Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (471) Ianuarie 2005

CRONICA LITERARĂ

de

Ioan MOLDOVAN

Melancolie și singurătate

 

Ioan Țepelea - Ochiul din cer/ The Eye Above, Ediție bilingvă româno-engleză, Versiunea engleză: Olimpia Iacob, Editura Revistei Convorbiri literare, Iași, 2003

 

Poemul titular și liminar induce starea sufletească a întregului volum: melancolie, singurătate luminoasă, aprehensiune, „o himeră sfâșietoare de melancolii”: „Mă privește mă caută tot mai/ mult. Mă conjugă-n mirosuri stătute/ de lut./ El viețuiește-n Cuvânt// și-unde e locul acela?/ Cu har de duminică de chemare/ și apăsare eu sunt/ și nu sunt…// Doar el este pașnic și doar el/ ne înseamnă pe toți cu degetul inimii/ cel veșnic și sfînt”. Poetul a ajuns pe un prag, precum cel blagian, de pe care contemplă cu inimă împăcată lăuntrul și „nicăieriul”, cu privirea absorbită însă de taina lăuntrică, ca de un punct de fugă căruia nu i se poate sustrage și pe care e înclinat să-l numească destin. Frica de moarte are, desigur, contribuția esențială în această poziționare a ființei sale, chiar dacă poetul o eufemizează în fel și chip. O „intimitate lucidă în destrămare” ispitește cuvintele să lămurească ruminările , stingerile interioare și să mai încerce a configura un portret „de semne” iconic și transfiguratoriu: „Împrejur e o fugă/ a semenilor/ Se despletesc/ rădăcinile anotimpului suferind/ se mai destramă câte o mască/ în oglinzi/ cochetează surâde sincer și benevol/ frica de moarte” (Surîs)

Poetul nu pune cuvintele și arta lor la munci sofisticate ori la experimentări ostentative, ci le cere parcă doar sarcini limpezi, neinteresat de eventuala lor proprie libertate. Suprafața poemului e oglindă emoției și confesiunii, sobrietatea, gravitatea potrivită, o anume solemnitate a confesiunii desenând mișcări lirice cumpătate și cumpănite, abia uneori atinse de o ironie amară ,lipsită de entuziasmele anamorfozei. „Amurg de crini”, „crîng de miresme”, „iarbă îmbrățișată de ploaie”, imagini ale duioșiei și ale melancoliei dulci „binerotunjesc” spațiul poemului, ferindu-l de tușe apăsate ori imprevizibile, restituindu-l ca pe un loc securizat și anesteziant.