Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (479) octombrie 2005

BIBLIOTECA REVISTEI FAMILIA

 

Iosif VULCAN

Fanfaronii

 

Întemeietor al Familiei și prim e­di­tor al unor poeme eminesciene, Iosif Vul­can se numără printre împătimiții de teatru, artă în care a văzut „steaua con­ducătoare a vieții mele”, sau, după a­pre­cierea monografului său, regretatul pro­fesor orădean Lucian Drimba, „o e­fi­ca­ce școală în care se lumina mintea, se îm­bogățeau cunoștințele, se cultivau sen­timentele naționale și umanitare, se for­mau”. De altminteri, Iosif Vulcan con­sidera publicația pe care a fondat-o un vehicul „pentru crearea unui fond de teatru român”. Iată de ce a fost un te­nace scriitor de literatură dramatică, iar o bună parte dintre operele sale des­ti­nate rampei i-au cunoscut luminile. A practicat deopotrivă genul comic, ex­ce­lând în vodeviluri și monologuri sa­tirice, dar și drama istoric㠄Ștefan Vodă cel tânăr” care, atunci când a fost re­pre­zen­tată de Teatrul din Sibiu, în stagiunea l966-l967 în regia Arianei Kuner, a fost a­pre­ciată de Dumitru Chirilă drept „o piesă cumplit de inegală”, cu un prim act excelent, un al doilea ce concentrează miezul ideologic al textului și o a treia parte mai puțin iz­butită. (Familia, nr. 5 din l967).

Fanfaronii, piesă în trei acte, e o comedie extrem de savuroasă pe care autorul său ar fi dorit-o reprezentată pe scena Teatrului Național din București. Autorul însuși a schițat o distribuție posibilă, alcătuită din nume de prim rang ale artei scenice ale vremii. Textul Fanfaronilor a fost recuperat în l997 de Florian Chelu din Arhiva Vulcan a Bibliotecii Astra din Sibiu și reprezentat în premieră absolută, dar într-o for­mulă prescurtată, pe scena Teatrului de Stat din Oradea la 30 mai l998 de un grup de elevi ai Liceului Pedagogic din localitate. Acum, iată, lucrarea e editată de Biblioteca Re­vistei „Familia”, într-o versiune îngrijită de Florian și Marin Chelu, cu o consistentă pre­față iscălită de cel de-al doilea. Apariția a fost făcută posibilă de Fundația Rock Fil­ar­mo­nica din Oradea ce are în plan să reunească între pagini de carte întreaga literatură dra­ma­tică datorată lui Iosif Vulcan, cu ocazia comemorării a o sută de ani de la trecerea în neființă a autorului său, eveniment ce se va petrece în 2007.

Până la finalul bucolic în care situația creată în jurul unei ipotetice căsătorii din interes se rezolvă pe cale „literară”, scrierea e extrem de vivace, are haz, mișcare, stofă teatrală și fibră morală autentice. Accentul pamfletar e puternic, umorul su­culent, răsturnările de situații frecvente și bine ținute în mână de dramaturg. Me­canismul cererii în căsătorie pentru o zestre imaginară e temeinic ritmat. Din punct de vedere teatral, comedia e compusă cu naturalețe, dar și cu eficiente și bine pre­lucrate împrumuturi din arsenalul vodevilului și al comediei bufe, cu o tipologie re­marcabilă, excelând prin situații inteligent durate. Are suficiente îndreptățiri spre a re­clama atenția scenei românești de azi, cu atât mai mult cu cât, cu ceva vreme în ur­mă, trupa Secției române a Teatrului de Stat din Oradea și-a pus la panaș numele autorului ei, fără a lua însă în considerare și reprezentarea vreuneia dintre piesele sale. Dacă ar face-o, ar izbuti chiar să-l contrazică pe Shakespeare, cel din Romeo și Julieta, ce se întreba la un moment dat – „un nume, ce-i un nume?”. Și totuși e!

 

Mircea Morariu