Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (471) Ianuarie 2005

MEMENTO

 

Iosif Vulcan

Itinerarii biografice

 

l Fondatorul revistei Familia s-a născut la 31 martie 1841 în comuna Holod, din familia preotului greco-catolic Nicolae Vulcan, nepotul ilustrului episcop Samuil Vulcan (1758-1839).

l A urmat școala primară în comuna Leta-Mare (Ungaria), apoi, între anii 1851-1859, liceul la „Gimnaziul Premonstratens” din Oradea, instituție patronată de călugări din ordinul cu nume omonim.

l Începe să scrie de timpuriu poezii de factură romantică, asemănătoare cu cele ale Bardului de la Mircești, citite la ședințele „Societății de leptură a junimei române studinte la școalele orădene”, condusă, pe atunci, de dascălul Alexandru Roman (1826-1897),viitor profesor la catedra de limba și literatura română de la Universitatea din Budapesta.

l Îndemnat de părintele său, între anii 1859-1863 studiază științele juridice la facultatea de drept a Universității din Budapesta, pentu a deveni avocat și a lupta, din această postură, pentru drepturile și libertățile românilor săi. Asemeni poetului Ady Endre, nici tânărului Vulcan nu-i surâde ideea unei cariere de avocat căci îndrăgea foarte mult literatura, colaborând la Federațiunea aceluiași Alexandru Roman, iar mai apoi, tipărind el însuși, revista Umoristul și  Gura Satului, iar în 1875 Șezătoarea, în care critică defectele conaționalilor săi, cu „gând pedagogic”, izvorât din patriotism și atașament față de neamul din care provenea.

l La data de 5 aprilie 1865, Iosif Vulcan înaintează Prefecturii poliției din Pesta cererea de editare a unei reviste cu numele Familia, al cărei program era de a răspândi cultura și cunoștiințele de interes general.

l În perioada 2/14 mai apare numărul de probă al revistei Familia.

l Primul număr obișnuit al revistei apare la 5/17 iunie 1865 și reproduce integral conținutul numărului de probă.

l În luna februarie a anului 1866, redactorul Familiei primește, de la „un june de numai 16 ani”, privatist al gimnaziului din Cernăuți, o scrisoare însoțită de o poezie intitulat㠄De-aș avea” și semnată Mihail Eminovici. Redactorul revistei public㠄cu bucurie” poezia, îngăduindu-și, insă, o modificare, anume, românizarea numelui poetului. Astfel, prima poezie a tânărului gimnazist apare, în coloanele revistei, Familia sub nom de plume – Mihai Eminescu, iar Iosif Vulcan rămâne în istoria literaturii române „nașul literar” al celui mai mare poet român.

l În 1869 apare lucrarea istorică Panteonul Român, în care Iosif Vulcan evocă cu emoție, marile personalități ale istoriei și culturii române.

l Ca o recunoaștere a activității sale culturale, redactorul Familiei este ales, în 1879, membru corespondent al Academiei Române, iar mai apoi, în 1891, membru activ.

l În primăvara anului 1880 redacția revistei Familia se mută la Oradea.

l În ianuarie 1882 apare volumul de poezii Lira Mea, pentru care, Iosif Vulcan este felicitat de Vasile Alecsandri și Titu Maiorescu.

l La 4 martie 1903 se joacă, cu mare succes, pe scena teatrului orădean, tradusă în ungurește, piesa Ștefan Vodă cel tânăr, scrisă de Iosif Vulcan.

l În cinstea marelui om de cultură și a revistei înființate de acesta se organizează două jubilee, în anul 1890, cu ocazia aniversării a 25 de ani de la fondarea Familiei, respectiv în 1904, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la apariția acesteia.

l La sfârșitul anului 1906 apariția Familiei se sistează, punându-se astfel capăt primei serii a revistei.

l La data de 8 septembrie 1907 Iosif Vulcan părăsește lumea celor vii. După oficierea liturghiei de către episcopul Demetriu Radu, corpul neînsuflețit este înmormântat la cimitirul Olosig din Oradea.

l În anul 1965 la centenarul revistei Familia s-a organizat la Oradea, un muzeu memorial în amintirea marelui publicist și animator cultural, personalitate definitorie a intelectualității transilvănene.

Sebastian SĂȘIANU