Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 11-12 (480-481) noiembrie-decembrie 2005

O ANTOLOGIE DE IARNĂ

 

Ion DAVIDEANU

Nebunia nurorii

Casa noastră, părăsită, se preface că doarme,

 

bufnițe și huhurezi afumați scheaună

prin crucea nopților, pentru urechile

tălpilor, stîlpilor care cum au acum

boala lor nobilă, boala somnului

cu tresăririle toate aiurizate,

 

tatăl meu, bătrîn-bătrîn, pe veci cumnițel,

s-a ascuns și el în dunga livezii,

sub cocă de bulgări și oușoare de pietre,

 

mama mea, bătrînă, bătrînă dar dreaptă,

un pic mai uitucă, în schimb

neverosimil vicleană, viclenia înfruntă

nebunia nurorii, domnița miaunî-n tîrg,

ține talpa ăe gîtul sfîntului Gheorghe,

 

bătrînețe, cătuși la mîini, lanțuri,

butuci la picioare, n-ai mai fi,

nu te-aș mai vedea, eh-ah,așa, cam așa...

Porumbelul vînăt

Bicicleta timpului estimpului scîrțîie,

damă cu colțurile gurii lăsate,

 

pedalăm cum precum a ajunge

undeva într-o, ce este aceea,

cea mai ovală Lună artificială,

 

pedalăm, pedalăm și sperăm

și suntem luați pe sus,

flăcări uscate,

cum știm, cum s-a spus,

 

un vînăt porumbel spiralează

cu aripi afumate,

cu lăbuțe însîngerate,

 

către el, aiuriți, încotiți pedalăm,

pedalăm și sperăm și sperăm,

 

aproximăm...

În duh și în gînd

Pentru oul de azi,

vrabia s-a iubit ieri,

cînd melcul, tărcatul tîrîșnic,

pe-o calea-valea din pielea lui,

ajunse în seama furnicilor,

 

moneda și sorții,

briza și înflorirea,

dorul și dragostea, toate

țin steaua care ne ține,

 

pentru oul de mîine,

vrăbiuței aceleia, suveicuței

în căldurici,

îi sar fulgii azi,

 

tragem sfori, păcălim,

doar să vrem, doar să știm,

punem patimi în duh și în gînd,

îmbarcăm amintirile,

decolăm în triumfuri,

 

aerodrom la răscrucea

de viață și mit,

 

prea bine, momîile ne-au părăsit...

Inegalitatea faptei și vieții

Ce și cum se scrie

în pagina cărții orașului,

vatmanii au lănțișoare de aur

și cu ele se înlănțuiesc ei pe ei,

 

asurzeli, tribușoare din triburi,

vagoane umflate, balaoacheșii pînditori

peste călători cu scrisori,

 

se ivesc întrebări, în mileniul care

dobîndi-vor, sau nu, alte parfume țiganii,

 

tragi zăgaz de vad, la nărav nomad,

 

tramvaiele înlănțuiesc orașul,

inegalitatea faptei și vieții,

 

fără tramvaie,

respirația dragelor substantivelor

există-nu-există,

 

eu în însumi am notat

un tramvai paralizat....

Timp minunat

Zori pentru zorire,

 

ferestrele se deschid singure,

magneții de lumină,

 

simt, văd șunca împăratului

pe jarul nou al zării,

 

un tresărit aiurit lipsea,

s-a apăsat butonul hienei salvării,

 

iar este unul pe cale să crape,

dacă, urgentizat, n-a și crăpat,

oricum, lîngă jale, timp minunat,

 

azi se va rula, se va derula,

opintire lungă și grea,

pînă la flăcăruia tunelului, mai va