Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (471) Ianuarie 2005

E-ZINE

de

Mircea PRICĂJAN

Norii care poartă cultura română în toată lumea

 

 „Mai puțin importantă decât viața trăită nemijlocit, iată o nouă revistă de cultură. Ea este exact ceea ce numele spune: o colecție de texte călătoare, mai de durată sau nu, coagulate cu o anume disperare bucuroasă în golul albastru, uneori desenând alte lucruri după cum (și când) le citești.” Cu aceste cuvinte își începea Ștefan Bălan, editorul revistei de cultură Norii, textul-program publicat în primăvara anului 2000 în primul număr al acestei publicații web. Au trecut de atunci, iată, cinci ani și au apărut deja optsprezece numere ale excepționalului trimestrial gestionat din America. Putând fi accesată mai întâi la adresa www.revistanorii.com și conținând, la început, texte doar în limba română, de-o vreme încoace e-revista o găsiți la www.cloudsmagasine.com și adună texte scrise doar în limbile engleză și franceză. Ceea ce-a rămas, însă, neschimbat este aplecarea predilectă asupra culturii și civilizației românești.

Colectivul redacțional și-a păstrat și el aproximativ aceeași formulă. Cum am spus, editor-șef este Ștefan Bălan. Din „Cercul Norii” mai făceau parte la început: Ana Antonescu, Nedi Gavriliu, Mihai Ignat, Constantin Jinga, Dan Lungu, Ana Marton, Cătălin Mihuleac, Saviana Stănescu, Alex Leo. Șerban, Traian Pop Traian și C. D. Zeletin. Acestora li s-au alăturat ulterior: Ștefan Borbléy, pe probleme de critică și proză, Silviu Lupascu, pe religie și filozofie, Nicolae Statu, traduceri și corectură, și colaboratorii Leonard Greenspoon și Nicolae Roddy. E-revista are și un moto extras din J. L. Borges: „Nu există nici măcar un lucru pe lume care să nu fie un nor”.

Cea mai recentă apariție, cea cu numărul optsprezece, este din vara lui 2004. Citim (în limbile engleză și franceză, cum am spus) interesante poezii de Forugh Farrokhzad (unul dintre poeții de seamă ai Iranului, dispărut dintre noi la doar 32 de ani, în 1967, în urma unui accident de mașină) și Parker Towle, proză de Alek Popov – a șaptea parte dintr-un text mai amplu intitulat „Mission: London” –, Matt J. Hewitt, „A morbid Curiosity” (o minunată proză scurtă în cel mai elevat stil horror) și o surpriză plăcută: Petre Ispirescu, „Sarea-n bucate”, în traducerea expertă a lui Dan Mateescu. Găsim și un interesant eseu semnat de Carmen Bujdei, pseudonimul literar și numele de fată al lui Carmen Veronica Borbély, eseu reprezentând un fragment extras – înțelegem – din lucrarea de disertație aflată în lucru „Monstrosity as a Construction of Otherness in Twentieth-Century English Literature”. Tot la capitolul Eseu citim texte semnate de: Carmen Andraș, Mihaela Mudure și Monica Spiridon. Rubrica de analiză cinematografică poartă semnătura lui Alex Leo. Șerban și oferă spre lectură prima parte a unui comentariu pe marginea lucrării „Histore(s) du Cinéma” a lui Jean-Luc Godard. Ultimele două rubrici, filozofie și religie, sunt semnate de: Constantin Zaharia și Bogdan M. Popescu, respectiv Leonard Greenspoon, Silviun Lupascu și Corin Braga.

M-am rezumat la înșiruirea sumarului și la foarte puține aprecieri personale tocmai pentru a lăsa loc formării unei impresii personale a fiecărui virtual cititor. Până și simpla enumerare a autorilor, însă, cred eu că spune destule despre calitatea acestei e-reviste devenită printre cunoscători un adevărat reper, un punct de referință, care, dacă apare pomenit într-un C.V., înseamnă mult.

Mai trebuie spus că, dintre toate revistele noastre de cultură virtuale, Norii (sau Clouds, după noua formulă) este singura care-și plătește colaboratorii. Mai mult chiar, anual se oferă unul sau două premii celor mai importante contribuții aduse în decursul acelui an la calitatea conținutului revistei. Astfel, în 2001, câte 300 de dolari, cât reprezintă premiul, s-au dus la C. D. Zeletin pentru excelență în cultură, la Saviana Stănescu pentru teatru și la Cătălin Mihuleac pentru ficțiune. În 2002: Ana Antonescu (proză), Alex Leo. Șerban & Mihai Chirilov (cinema: lucrarea despre Lars Von Trier, devenită ulterior și carte pe hârtie), Mihai Ignat (poezie); 2003: Silviu Lupascu (religie) și Ovidiu Bufnilă (proză), iar 2004: Alek Popov (proză) și Dan Bogdan Hanu (poezie).

Norii este o e-revistă care s-a remarcat prin bun-gust, printr-o parcimonie născută din dorința de-a nu cădea în prolix inutil, e o publicație web cu ținută, care promovează cultura românească în lume așa cum cred că nici un Institut național n-a făcut-o până acum. Pentru toate acestea și, de ce nu, pentru prezentarea grafică foarte plăcută ochiului cititor, recomand tuturor adăugarea la categoria Favourites din Internet Explorer-ul P.C.-ului conectat la Internet a destinației www.cloudsmagazine.com. Merită cu prisosință!

 

mirceapricajan@gmail.com