Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (471) Ianuarie 2005

POEME

de

Ion DAVIDEANU

Fără culcuș în tristețuri

 

Clopoțelul latră, clopotul copleșește,

 

catedrala orașului așteaptă finele sublim,

că va aștepta, că mai va, toți știm,

curg valuri în vaduri,

dorm cei ce dorm în țintirim,

 

iubito, acum nu ne mai iubim,

nu prididim,

 

timpul m-a băgat în rahat piperat

pînă la mărul lui Adam,

 

cînd eram tineri, tineri eram,

 

așa este, în clipă și peste boantele creste,

unii au cu ficatul, alții au cu ficapul,

să nu ne facem culcuș în tristețuri,

 

iată-l zăvodul cu iepurașul, madam,

nebunia fi-va să fie, fi-va să fie bairam...

 

Subconștientul terorizează

 

În deplinătate, ciudate

sunt numai visele,

 

trei secunde de cînd

eram aruncat,

ca din praștie,

în groapa cu lei,

un trezit buimăcit

pe flamura brațelor tale,

încă țîșnește mulțimea urlînd,

huiduizînd și scuipînd,

 

subconștientul terorizează,

 

plin de viori, bradul,

sub cazane cu smoală,

pocnește din pinteni, trosnește

din șipcile șipcilor  frînte,

 

ne lamentăm cum și ce să cînte...

 

Din praștia sfinților muți

 

Iubita mea era ca un glonț,

 

dulcile, dragile, dusele clipe

înfloreau, se rotunjeau în ore,

orele imitară pietre de rîu,

pietrele rîului ne amintesc

planete duioase, de păsat și de lapte,

lampioane îndepărtate,

 

din prăștia sfinților muți

în lume scăpate-s toate,

 

baiuri cu graiuri de rîuri se dreg,

 

iubita mea abia mă cunoaște acum,

eu mă trudesc s-o ghicesc și nu-i cum...

 

În vîrful vîrfului muntelui

 

Turma albă a baciului alb

în spuma grîului verde,

 

măgărușii cu cozile se ciomăgesc,

din apus, negrul de nori,

pălărioara stăpînului pare

de marionetă,

 

dacă fluierul zice,

cum să nu te înfiori,

 

fosta mioară dă viață de-a-n picioare,

cum să creadă omul că se și moare,

 

în vîrful vîrfului muntelui,

acolo-i vulturoiul, piuiesc puii lui...

 

De ce iubim piatra

 

Adierile se retrag cînd nu gîndești,

 

mergem în holde de suflet

și arăm și grăpăm cum cu scule nemțești,

 

de ce ni se spune și credem,

spusă apăsată,

ora aceasta nu va osteni,

căci nu va mai fi

niciodată,

 

de ce ne cred cretini, nene,

de ce zilelor li se zic

poșirci, hamacuri oligofrene,

de ce ești tu dusă, duioasă

și treci, stafidești ca adierea retrasă,

de ce iubim piatra și nu ne facem casă,

 

adierile, deci, se retrag,

lipsește o ușă, o cleampă, un prag...

 

Aura invizibilă

 

Larg se rotește mierloiul

în jurul bostanului,

aura invizibilă,

iată minunea mea,

în urechea stîngă,

de-o vreme, greierușa,

 

cu ea, sîngele meu și auzul

clocesc oușoare de greierușă,

 

agale și sigur, netrist,

pe aceeași monedă,

mi se vinde

aceeași mică, mistică simfonie,

 

țin în pătlăgica roșie

un roșu tufiș și

iarba fiarelor în

sinele sinelui,

 

aștept, cumuflați, primii pui...

 

Ca din tulnice va ploua

 

Lună complice cu norii,

 

ieșind tîlhăroii pe atenția întețită,

dădură peste cîinii încăpușați,

dăruiți cu sămînța jigodiei,

 

am cercetat inși, relativ simpatici,

cărora alții, văduvi de duh, ca și parafați,

li le ziceau, cu poftă, jigodii,

 

m-au îndoiașt cum mărgelatele,

panglicatele, îbusuiocatele, tăriile trăsnet,

 

ca din tulnice va ploua,

în noaptea aceasta se știrbește norocul...

 

Pînă în zori

 

După rime s-a fugit ca după iepuri,

cînd colo, urmarea, splina cedează,

oricum, de față acum mătasea

din noaptea întinsă,

păiușul țiganului,

luna, privighetoarea lunatică

în pisc de cireș somnorit,

vietatea pe sine uitîndu-se,

 

sub pomii rotați priveghează poetul,

 

mereu, pînă în zori, pasărea se va topi,

mereu, poetul se va dezmîhni,

 

guașă uimită, cireșul va înflori...

 

Spiridușii prozei

 

Ne închinăm depărtării

care ne pedepsește

cu nourii copți

și cu nopți

în canoane,

 

genunchii zilelor noastre,

pe colțuri de piatră trăsnită,

pe ghimpii electrici de trandafiri,

pe zgură mocnită și schijă,

 

picotim cu fruntea pe crinii

cu vipere-n strămtele cupe,

cu urechile-nvinse,

scheunări și lătrări,

 

spiridușii prozei, abțibilduri,

cu măscări ne ațin pe cărări,

cîntări gîtuite sub stele sfrijite,

 

ce stele, ce cîntări...

 

Porumbelul vînăt

 

Bicicleta timpului estimpului scîrțîie,

damă cu colțurile gurii lăsate,

 

pedalăm cum precum a ajunge

undeva într-o, ce este aceea,

cea mai ovală Lună artificială,

 

pedalăm, pedalăm și sperăm

și suntem luați pe sus,

flăcări uscate, de artificii,

 

cum știm, cum s-a spus,

 

un vînăt porumbel spiralează

cu aripi afumate,

cu gheruțe însîngerate,

 

către el, aiuriți, încotiți pedalăm,

pedalăm și sperăm și sperăm, 

 

aproximăm...