Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (471) Ianuarie 2005

Debut

POEME

de

Adriana PETRI

Niciunde

 

Mergeam în autobuzul orb și era igrasie era toamna-iarna și puțea a mort,

               puțea a cârciumă și a dragoste murdară

Mergeam spre catafalcul cu ghilotină și lumea atârnată aclama lumea:

vroia mai mult pentru că mă iubea, pentru distracție mă iubea, pentru flăcări

Mergeam pentru mine și pentru tine, visam din inerție

Mergeam și viața sfinților morți era închisă lângă lac, am văzut-o și                                                     o târam în continuare

Mergeam și trebuia să mă opresc, măcar  să adap caii, să fac curat în hârtii,                                         măcar să văd cum mai stau stelele pe copaci

 

***

 

Arde-mi veșmântul negru spre seară și îmbracă-mă-n alb

sunt un șir de cascade

dar tu nu-mi poți spune nimic

 

lumina prea albă pe piatra prea rece

aer la care să te uiți și să fugi de el

 

***

 

Un imn frumos, uitat, ca o apă prăfuită și eu mergeam însângerată

și fericită degeaba

se țin muștele pe sus după mine și iarba și apa pe jos

apa care arde acum ca uitarea

un imn încă orb, încă trist

tăcând și plutind peste toată apa cu frunze de fiară în oase