Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

SOLILOCVIUL LUI ODISEU

de

Traian ȘTEF

Cărțile prietenilor

 

Gheorghe Crăciun

Pupa russa

Editura Humanitas,

București, 2004

 

Nu mai știu exact de ce l-am căutat pe Gheorghe Crăciun, în 1990, la Brașov. Prezența mea la Brașov se datora soției, fostă colegă cu Radu G. Țeposu, Octavian Soviany, Alexandru Mușina. George era șef la Cultură, în entuziasmul postrevoluționar pe care acum îl putem considera infantil. (Cine mai ajunge șef la Cultură dacă nu este membru al partidului de la putere sau cel puțin de partea lui?!) Nici nu mai știu ce am discutat, doar că am fumat Gauloises fără filtru, țigări cu care venise din Franța. În grupul de la Brașov am intrat, ca să zic așa, promovat prin filtru cultural, după ce Al. Cistelecan și Virgil Podoabă, plecați de la Oradea, au devenit universitari de Brașov. Așa i-am cunoscut apoi pe Sandu Mușina, Andrei Bodiu, Caius Dobrescu, care sînt la fel de buni prieteni ai mei (Dragi ți-s fetele, Ioane? Dragi! Dar tu, lor? Și ele mie.), iar cercul a crescut spre Simona Popescu, Ion Bogdan Lefter, Călin Vlasie.

Marea spaimă în legătură cu viața lui George am tras-o împreună cu Călin Vlasie, la mine, la Oradea. Era grav, fusese internat la Tîrgu-Mureș, iar de acolo trebuia dus urgent la București, cu elicopterul. Vlasie îl suna pe Bogdan Lefter pentru amănunte, cu sentimentul de vinovăție că nu e acolo, dar apelînd la doctori pe care eu îi văzusem doar la televizor. Ar fi fost un mare păcat să-l pierdem pe George și sper că are mai multă grijă de sănătatea lui. Pentru că nu are nici un pic de instinct de conservare, iar cînd se apucă de ceva e… apucat, nu are zi și noapte, nu măsoară în ore, nu măsoară pur și simplu.

Cred că Gheorghe Crăciun este, în acest moment, personalitatea numărul unu în cultura română. Mulți se vor mira de o așa categorică judecată. Dar Pleșu, Liiceanu, Manolescu? Răspunsul meu este că ei își finisează acum statuile (sau opera) pe care le merită.. Părțile de creație, de construcție, de analiză din cultura română sînt susținute în acest moment de reprezentanții generației ‘80 care au ajuns, în sfîrșit, la maturitate. Inclusiv în critica literară locul lui Nicolae Manolescu, al lui Mircea Martin sau Eugen Simion etc. este luat de critici aplicați sau teoreticieni cum sînt Virgil Podoabă, Al. Cistelecan, Ștefan Borbély, Gheorghe Perian, Ion Bogdan Lefter, Ion Simuț, Vasile Popovici, Mircea Mihăieș și alții încă de prim-plan în toate centrele universitare. Aceștia mînă astăzi căruța. Se schimbă naționala, ca la fotbal. În locul unei naționale de antrenori, avem una de jucători în formă și în plină putere. Pentru toți cei pomeniți și presupuși, cei 15 ani de după 1989 n-au însemnat nici o cotitură morală, nici una estetică, ci mai mult prilejul de îmbogățire a bibliografiei și dobîndirea unor noi spații de manifestare.

În ce-l privește pe Crăciun, el este și un constructor de instituții, și un teoretician al literaturii, și un creator. Toate, la nivelul de sus, bune pentru export. Asemeni majorității colegilor de redacție, e un scriitor învățat, are clar configurată propria estetică, nu numai în ce privește proza, ci și poezia. Este, apoi, atent să prindă așteptările prezentului, de aici și de aiurea, nu pentru a le face concesii, ci pentru a le împăca cu propriile exigențe.

Și ce dacă spun eu, un provincial, despre Gheorghe Crăciun că este o personalitate prima a culturii române?! Voi stîrni cel mult zîmbete ironice. Motivul e simplu: la noi, valoarea trebuie atestată de zeii locului, de conducătorii politici, de conducătorii media, sau de centrele de influență culturală. Crăciun este, în acest moment, respectat, dar lăsat să se descurce singur cu piața. În România, scriitorii mari au fost făcuți de lecturile obligatorii, iar de această dată sîntem în fața unei confruntări cinstite a unui autor cu partea alfabetizată a nației.

George a publicat în „Familia” mai multe fragmente din „Păpușa ruseasc㔠– titlul inițial pentru romanul de față. Mi s-a părut, de la început, că va fi cartea reîntoarcerii noastre la literatura adevărată. Ce e aia literatură adevărată nu știu prea bine, dar știu că nu e cea scrisă la noi sub comunism, pentru că personajele aceleia nu erau autentice, ci făcături. De această dată, eroul-eroina lui Gheorghe Crăciun este autentic(ă). Leon-tina chiar trăiește în acea lume: senzorial, sentimental, intelectual, social, literal. Viața ei este viața însăși. Totul i se lipește de corp, așa cum ni se întîmplă fiecăruia fără să ne dăm seama. Inclusiv cuvintele. Eroina aceasta trăiește într-un brainstorming (tradus printr-o furtună a simțurilor, formulă despre care se poate vorbi și legat de tehnica romanului), se consumă în experiențele timpului său, de la cele sexuale pînă la cele politice. Sensul desfacerii păpușii rusești nu este de la mare la mic, de la suprafață, la adîncime, ci unul al acoperirii succesive pînă la banalul și obișnuitul suprafeței cotidiene, pînă la viața fără nici un relief, anonimă, fără nici o tensiune, fără sîngele cald, spre capătul unei hemoragii, dinaintea morții penibile. Acesta este marele merit al cărții lui Gheorghe Crăciun: nu mai este o carte de context, nu are în centrul ei un personaj naturalist pus să experimenteze situații, ci un om adevărat, care trăiește fiecare cută a realității, pe fundalul comunismului românesc. Seamănă, într-o oarecare măsură, cu Gluma lui Milan Kundera în această idee a prezenței umane înaintea contextului care există totuși în fundal și este determinant pentru traseele personajului. Dar nu pentru destinul lui. Pentru că nu are destin. Are doar trăire. Care trăire obosește cînd nu-și mai recunoaște nici un sens. Tensiunea scade atunci și sfîrșitul e inevitabil.

Scriitura lui Gheorghe Crăciun este unică în literatura română. Ceea ce încearcă el este să ne facă să percepem lumea textului său cu toate simțurile deodată. Să percepem pînă la urmă și cuvintele ca și lucrurile, să le mirosim, să le auzim, să le vedem, să le pipăim într-o  sinestezie firească de altfel. Pentru că nici simțurile noastre nu reacționează separat. Pupa russa nu e o poveste a lumii noastre, a trecerii noastre prin comunism, ci reprezentarea pînă la carnalitate a ei. Tehnica amănuntului este dusă pînă la acea perfecțiune a reprezentării sinestezice care include și cuvîntul.

Gheorghe Crăciun ne mai spune că în vremea noastră și în locul nostru epopeea nu mai e posibilă (poate sub o formă ludică, zic eu) nici cît în Ulysses pentru că protagoniștii nu numai că nu au destin, dar nici biografie. Viața se reduce la contactul senzorial care poate fi experimentat ca plăcere în diferite grade sau care se aplatizează în derizoriul personal sau al relației sociale.

Am văzut cîteva cronici despre carte. Mi se pare că unii nu înțeleg nimic. Dacă sînt dintr-o altă generație, cred că trebuie ras tot pentru a se afirma ai lor. Din păcate, asta s-a întîmplat ca regulă în cultura română: ștergerea tablei și inscripționarea ei cu alte semne. Dar cartea aceasta a lui Gheorghe Crăciun va rezista cu siguranță. Deși nu cred că este întru totul pe placul superficialității occidentale și nici nu va avea, probabil, susținerea diasporei românești, promovarea ei în străinătate ar fi o bună deschidere. Mai bună decît prin „obsedanți” și chiar decît prin Cărtărescu față de care se situează oarecum polemic: fantasmei înălțării îi este opusă corporalitatea căderii. Oricum, cei doi demonstrează că generația 80 abia acum ocupă vîrfurile.