Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (479) octombrie 2005

IN MEMORIAM

 

Ion Stratan

 

A trecut dincolo într-un chip voit violent, dacă e adevărat ceea ce am auzit despre moar­tea sa. De neînțeles, de neînțeles, pentru noi, care nu-i trăiam viața sa, și cărora doar poezia sa ne era la îndemână și la ini­mă. Împlinise la 1 octombrie 2005 doar 50 de ani și tocmai rămăsese orfan de mamă. Poate singurătatea și pustiul au fost mai tari ca viața și ca arta. Scria, scria, scria, îi apărea carte după carte, pregătea carte după carte, se părea că drumul poeziei pe care înainta ve­he­ment și spornic îi va fi un spațiu ocrotitor. N-a fost așa, din nefericire. A plecat un prie­ten, un colaborator fidel al revistei noastre, mai întâi de toate unul dintre străluciții poeți ro­mâni contemporani. Ploieșteanul Ion Stratan despre care ploieșteanul Nichita Stănescu spu­sese: ,,Ion Stratan – spirit deschis, cu alonjă intelectuală, fermecător în paradox și în la­crima-speranță dintîi a poeziei noastre.” Și asta imediat după debutul său cu ;;Ieșirea din a­p㔠din 1983. Iar Ștefan Aug. Doinaș, după mai puțin de un deceniu de la debut: ,,Ca pentru a confirma realitatea eficientă a unui genius loci, Ion Stratan – ploieștean de origi­ne, ca și Nichita Stănescu – este singurul continuator adevărat al poetului Necuvintelor. Întocmai ca la acesta, în lirica lui Ion Stratan asistăm la miracolul spiritualizării cuvintelor, fă­ră a-și pierde nimic din consistența lor sugestivă și muzicală (…) cuvintele lui joacă la limita abstracțiunii. E jocul poeților autentici cu limbajul, e jocul lumii înseși care se face grație și mister, tristețe mîntuitoare. Stratan e un poet ludic la granița metafizicului.” Cărțile pe ca­re le-a publicat îi vor păstra un loc din față în amfiteatrul de onoare al poeziei române: Cinci cîntece pentru eroii civilizatori, Lumină de la foc, Lux, Ruleta rusească, Desfacerea, O zi bună pentru a muri, Cîntă zeiță mânia, Celebra specie umană, O lume de cuvinte, Spălarea apei, Biserica ploii, Zăpadă noaptea, Jocurile tăcute.  ,,Adevărul este cerul senin” și ,,frumusețea e o rugăciune” – sunt două dintre afirmațiile sale. Fie ca Nino, cum îi spu­neau prietenii, Ion Stratan, cum va rămâne în poezia românească, să găsească dincolo de gra­nița pe care a vrut să o treacă cu prețul suprimării de sine cerul senin și rugăciunea în și prin care sufletul său să-și găsească odihna cea fără de sfârșit.

 

Ioan Moldovan

 

*

 

Mihai VIERU

soliloqui către Nino Stratan

povestindu-i despre Ștefana

 

se dăruiește lui Nino Stratan și Ștefanei Chevereșan

 

Razele erau indulgente pe atunci cu genele

în grădina icoanei soarele ne săruta statura

din strigătele clopoțeilor de ieșire și intrare

și odată cu scările de lemn din Zoia,

Ștefana, un Gavroche monden și afectat,

dirija din ochii tigresse – nicicînd nu e deajuns verde în fard –

zburdălnicia îngăduitoare cu perplexitatea noastră necruțătoare

versus noi

Timpul ne rămăsese la fugă din vremea Mîntulesei

                                                             fără tramvai

unde în toamnă îți vine să te ghemuiești pe bordură,

să îți îndeși în sîn cît mai multe frunze de galben

de plop, de moale, de satin...

așa liniște era pe Mîntuleasa, bătrîne,

acum nu mai sunt decît un simplu claustrofob.