Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (471) Ianuarie 2005

SOLILOCVIUL LUI ODISEU

de

Traian ȘTEF

Cărțile prietenilor

 

Gheorghe Grigurcu

Un trandafir învață matematica

Editura Vinea, București, 2004

 

Prietenia poate fi locul privilegiat unde comunică doi prieteni. Dar mai poate fi subiectivitatea pură a înțelegerii și susținerii celuilalt, prețuire senină și solidaritate. E și un schimb intențional, dar nu un comerț. Pentru că în prietenie, ca și în dragoste, nu se măsoară ce ți se întoarce. Se întîmplă adesea ca unul să facă mai mult pentru celălalt, ca balanța să se încline cînd într-o parte, cînd în alta, mai ales dacă ne gîndim la fapte. În ce mă privește, am avut mereu senzația că aceia pe care îi consider prieteni ai mei (nu am pierdut, de-a lungul timpului, nici unul) au făcut mai mult pentru mine decît eu pentru ei. Singura certitudine pe care le-am putut-o oferi este una morală, legată de credința că mă vor găsi oricînd în locul știut, al casei și al opiniei, în afirmare și în negare.

Gheorghe Grigurcu este un prieten al meu, deși eu nu pot spune că sînt un prieten al lui. Ne-am întîlnit de puține ori, dar știu că m-a citit și a crezut în mine de la începutul echinoxist, după cum eu l-am citit și am crezut în sentințele lui estetice și apoi în cele moral-politice,

L-am întîlnit prima oară, licean fiind, cînd i-am propus lectura unui volum de poezii, ale mele și ale unui coleg de clasă. Am reușit să ne strecurăm într-o pauză a programului  străjuit de mama sa, am trecut și de uriașul cîine din hol, am predat foile, ne-am întors la momentul stabilit, am ascultat, apoi am mers acasă și ne tot miram de seriozitatea adnotărilor, eram mîndri că ni se acordase o așa atenție, deși concluziile îndemnau doar la lectură și perseverență. Fuseserăm luați în seamă! Doi puști care nu citiseră nici o carte de poezie din scoarță-n scoarță, dar scriseseră una, erau sfătuiți atent de criticul care-l nega pe Nichita Stănescu. Grigurcu n-a privit niciodată cu ușurătate lucrurile. Pentru că, probabil, nu are umor. E de o spiritualitate gravă. De aceea pe unde a trecut a fost în centrul farselor. Pentru că, sigur, nu are simțul monden al relativizării.

Mi-a trimis, în toamna lui 2004, antologia de poezie apărută la Editura Vinea, în colecția Ediții definitive. M-am simțit un privilegiat, știind că numărul de “protocol” al cărților este foarte redus și apoi toată tevatura expedierilor (eu nici pînă astăzi nu i-am trimis lui Romulus Bucur Epistolele…, tot așteptînd să-l întîlnesc, dar am primit una după ceafă și o să mă conformez). Un trandafir învață matematica… E titlul volumului său de debut din care eu și Călin, colegul meu coautor, citisem înainte de a-l vizita spre a ne încuraja că nici Grigurcu n-o fi fost mai grozav, atunci, la început.

       Rar se întîmplă, poate pentru prima oară, ca un autor să păstreze pentru ediția definitivă a operei titlul cărții de început. De această dată autorul a considerat că acel nume a fost inspirat, că definește cel mai bine creația sa. Poate nu numai poezia. Gheorghe Grigurcu este un scriitor neomodern, preocupat de ordine și exactitate chiar și atunci cînd pătrunde pe tărîmul fanteziei. Mai ales într-o lume aleatorie, turbulentă, amestecată, unde mistificarea e supremul principiu. Trandafirul e și roza frumos colorată, mirositoare, tandră, care se oferă sinestezic tuturor simțurilor, care atrage intelectul în labirintul sofisticat, dar și floarea care mărturisește, înțeapă și ucide, cu simbolistica poate cea mai bogată dintre toate cele create pe pămînt. Sensuri abstracte și voluptăți senzoriale.

Gheorghe Grigurcu este perceput cu precădere drept critic. E, oarecum, normal. Aș putea exagera să spun că a scris despre toți cititorii poeziei sale. Și eu, cînd îi văd numele într-o revistă sau pe o carte mă gîndesc mai întîi la ce a scris despre mine, la critic, apoi la poet, dar mă gîndesc întotdeauna și la poet, aducîndu-mi aminte cum îmi spunea, destul de trist, că mai întîi e poetul. Apoi, el nu e un critic ironic, detașat, de sistem, ci unul care participă la inspirație, chiar dacă, în mare, judecata e clară și se înscrie într-un canon propriu.( Dacă e să ne referim la poezie, canonul său a fost confirmat.) Este poetul, în aceste circumstanțe, umbra criticului? Monden vorbind, da. Grigurcu n-a avut de partea sa niciodată puterea, ci timpul. N-a fost nici măcar șef-adjunct la o revistă canonică, nu este nici un boem (deși l-am văzut bînd rusește) care să atragă ciraci, epigoni sau discipoli, n-a avut legături conjuncturale, n-a avut timp, atras de un magnetism feroce al foii albe. Imaginea criticului a cîștigat cantitativ în fața imaginii poetului. El însuși a mărturisit adesea că n-ar fi scris decît poezie și aforisme, aforismele fiind „cel mai apropiat reflex al poeziei în cugetare”, iar critica nu este răspunsul datorat vocației, ci necesității unei profesii. O parte nocturn㠖 a creatorului, și una diurn㠖 a meseriașului. Dacă ar fi să definesc cît mai sintetic ipostaza lui Gheorghe Grigurcu, aș spune că trăiește orgoliul poetic al umilinței biografice. Mi-l închipui petrecîndu-și tot timpul în camera înțesată cu mii de cărți, întrerupînd lectura și exercițiul critic pentru a trece pe o foaie alăturată un aforism, sau pentru a scrie un poem, pe dedesubt mișcîndu-se alte impulsuri, alte lumi, alte forme compensatorii, poezia fiind Forma supremă, numită, concretul. Sau caută sensul originar al unei priveliști, al unui obiect, al unui gest banal, morala unei stări, a unui loc. N-aș fi de acord cu aceia care consideră poezia lui un exercițiu intelectualist, nici măcar formă de cunoaștere. Nu știu dacă sînt de acord nici cu Al. Cistelecan: „Poemele nu sînt grefe senzuale pe idee și nici excrescențe ideale ale senzualului; ele sînt, de fapt, epifanii delicat-senzuale ele spiritului, pure ciocniri ale ideii cu senzația, ciocniri rezolvate în clinchete imaginative. În pofida unei presiuni intelectuale, livrești, asupra sensibilității și în pofida unei asistențe conceptuale ale imaginativului, ritul liric nu adoră abstracțiunea, ci doar stilizarea concretului”.

Gheorghe Grigurcu are cîte ceva și din expresionismul lui Blaga, și din obscuritatea simboliștilor și a modernilor, și din coarda bacoviană, și din ochiul unor poeți contemporani francezi privind lucrurile. Dacă-l citești fără prejudecata preeminenței criticului, te recunoști cu plăcere (estetică) în oximoronul (oximoronul e considerat „răsfățul poeticii sale” de către Cistelecan, pe urmele lui Cornel Regman) existenței (care devine, vorba aceluiași – și nu-l citez doar din comoditatea lectorului de prefețe – o „epifanie” mai mult sau mai puțin „delicat-senzuală”). Aș spune, surprinzător, poate, că poetul, prins mereu într-un cerc al claustrării și livrescului, ridică ocazionalul – ceea ce poate însemna orice fulgurație – la absolutul revelației care în poezie capătă exprimări dintre cele mai simple sau dimpotrivă, surprinzătoare, eclatante. Citez la întîmplare, nu neapărat pentru a le ilustra pe toate cele de mai sus: „Un culcuș gol de cîine/ cum un cearcăn/ din care ochiul a plecat// cum un nor pe care/ cerul l-a părăsit/ azvîrlit în pubelă// cum o lacrimă aspră rostogolindu-se pe cîmp/ o lacrimă alcătuită/ din sîrmă ghimpată”. (Culcușul cîinelui meu drag dispărut). Sau meditația următoare: „Singurătatea nu e inventată de unul singur/ ci de un șir de ape și punți -/ ape cu ochii scoși punți osoase/ se-amestecă ziua oarbă cu noaptea sașie/ cine vorbește și cine tace?/ un doliu se-ntinde surprinzător cum un foc brun/ copiate la indigo toate făcliile/ un vermut de culoarea asfaltului/ o ancoră sărată linsă de boturi de viței/ un copac în care doarme o țară/ lipicioase steagurile ei aidoma melcilor.” (Singurătatea nu e inventată)