Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

POEME

de

Ana BLANDIANA

Transparență

 

Această transparență a țărânii

Pe care abia o ating cu pasul

Că mă copleșește cu mărturisirile,

Arătându-mi morții, care nu sunt decât cioburi de morți,

Și amforele, care nu sunt

Decât cioburi de amfore,

Semințele putrezind ca să poată crește,

Stâncile îngropate pe trei sferturi

Pe care vânturile le rotunjesc

Și le cufundă în praful

Obținut din propria lor dizolvare.

Ce minunate priveliști ascunse

Simte țărâna să îmi arate

În timp ce mă privește voluptos

Coborând…

 

Curriculum vitae

 

Marea se luptă cu ea însăși,

Se azvârle, se ciocnește de țărm,

Se sparge, se întoarce asupră-și,

Se lovește de sine pulverizându-se.

Ce-și reproșează? Ce urlă? Ce spumegă?

Ruptă în valuri aruncându-se

Unul asupra altuia cu înverșunare,

Ce urmărește cu mânia ei albă și verde

Zdrențuind orizontul,

Fără să întrebe măcar

De ce se urăște?

De ce nu se iartă?

 

La fel

 

Să împingi mai departe

Hotarele întunericului

Să mărești măcar cu un milimetru

Locul gol luminos

Care te orbește, împiedicându-te,

Asemenea beznei, să vezi.

De fapt

Te sperie la fel

Și ceea ce înțelegi

Și ceea ce nu înțelegi,

Și ceea ce vezi

Și ceea ce nu poți pătrunde:

La fel de înfrântă de orice secunde

La fel de oarbă în orice amiezi.

 

Soră

 

Soră a timpului

Care ți-arunci armele în somn

Ca într-o bătălie pe acoperișele lunecoase ale lumii,

Puterea ta

E-n stare să lege

Visul de somn

Fără de lege,

Scăzându-le unul dintr-altul

Sau, și mai vinovat,

Adăugându-le unul altuia

Într-un singur păcat,

Și apoi împreună

Morții din care ne privești,

Dintre cetele îngerești,

Soră lună.

 

Travesti

 

Deodată acest travesti

Sub care am stat

Liniștită o viață

Nu se mai poate dezlipi,

Face rădăcini subțiri

Ca niște fire de ață

Care îl leagă de mine –

Un mine pe care

Nu îl pot deosebi,

Amintiri ce se pierd în fotografiile vechi.

Nu mai știu

Ce voiam să ascund,

Nu-mi mai amintesc cum eram,

Dar mă uimește cum sunt:

Cranii cu cireșe la urechi,

Țânci cu părul cărunt,

Fructe uitate,

Uscate,

Pe ram.