Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 10 (479)

octombrie 2005

CUPRINS

 

Editorial

Ion Simuț – Chișinăul literar

Asterisc de Gheorghe Grigurcu

Sertarele exilului de Norman Manea

Retrospectivă aniversară

Mircea Popa – Familia – chintesența unei epoci

Cronica literară

Ioan Moldovan – Maestrul din Jimbolia (Petre Stoica)

Marius Miheț – Păpușa simulacrului (Dumitru Țepeneag)

Poeme de Viorel Mureșan

Zilele revistei Familia

Colocviu — Mimetismele literaturii române contemporane

George Arion, Andrei Bodiu, Ștefan Borbély, Marian Victor Buciu,

Virgil Diaconu, Ion Bogdan Lefter, Radu Mareș, Viorel Mureșan,

Gheorghe Schwartz, Mircea Stâncel, Alexandru Mușina

Biblioteca revistei Familia

Al. Cistelecan (Radu Enescu), Virgil Podoabă (Radu Enescu),

Traian Ștef  (Vasile Spoială), Florin Ardelean (Crăciun Bejan),

Andreea Dumitru (Dumitru Chirilă), Ioan Moldovan (Ștefan Aug. Doinaș),

Mircea Morariu (Iosif Vulcan)

Din istoria revistei Familia

Blaga Mihoc (Corneliu Crăciun, Imaginea Europei în revista Familia, 1865-1906)

In memoriam

Ion Stratan  (Ioan Moldovan, Mihai Vieru)

Proza

Cornel Mihai Ungureanu – Vești bune, într-o cutie roz

Eresuri

Bogdan Suceav㠖 Matematicile și umanismul cel nou

Vertical

Ovidiu Pecican – Comiții lui Vlaicu Vodă

Prezențe maghiare

Molnár Judit – Labirint cu madone vechi și noi

Arte

Cronica muzicală de Adrian Gagiu

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Cartea de teatru de Mircea Morariu