Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (471) Ianuarie 2005

PREZENȚE MAGHIARE

de

Molnár JUDIT

Esterházy Péter, armonia revizuită

 

După 1526, în urma bătăliei de la Mohács, regatul feudal maghiar practic dispare de pe hartă: partea de sud și sud-est este ocupată de turci, Transilvania își pregătește cei 150 de ani de existență quasi independentă ca principat, iar ținuturile de vest și nord-vest intră sub tutela Vienei. Catastrof㠖 fără doar și poate. „Ceva” rămîne totuși: țara , pe care nu o poate marca nici un topograf. O țară virtuală, purtată și păstrată în primul rînd în sufletul nobilimii istorice.

Urmează două secole însîngerate, turcii înaintează spre capitala Austriei, mușcînd din ce în ce mai mult din teritoriile lui (Sfîntul) Ștefan Întîiul. Pînă la 1683, cînd sub cetățile Vienei se întorc armele și începe respingerea turcilor spre Balcani. Granițele – dacă se poate vorbi de granițe – se schimbă de la o zi la alta. Turcii se retrag, austriecii înaintează. Și nobilimea simte dintr-o dată pulsul timpurilor: acum ar fi momentul de-a propulsa din nou pe hartă vechea țară. Începe baronul Thököly, continuă contele Rákóczi. Dar răscoala pentru libertatea națională se termină în 1711, definitiv și irevocabil. Se instaleaz㠄ordinea”: supremația totală a Austriei, care va ține peste două secole – cu excepția momentului 1848-49. Dar în pofida tuturor înfrîngerilor, marea aristocrație, precum și nobilimea de rînd supraviețuiesc vremurilor schimbate. Fie în palatele de la Viena, cu graiul german, fie în conacele de la țară, vorbind mai mult latina decît limba iobagilor, păstrează în minte și-n suflet harta virtuală a trecutului și își investesc energiile speranței într-un viitor visat. În 1867 se face compromisul cu Austria, instalînd dualismul și doar după 1918 apare din nou pe mapa Europei numele țării – separat, nelegat de nici o mare putere.

Dacă zilele noastre postmoderne ar tolera patetismul, am putea spune cu lacrimi în glas că, iată, cînd providența istoriei dăruiește cu mîna dreapta, imediat retrage ceva cu stînga, dar lăsînd la o parte patosul să vorbim mai degrabă de o imensă farsă: după atîtea vise, atîtea energii refulate sau atîtea încercări aride în noua conjunctură, nobilimea nu-și găsește locul. Undeva s-a pierdut busola și, tot căutînd-o, se trezește cu al doilea război mondial pe cap. Ceea ce urmează nu mai e o farsă, este dezastrul total. Stîlpii de odinioară ai societății își iau lumea-n cap, iar cine rămîne este expus eroziunii vremurilor ce se pretinde a fi democrație populară.

 

* * *

 

Cînd declinul națiunii părea ireversibil, pe la sfîrșitul secolului XVI începe ascensiunea familiei Esterházy. Cu tînărul și foarte chipeșul Miklós, care în momentul potrivit și-a găsit consoarta potrivită. Și văduvă, și cu mult mai în vîrstă, dar cu o avere considerbilă și cu legături foarte bune spre Curte. Miklós se descurcă foarte abil nu numai în ale însuratului, dar și în descifrarea relațiilor haotice ale timpului său. Peste cîțiva ani nimeni nu mai pomenește de „vînătorul de zestre”, în schimb numele lui este pronunțat cu un respect din ce în ce mai mare. Averea crește într-atît încît devine simbolul bogăției aristocratice. Ofițeri, înalte fețe bisericești, cărturari, erudiți – de-a lungul secolelor membrii familiei Esterházy sunt prezenți în primele rînduri ale vieții publice, politice și culturale. Chiar se poate pune semnul egalității între soarta lor și a întregii nobilimi maghiare.

După 1945 Esterházy Mátyás nu pleacă din țar㠖 doar că este dislocat, după moda sovietică, într-un sătuc, unde în 1950 se naște primul lui fiu, Péter. Gigantul minunat al literaturii maghiare contemporane. Din adolescență se pregătește să devină scriitor și, deși nu i se permite să se prezinte la facultatea de litere ( termină matematica), reușește să-și îndeplinească visul. Publică din anii 70, fiecare carte a lui fiind de senzație, eveniment literar. Cum anii trec, simte din ce în ce mai mult că are o menire în plus: el și numai el poate (și trebuie!) să scrie istoria familiei sale și implicit a întregii nobilimi maghiare. Și începe munca titanică, al cărei rezultat este romanul Harmonia caelestis, de peste 700 de pagini, apărut în 2000 la Editura Magvető din Budapesta. Megaepopee a familiei, un imens monument ridicat din granitul frazelor (numerotate) tuturor Esterházylor, dar în primul și primul rînd tatălui său. Care nu și-a rupt șira spinării nici în anii 50, nici în anii 60 – a rămas în picioare pînă la moarte.

Romanul începe cu o – presupus㠖 frază a întemeietorului dinastiei, Miklós, spusă împăratului austriac: „ Al dracului de greu e să minți fără a cunoaște adevărul”. Această vorbă devine leitmotivul romanului, autorul întorcîndu-se la ea ori de cîte ori se simte în negură. Dar mai sus amintita providență a istoriei parcă a vrut să-și dovedească supremația peste toate cele omenești și joacă ultima, cea mai crîncenă și cea mai cumplită, farsă. Nu numai acestei familii mărețe, dar întregii nobilimi esteuropene, care a încercat să-și păstreze rolul în contratimp.

Harmonia caelestis este deja în tipografie cînd drăcușorul de l’enfant terrible din Esterházy nu-i dă pace: dacă toată lumea își cercetează trecutul, dosarul, ia să vadă și el ce au scris băieții despre ale tinereții valuri și eventual despre alți membri ai familiei. Se gîndește la faimoasa frază a romanului și depune cererea. Și se produce cataclismul: trei dosare voluminoase (al patrulea este și mai secret, cercetarea necesită o altă cerere) – nu ale lui, ci ale tatălui său. Dar nu scrise despre el, ci scrise de el, începînd cu anii 50, timp de aproape un sfert de secol. Cutremur de o intensitate incredibilă: se termină viața de pînă atunci, urmează zilele parcă întoarse pe dos. Esterházy decide să prelucreze și să publice materialul. Între timp apare Harmonia: succes total. Lansare după lansare, în țară și în străinătate. Paralel cealaltă viață, coșmarul, lupta intelectuală și sentimentală cu cele patru dosare. Și cursa contra cronometru: angoasa continuă nu cumva să se afle înaintea publicării cărții. În 2002 apare – tot la Magvető – Ediția revizuită. O coroană peste capodopera de Harmonia caelestis. Căci ce a făcut Esterházy este fără pereche în lumea de dincolo de (fosta) cortină de fier. Această carte este scenariul căderii tatălui său de pe soclul monumentului ridicat în Harmonia. Este o cădere tragicomică, unică și totodată tipică. E o cădere produsă de eroziunea acelor vremuri. O cădere ce nu poate fi explicată, doar acceptată. Ca un fapt ireversibil. Antiminunea secolului 20. Ceva ce nu este produs de supranatural, ci de om, de către celălalt. Fapta nu se poate ierta. Se poate doar dizolva în licoarea nobilă a iubirii fiului pentru tatăl său.

 

Ediție revizuită

(Fragmente din Introducere și din ultimul capitol )

 

Bineînțeles nu m-am gîndit la nimic rău, și totuși am fost nervos, în timp ce urcam scările late spre biroul lui M. Niște crampe de genul epocii lui Kádár îmî chinuiau stomacul. M-am gîndit că probabil și M. a fost un fel de polițai înainte de 90. M-a primit jovial, ba chiar cu amabilitate. Am băut o cafea, persoană importantă în vizită la o altă persoană importantă. Mi s-a părut că se simte jenat, ceea ce am considerat drept exagerare, deoarece în orgoliul meu am crezut că din snobism se jenează. În fața lui, trei dosare maronii. Ei iată, totuși au lucrat ceva băieții, îmi grăiam îngîmfat. În sfîrșit, cam bîjbîind, M. și-a început discursul, cică au primit cererea mea de cercetare, și că n-au găsit mare lucru, dar cele de după 80 trebuiesc aprobate de interne, asta durează, îmi cere scuze.

Cum se află în treabă, l-am urmărit puțin iritat. Din cînd în cînd a atins dosarele. Că trebuie să-mi mai spună ceva, dar să nu mă sperii, am făcut o grimasă plictisită, el consideră că trebuie să-mi vorbească...de toate astea, vorba ceea, eu n-o să mă bucur, și că...nici nu știu, cel mai simplu ar fi să mă uit, îmi voi da seama, o să văd despre ce este vorba, și a împins dosarele spre mine. Nu știu de ce, dar în acest gest mărunt a fost ceva înfiorător. Este un dosar de lucru, dosarul unui agent, unui agent , și a scos un oftat mult prea adînc, de parcă existența agenților ar însemna durerea lui personală, deci sunt rapoartele unui agent.

De ce se cîcîie atîta, m-am gîndit, tare mă plictisesc bărbații inhibați, de ce nu se poate vorbi normal, și am deschis dosarul.

În clipa aceea mi-am dat seama despre ce este vorba.

Nu-mi venea să cred ce văd. Mi-am pus repede mîinile pe masă, fiindcă începuseră să tremure. Ce să fac. Parcă-i un vis. Într-un minut leșin și se rezolvă totul. Sau sar pe geamul închis și o iau la fugă. În momentul acela i-am mulțumit pentru bunăvoință și în consecință aș vrea și eu să le citesc pe toate astea. A răspuns ceva că el deja le-a citit și să nu-mi fac probleme, astea aparțin celor mai acceptabile, cam așa ceva. Am vrut să dispar de aici, să nu-mi vadă nimeni obrazul.

Mergeam pe calea Andrássy, mă uitam la case, dacă se dărîmă ori ba, dar nu s-au dărîmat.

Nu scriu roman polițist, să am grijă ca numai la sfîrșit să se afle cine-i criminalul, dacă este vreun criminal (timp ce nu este, deși aș prefera mai mult decît oricînd să trag aici de timp): deschizînd dosarul, imediat am recunoscut scrisul tatălui meu.

În cele ce urmează voi publica rapoartele, adică secvențele pe care le-am copiat, precum și notițele mele făcute între timp. Nu vreau ( nu am vrut) să redactez prea mult, deși știu că trebuie să le dau la toate astea o formă.

M-am observat pe mine însumi, ca pe un animal, cum oare în această situție o să mă comport, ce reacții o să am la ceva ce produce din mine altceva.

 

* * *

 

Gata. Mai este o listă cu nume, după care o pagină finală din 29.III.1980. Închis pentru arhivare.Cpt.Prókai MI III/II – 5/B E 13 iunie 2000, ora unsprezece cincizecișinouă. Am ajuns la capătul tatălui meu.

 

Mă uit la cele patru dosare, parcă nu-mi vine să plec, deși nu mai am aici nici o treabă. Unde să mă duc? <Această muncă m-a și protejat. Acum voi fi deconspirat, cum se cuvine.> Îmi mai copiez lista cu nume, poate o voi scoate din text, dar să le am totuși.

Nu-l putem ierta pe tatăl meu – noi, oamenii: cei pe care i-a trădat și cei pe care nu –, fiindcă în fața noastră nu și-a recunoscut fapta și nu i-a părut rău că a făcut-o, nu i-a părut rău că a fost învins de latura mai întunecată a sufletului. Astfel poate să ne fie milă de el, putem să-l detestăm și putem să nici nu-l băgăm în seamă. A scuipa sau a lua în derîdere: asta-i soarta tatălui meu.

Dincolo de posibilitățile oferite mai sus (și acceptate de mine) eu l-am și iubit, l-am iubit pe acel bărbat, al cărui fiu cel mare sunt eu. l [ l ] < l > ( nota traducătorului: în timpul prelucrării dosarelor autorul consemnează locurile unde l-a apucat plînsul cu inițiala de la lacrimi) <Acum aș salva, aș salva din suflet totul, l-aș salva și pe el, ce vreți, lăsați-l, a suferit destul pentru ce a fost și pentru ce va urma... Pauză, curățirea obrazului înlăcrimat, abordarea echidistanței, disciplină.>

Tatăl meu dulce: ce joc de cuvinte aparte. De cîte ori am așternut pe hîrtie acest cuvînt frumos timp de aproape zece ani! Și de fiecare dată parcă aș fi scris o destăinuire filială. În acest context, în contextul meu acum am scris (probabil) ultima oară în viața mea. Se schimbă zecii de ani ai mei. Cui. Unde. De ce.

E al dracului de cald. Închid, deschid dosarele, încerc să le memorez. Să le rețin, să le memorez. Primul e rozaliu, cu coperta mai tare, al doilea de un maro lucios, al treilea mai deschis, al patrulea mat. Sunt legate cu o panglică neagră, adică al treilea cu una albă. Se vede că sunt (au fost) mototolite, dosare mototolite, groase, în special al doilea și al treilea. Viața tatălui meu este dovada directă (și înfiorătoare) a libertății omului.