Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (479) octombrie 2005

ZILELE REVISTEI FAMILIA

Mimetismele literaturii române contemporane

 

Gheorghe SCHWARTZ

Mimetismele literaturii române contemporane
sau Scara Brown, o perspectivă optimistă

 

Mie mi se par puțin prea complicați acești termeni. Spre rușinea mea și ascuns du­pă manuscrisele mele, sunt prea puțin interesat de etichetarea celor ce se petrece în jur.

Trebuie să pornesc, totuși, de la o constatare mai largă: așa cum și viața noastră s-a po­ticnit de atâtea ori — cu întârzieri, traume și rateuri în ultimii aproape 16 ani — și totuși a a­van­sat în direcția spre care este orientată Europa de azi, așa și literatura — și arta în general — au pățit pe același drum. Ceea ce, în cazul din urmă, nu înseamnă neapărat și progres în sen­sul absolut al cuvântului, dar constituie un mare pas înainte față de starea de dinainte.

Pe de o parte, libertarea de mișcare, dar, în primul rând, belșugul aparițiilor editoriale sincrone cu „lumea bun㔠(cu tot cu prețurile cărților devenite tot mai prohibitive) și, desigur, accesul la internet ne-au făcut să reinventăm roata de mai puține ori ca înainte. (Poate că nici nu a fost încă timp suficient să ne repetăm la nesfârșit.) Progresul, cât există, se poate defini prin ascensiunea pe scara Brown: de la Sandra spre Dan. (Dan Brown fiind ve­cin de culoar de Coelho...) Este un progres indiscutabil și cu multe consecințe. Sigur că nu toți cititorii Sandrei Brawn sunt și cititorii lui Dan Brown sau ai lui Coelho, dar mulți dintre ei da. Ceea ce constituie o evoluție pozitivă, care, de își va urma cursul, va putea da sur­prize cu totul plăcute. M-au bucurat, de pildă, lungile cozi pentru autografe la venirea lui Coelho în România. În sfârșit, după 15 ani, avem iarăși o clasă de cititori. Din nou în creș­tere.

Provocarea ține acum de capacitatea literaturii române de a răspune în mod corespunzător. Iar, de data aceasta, vechiul meu pesimism dă iarăși din codiță. Astăzi, pe lângă bal­canica așezare pe mici interese perisabile, asistăm la o luptă între generații mai acută ca oricând. Ca de obicei, grupurile dictează valorile. Topuri partizane vin să justifice din interior politica unor reviste. Mai nimeni nu mai citește pe nimeni în afara grupului. Sfidarea merge la forma de expresie și la ignorarea celorlalți. Mai puțin la conținut. Care, pentru a fi sfidat, ar trebui cunoscut. De pildă, exarcebarea sexualității și a faptului mărunt, a deri­zo­riului, lansează pe viață autori pe piață după ce moda respectivă s-a consumat de mult pe alte meridiane.

În România de azi, ca și în România de ieri, ierarhiile sunt viciate de o critică inca­pa­bilă să se despartă de cutumele orientale ale locului, în care idealismul cel mai cinstit se a­mestecă perfect cu materialismul cel mai pragmatic. Simptomele pornesc de la des­coperirea de sine a literaturii române, când unii autori clasici au devenit și scriitori clasici și — de teama de iconoclasm — nimeni n-a avut vreodată curajul să-i pună la locul lor istoric a­devărat.

Așadar, o literatură tânără a unei țări cu o limbă periferică s-a dovedit incapabilă, pâ­nă acum, să-și gestioneze demersul din interior. Nu mai sper în altceva din partea specialiștilor autohtoni. (Ei nu sunt capabili nici măcar să modifice în bine manualele școlare, pri­ma, și pentru mulți, unica întâlnire cu proza și teatrul. Prizonieri ai unor clișee de mult re­volute, ei mai proslăvesc nume și epoci, dintr-o inerție pe care au dovedit că nu o pot de­păși. Iar faptul că numele impuse în arta românească au trebuit să părăsească țara reprezin­tă dovada supremă a sprijinului de care se poate aștepta un artist în România.) Vorbesc de critică și de specialiști, ferindu-mă să spun „unii critici” sau „unii specialiști”, întrucât cei ce nu fac parte dintre cei pomeniți nu au reușit să schimbe starea de fapt amintită, durând de prea multă vreme.

Și, totuși, ascensiunea pe Scara Brown mă face optimist: pe de o parte, publicul este cel ce se emancipează și el, publicul, va fi și cel ce va face legea. Iar, pe de altă parte, publicul acesta are parte de autorii pe care se pare că-i va ajunge din urmă. Nu autorii din topu­rile de azi: topuri care se ghidează după mode, modéle, modulări, mimetism formal și valo­ri­zare estetică. fenomenologia mimetismului literar, mimetism și sincronizare, imitație — i­den­titate — canon. După valoarea ca valoare. Obținută prin cultură și educație.

După multă vreme, sunt optimist.