Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (471) Ianuarie 2005

POEME

de

Viorel CHIRILĂ

Duhul textului

 

Duhul textului gata să iasă din text

trecând praguri și bătând pe la uși

scurmă zidul fiecăruia cu unghia onest

în crăpăturile zilei împlântă țăruși

 

devorează asfaltul cu canale și duzi

pe-ntuneric rozând colivii și oțele

își incearcă măselele în stâlpii lehuzi

ori își scarpină bubele în cercevele

 

uneori toată noaptea zgândăre-n sticle

la gușa-mbuibaților cu gheara amară

zgâlțâie lespezi înfulecă pâcle

adulmecă porțile pe dinafară

 

așteaptă să iasă careva mai tehui

să-și picure limba-n miresme să-l perie

ne strigă din somn cu monede verzui

niciodată cu vorbe de serie

 

dacă vede că nu-i dăm nici un semn

scufundă orașul în ape de zinc

noi numărăm vămile cu vorbe de lemn

pletele lui flăcări prin lume

în plasele nopții se sting.

 

Un fel de peron

 

Un fel de peron unde se fac toate trierile

pentru marea plecare

un tren parfumat e așteptat peste noapte

de tine de mine de fiecare

 

Impiegatul responsabil cu verbul a fi

comunică sec sosirea se-amână

ne cârpim rugile cu reclame la pâine

și bere pentru încă o săptămână

 

cad pești în burta peștelui ce ne respiră

mereu defect prezentul și mecanismele lui

se cere să-ți pui mereu umărul

la această ruină a nimănui

 

mereu preatârziul în ipostază de mire

mâinele nostru are gura căptușită cu fulgi

nici o știre de presă nici o bombă să zguduie

inerția cretină din ea să te smulgi

 

cine să tâlcuie „această tristă poveste”

de veghe printre păpuși și reptile

sub cerul cu strugurii storși

o mie și una de nopți și de zile

 

pe peronul unde se fac toate trierile

mereu gata de ducă de drum

ceva ca o punte coboară prin cer

peronul se umple de fulgi și de fum.

 

Stare

 

Tristețile noastre răsunară

ca un ecou uscat

te-ntrebi:

ce s-a făcut „clipa cea repede ce ni s-a dat”

mușchii zilei se-ncordară în oboseli

aproape umane

îți duci neputința în lesă

insomniile - conservate-n borcane  

rugăciunile dimineții în loc de cort

ghemuit în aburul lor gălbui și fragil

îndupleci zeul rutinei cu fraze uzate

dintr-un vechi vodevil.

 

îți descoperi inima 

tâmplele umărul

într-un dans străin anonim

etalonându-ți fără convingere numărul

cerșești în fața mai marilor peste noroi 

te-ngropi în griji grijanii până la gât

uneori aduni arginții cuvintelor

lași mâzga să treacă și-atât.

 

Iulie

 

Niciodată iulie nu s-a arătat

mai viclean

viața și moartea schimbându-și măștile

la putredul cumpăt de aur

negru amurgul devoră

negre literele din palmele filei

stingheră-ntre lumi inima ei

se opri obosită pe ultima creangă a zilei

 

iulie cuib de metal

de optzeci și una de ori respirat

în râs și plâns vegetal

s-a lăsat confiscat

 

toate cuvintele atunci încremeniră

pe buze

scoici abandonate de mare

tăceri învinețite confuze

 

au suspinat prelung stelele

vrejul de fasole cartoafele

și s-au rugat

ferită să-i fie mutarea de toate angoasele

 

noi am dereticat vămile drumul

cu tata și mătușile

căptușirăm cu obidă și lacrămi

cămările casei și ușile

 

și-amăgiți de retorica știrbă a spicului

am cuteza a pescui cu grijă și spaime

în apele moarte ale nimicului.

 

Ca niște strigoi

 

Pe malul de ape de somn

mormane de piei împrăștiate

cei ce le purtaseră s-au strămutat

în siluete de îngeri pe înserate

 

în smârcuri a rămas adolescența

noastră târzie

ce-și hrănește furia cu vipere

și maldăre vechi de hârtie

 

mai încolo undele viermănoase

își vântură pulpele lansează ocheade

voci însumând

popoare de triluri nomade

 

pretutindeni cuvinte

dezvăluindu-și fățiș scârnăvia

gata să-și vândă leprosului

brățara și fecioria

 

fetișcane de apă iscând din buric din priviri

vârtejuri sălbatice

și trandafiri

 

în catedrale lichide

râde regele demonul focului

ca niște strigoi istoviți dezbrăcăm

toate cenușile în volutele jocului.