întrevede. Oare de unde? Din

Norul restriștii? Din cușcă?

...Cenușiu va fi cerul. Zăbreluit orizontul.

 

(Din norul lăstunilor fluturând în slava de seară se desprindea câte-un cârd, prăbușindu-se amețitor cu vâjiit de vânt pe linia stufului, peste pămătufuri. Apoi, când se îndesă înserarea, miile de lăstuni se lăsară la cuiburi, umplând cu un ciripit imens zona trestișului).