Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (471) Ianuarie 2005

CRONICA LITERARĂ

de

Mircea PRICĂJAN

Necuratul care ne împresoară

 

George Arion - Necuratul din Colga, Editura Fundației „Premiile Flacăra”, București, 2004

 

Cel mai recent roman al celui mai de seamă reprezentant al romanului polițist românesc este o confirmare a faptului că nu se poate face sub nici un chip o deosebire valorică între proza de factură polițistă și ceea ce mulți numesc literatură main-stream. Atunci când calitatea artistică zvâcnește într-o operă literară, nu mai contează sub-genul. Avem de-a face cu literatură de calitate și atât.

„Necuratul din Colga” ne pune în față un George Arion aflat într-o formă creatoare excelentă. Romanul reia parcă vocea detectivului din cele 99 de povestiri publicate separat în presa centrală și laolaltă în volumul „Anchetele unui detectiv singur” (Editura Fundației „Premiile Flacăra”, 2003). E o proză viguroasă, cu vână. Povestit la persoana I sg., romanul are rara calitate a ironiei inteligente și și mai rar întâlnita gradare impecabilă a evenimentelor. Dacă n-am cunoaște „antecedentele” autorului, am fi convinși la lectura primelor capitole că avem în mână un roman de factură fantastică.

Felul în care este descris orășelul Colga, cu toate personajele lui dubioase, unele căpătând tușe caricaturale în mintea observatorului-vizitator, Robert Gal, agentul venit de la Centru să investigheze seria de crime puse în seama unui Necurat inform, înfricoșător, societatea polarizată în jurul celor dou㠄organe de pres㔠locale, Colga democrată, subintitulat Ziar independent, și Colga independentă, cu subtitlul Ziar democrat, oficialitățile orașului: șeful poliției – reticent la orice imixtiune străină, bănuitor, profesorul de liceu – afabil și atoateștiutor, primarul – retras în turnul de fildeș al primăriei, așteptând clipa în care se vor declanșa mecanismele descălecării sale, toate alcătuiesc un decor bine pus la punct, care ni se relevă treptat sub privirea detașată, la început, a agentului. De reținut portretul Nebunului din oraș, Rucă, cel care cântă mereu la trompetă și care trâmbițeaz㠖 la propriu – peste tot existența Necuratului. În acest roman, cu adevărat memorabile sunt de altfel personajele secundare. Tipul de la recepția hotelului unde a tras Robert Gal, de pildă, care, în lenea lui și cuprins de vipia verii, găsește ca unică delectare omorârea muștelor pe tejghea cu un plici. Bucătăreasa, iarăși, care, deși servește mâncăruri necomestibile, se fălește cu ele oricând i se ivește ocazia. Ochiul ironic al naratorului știe să se oprească asupra fiecăruia exact în punctele care-l caracterizează.

N-am să vă spun cine este criminalul. V-aș striga toată plăcerea lecturii. Mai important de observat mi se pare felul în care George Arion reușește să pună în mișcare acest eșafodaj cu mize mai mult decât doar strict polițiste.

Am spus și cu altă ocazie: autorul știe să-și capteze cititorul și-o face servindu-i, pe lângă intriga detectivistă, o seamă de teme și motive cu bătaie lungă. În romanul de față cred că miza a fost înainte de toate cea a prezentării unui personaj extrem de credibil, de viu, care să rămână, o adevărată personalitate livrescă. Aproape în fiecare paragraf al cărții dai peste expresii și exprimări de-o savoare aparte. Limbajul și lexicul naratorului este extrem de actual, cu trimiteri la tot soiul de lucruri: de la lumea infracțională (previzibilă, doar e vorba de-un agent de poliție) și până la lumea calculatoarelor. Doar două exemple: „Iar, colac peste pupăză, am o durere groaznică și în hard disk” [p. 30], „N-ai vrea să te întâlnești cu ei nici pe Internet” [p. 38]. E clar de la primele pagini că suntem în prezența unei proze cum nu s-a mai scris la noi. Întreaga lume care ne înconjoară e prinsă în aceste 200 de pagini. George Arion a intuit că, pentru a face mecanismul prozei să funcționeze, pentru a face proza însăși să aibă priză, trebuie în primul rând actualizată, adusă la zi. Într-o măsură infinit mai mare ca în „Spioni în arșiță”, autorul reușește acum acest lucru.

Cinismul incorigibil al personajul este apanajul cel mai de preț al romanului „Necuratul din Colga”. La un moment dat, un personaj – nu spui care – afirmă pe bună dreptate: „Tipul – parcă Robert Gal îl cheamă? da, Robert Gal – se ține încă tare și-și râde de ceea ce i se întâmplă. Asta mă pune puțin pe gânduri – nu-mi place umorul lui, e semn de forță, e un blazon al unei stirpe rare (subl. m.)” [p. 169]. Umorul acesta îl ține-n viață pe Robert Gal, știut fiind că predecesorul său în ancheta comandată de la Centru a sfârșit-o tragic.

Dincolo ce aceste forme, avem o acțiune profund inspirată din tarele societății în care trăim. Două aspecte îmbracă Necuratul: cel politic, reprezentat de politicianul Miu Trocan Drovelidu, liderul unui partid extremist (corespondentul lui în realitate e ușor de ghicit), vârât până peste cap în afaceri oneroase și căutând popularitate cu orice preț (chiar și al înscenării propriei sale răpiri), și cel de securitate națională, prin Carl Langa, terorist având ambiția de a-l detrona chiar pe Bin Laden. Două planuri urmărește, deci, George Arion. Planul local, național, al dobândirii puterii în stat, și planul mai larg, internațional, al terorismului de sorginte islamică. Puterea fricii, deci. Reduse la scară, amândouă reprezintă ideea amenințării iminente. Amenințare pe care Robert Gal o poate înfrunta numai înarmat cu o bogată doză de umor, amenințare care, odată ce escaladează, depășind simplul stadiu al fricii instinctuale, domestice, cere o cu totul altă abordare: „Nu-mi mai arde de ponte pe bandă rulantă. Nu e chiar frică sentimentu’ pe care îl am” [p. 160], remarcă personajul la momentul descoperirii adevăratei dimensiuni a pericolului.

Avem, așadar, în „Necuratul din Colga” un roman exemplar din punct de vedere stilistic, cu miez și miză, avem o întreagă societate românească, așa cum arată ea de cincisprezece ani încoace, fantastic (sau nu?) influențată de cele întâmplare la 11 septembrie 2001 în America. Avem o proză actuală, plină de sevă, crunt de adevărată în observațiile pe care le aduce. Și de data aceasta George Arion se întrece pe sine. Păcat că multe dintre jocurile sale lingvistice sunt intraductibile, văduvind astfel o lume întreagă de-o lectură incitantă și câtuși de puțin previzibilă.