Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (479) octombrie 2005

SERTARELE EXILULUI

de

Norman MANEA

În familie

 

Cum am menționat deja de mai multe ori și cum se va vedea mai bine în „SER­TA­RUL 82” a cărei publicare revista FAMILIA o va începe curînd, relația mea cu pu­bli­cația lui Iosif Vulcan, renăscută acum 40 ani, în perioada ambiguă a „liberalizării” to­talitare, s-a constituit într-un capitol deloc neglijabil de biografie, nu doar după că­de­rea dictaturii, cînd i-am devenit colaborator statornic, ci și înainte, cînd am pătimit împreună pentru năz­bă­tiile noastre complice. Citeam cu regularitate paginile orădene, bucuros și stimulat să re­găsesc, în con-simțire, pe Ovidiu Cotruș, Radu Enescu, Virgil Nemoianu și mulți alți scrii­tori de certă calitate morală și intelectuală. A fost, apoi, să fie „scandalul” socialist al interviului luat în 1981 de Gheorghe Grigurcu, apoi a fost și este relația de amiciție și mutuală pre­țuire cu Ion Simuț, apoi au fost să fie „sertarele” mele de exil, care continuă să se des­chi­dă, aici, și nu în altă parte. Mă înfățișez, deci, la această invidiabilă sărbătoare în „familia” FAMILIEI au acreditarea și emoția unui deja vîrstnic asociat.

Mă bucur că pot fi părtaș, chiar și de peste mări și țări, la noua vîrstă a acestei ad­mi­rabile enclave de creativitate și rigoare. Urez colegilor și prietenilor care îi mențin pulsul și proiectele, ceea ce îmi urez mie însumi: pe mai departe!