Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (471) Ianuarie 2005

EDITORIAL

de

Ioan MOLDOVAN

Scene din viața de „Familia”

„FAMILIA” are de sărbătorit în acest an două sărbători: 140 de ani de la apariția primului său număr și 40 de ani de la apariția întâiului număr a actualei serii, cea de-a V-a. Prima serie se leagă întrutotul de lucrarea lui Iosif Vulcan și câteva date importante referitoare la această primă istorie a „Familiei” sunt reamintite în chiar acest număr al revistei noastre. Înființarea revistei și editarea sa la Pesta, până în 1880, când editorul îi mută redacția la Oradea, continuând până în 1906, reprezintă primul cerc de vârstă al „Familiei”, în aria căruia se înscriu momentul norocos și fericit al debutului junelui Eminovici, rebotezat de către Iosif Vulcan pentru tipar și pentru totdeauna Eminescu, luptele pentru un teatru românesc, străduința de a aduce în paginile revistei colaborările celor mai prestigioși scriitori români ai veacului sunt doar cele mai vizibile merite ale „Familiei” vulcaniene.

În volumul Reviste din Transilvania (Biblioteca Revistei Familia, Oradea, 2001), profesorul Nae Antonescu, unul dintre cei mai împătimiți și avizați cercetători ai revuisticii românești, arată chiar de la începutul substanțialului capitol dedicat „Familiei”: „Mai mult ca oricare altă publicație periodică, Familia nu poate fi studiată decât pe serii. Apărută la Budapesta în anul 1865 (cu un număr de probă în luna mai) sub entuziasta conducere a cărturarului Iosif Vulcan, ea a devenit hrana spirituală a cititorilor transilvăneni, timp de 41 de ani, până în anul 1906, după ce redacția fusese mutată la Oradea, în 1880. A doua serie a revistei a apărut între anii 1926-1929, condusă de M. G. Samarineanu, „un macedonean de treabă”, cum l-a caracterizat Victor Eftimiu, seria a treia în intervalul 1936-1940, a patra între 1941-1944 (cu aceeași conducere redacțională), iar cu ocazia centenarului din 1965 a apărut actuala serie a V-a.”

Așadar, din 1865 până în 2005, „Familia” a adunat (41+ 3 + 4 + 3 + 40) 91 de ani de viață editorială plină. Nu e deloc puțin într-o cultură tânără marcată, cum s-a spus, de mitul mereu reluatului început. O viață ca un roman, cum s-ar zice, cu zbateri, lupte, victorii, strategii, eșecuri, amânări, ofensive și retrageri, laude meritate, critici meritate și ele în bună parte, cu pagini briliante, cum și cu pagini anoste, căci și viața unei reviste, ca și cea a unei familii ori a unui individ nu poate conține numai paradisuri. Golurile editoriale însele, perioadele când revista nu a putut să apară efectiv, sunt, de asemenea, pline de dorul de „Familia”, de planuri, coagulări de energii, adunări de resurse, pentru ca „Familia” să reînvie din propriile-i cenuși pentru a revedea lumina tiparului, încât putem citi romanul ei fără sincope.

E un „roman” palpitant în toate seriile sale, dar, probabil, cititorul zilelor noastre va fi mai atras de cel al seriei actuale, cu protagoniști pe care îi cunoaște mai bine, uneori de-a dreptul din viața lor, chiar dacă cei mai mulți sunt de la o vreme doar nume pe cărți.

Rândurile acestea nu se vor decât o invitație adresată tuturor celor care, participând în felul lor la viața de „Familia”, pot veni în paginile revistei, pe tot parcursul numerelor acestui an, cu evocări, amintiri, studii, articole, cercetări, contribuții, note, comentarii, analize, sinteze, ode, satire, balade, folclor, cimilituri, snoave, ghicitori, eresuri, pentru a fi cu „Familia” la aceste două sărbătoriri ale ei, ale cititorilor ei, ale culturii române vii, în cele din urmă.

Când, în toamnă, la „Zilele Revistei Familia”, aici la Oradea, ne vor sosi oaspeți de pretutindeni, am dori ca la masa de ospeție să putem așterne și aceste daruri primite în coloanele revistei deschise cu drag tuturor celor care simt (și consimt la) rosturile comuniunii spirituale.