Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

SERTARELE EXILULUI

de

Norman MANEA

Cu mâna stângă, cu mâna dreaptă

(corespondență trans-atlantică)

 

Brusca detentă social-politică, în 1989, în Estul Europei, a smuls din camera lor de lucru mulți scriitori, plonjîndu-i în stadă, în mijlocul mulțimilor exaltate. Nu puțini au fost cei care au schimbat, apoi, rapid, mîna dreaptă a „creației literare”, cu stînga publicisticii imediate. Și în depărtări, mulți dintre noi nu am rezistat dorinței de a ne adresa, în sfîrșit, liber, publiculului de acasă sau din noua casă.

Trecerea de la scrisul strict literar la cel jurnalistic a impus nu doar o adaptare stilistică, ci și scrutarea unui adevăr oarecum simplificat sau simplificabil, tratat într-o formă mai sumară și accesibilă. Scriitorul ieșea din nebuloasa adevărului individualizat pentru a înfrunta ceea ce viața îi oferea, la un pas, chiar dacă pasul trecea, inevitabil, din proximitate, în Istoria de care cotidianul se înlănțuie.

Retrospectiv privind, rezultatele sînt relative, firește.

Destui au fost scriitorii care și-au găsit, într-adevăr, o nouă înzestrare și o nouă misiune, întregind-o pe cea anterioară, destui au eșuat într-o ieftină exhibare pamfletară sau în rutina profitabilului comercialism.

O anume senzație de zădărnicie pare greu de ocolit cînd recapitulăm vîrstele jertfite în afara vocației. Complementarele angajări nu sînt, totuși, neglijabile. În momente privilegiate, scrisul convertește efemerul în durată, dar sîntem definiți de tot ceea ce trăim și înfăptuim. Travaliul în contingent revelă, uneori, disponibilități nebănuite, când nu și legitimează o fibră morală care își revendică expresia. Dar și, nu de puține ori, necesara reevaluare a tensiunilor dintre solitudine și solidaritate.

*

Revista 22 a sărbătorit, în iulie 2004, 750 numere de la apariție. O performanță invidiabilă pentru orice publicație, cu atât mai mult pentru una de prestigiu, cu atât mai mult într-o atât de fluidă perioadă de „tranziție” cum s-au dovedit deceniile post-comuniste ale României. Personalități politice și culturale, incluzînd ambasadorii Germaniei și Franței, omagiază, pe bună dreptate, în „ancheta” revistei, locul important pe care l-a avut 22 în promovarea valorilor democrației, în dezbaterea la zi și persistentă a dilemelor restructurării societății românești.

15 ani de zbuciumată istorie au legat revista de Istoria însăși, al cărei revelator capitol a devenit.

În miezul evenimentelor sau departe, pe conturul planetar, am fost, atîția dintre noi, prin intermediul revistei 22, participanți la viața României. Ne putem privi, retrospectiv, istoria personală și prin asemenea conexiuni, reverberînd în viața lăuntrică, nu doar în cea vizibilă și socială.

*

Prima mea colaborare la 22 s-a produs curînd după apariție, legată de confruntarea, avută la Washington, la o simandicoasă conferință dedicată Estului post-comunist, cu tovarășul profet Silviu Brucan. Nu ezitasem, în pofida prestigiului de „dizident” cu care se prezenta vechiul-nou nomenclaturist, să luminez, în fața unei săli uluite, ticurile de rutină marxistă și partinică, în retorica înnoită conjunctural a fostului diplomat.

Nu știu dacă am publicat altceva, ulterior, în afară de două interviuri luate de Gabriela Adameșteanu, dar știu bine „momentul Eliade”, în 1992, cînd am încetat orice legătură cu redacția.

Ruptura a durat 6 ani și ar fi durat, probabil, pînă astăzi, dacă nu intervenea hazardul unei întîlniri la Viena care a regenerat sensul dialogului. Ezitasem, îndelung, să dau curs invitației organizatorilor după ce am văzut pe lista participanților numele redactorei șef a revistei. Sînt intimidat de situațiile conflictuale și, cu deosebire, de cele, înmulțite după 1989, cu foști prieteni. M-am lăsat convins, pînă la urmă, de speranța că pot evita, fie și la o astfel de întrunire, pe cei pe care doresc să-i evit.

S-a întîmplat, însă, ca întîlnirea să se producă, neașteptat, pe stradă, chiar lîngă hotel. Nu m-am simțit deloc în stare să fac pe orbul. În cele cîteva minute ale împleticitei conversații, am convenit asupra unei scurte, da, scurte întîlniri de limpezire. A fost scurtă, într-adevăr, și îmi amintesc exact felul în care am rezumat fostei mele prietene ceea ce se întîmplase. Am citit o anume stupoare în tăcerea interlocutoarei, a cărei replică nu îmi contrazicea argumentele. În final, mi-a propus să reiau, oricît de sporadic, colaborarea. N-aș fi putut promite nimic, mi se părea că greșelile publice trebuiesc corectate public.

Aveam să aflu, imediat după aceea, încă la Viena fiind, că Gabriela Adameșteanu, căci tot despre ea era vorba, regreta publicarea, fără avizul autorului, a textului din '92, neglijențele cu care operase redacția, consecințele neplăcute și prelungite. Nu părea o complezență față de un fost prieten, ci rezultatul, mai curînd, al regîndirii însăși premizei scandalului, ca și a efectelor pozitive, pe termen lung, pentru cultura română, pe care le-ar putea avea inconfortabila dezbatere pe care o provocasem.

*

În România dinainte de 1989, prietenia noastră fusese confuză, o potențialitate deviată, mai curînd, în enclava unui grup de prieteni și prieteni ai unor prieteni. Amintiri, nu puține, existau, însă, și erau persistente.

Ne revăzusem, în fugă, la Berlin în 1987 și ne-am reîntîlnit, apoi, în 1990, în America. „Înțeleg că ar trebui să-ți mulțumesc pentru venirea mea aici”, mi-a spus Gabriela, la telefon, după sosire. Mulțumirile nu-și aveau rost, nici nu eram sigur ce influență avuseseră bunele mele cuvinte asupra celor care selecționau bursierii Programului literar din Yowa. Așteptam nerăbdător revederea, în acel moment atît de încărcat pentru toți cei din Est. Lungile convorbiri telefonice dintre New York și Yowa mă plonjaseră într-un trecut de care mă despărțeam greu. Interlocutoarea accelerase tangajul meu reluat între acolo și aici, atunci și acum. Mă bucuram, fără reținere, de această voce vie, prietenă, risipitoare cu umorul, sensibilă, sceptică, nu te săturai s-o asculți. Întîlnirea de cîteva zile la New York, în modestul hotel Belvedere, de pe strada 48, unde locuiam și unde închiriase și vizitatoarea o cameră, a fost fracturată de „întîrzierile” Gabrielei și de o anume intensitate aventuroasă de care se lăsase posedată pînă la zăpăceală. În larga bucătărie a casei de la Bard, însă, la cafea, într-o dimineață solară, am regăsit comunicarea. Tensiunea unor evocări surprinzătoare, livrate cu o invidiabilă detașare și o intensă participativitate, totuși, o readusese pe Gabriela cea dintotdeauna, la ora de maximă acuitate.

Ne-am despărțit melancolic, prieteni de demult și de acum. Șocul nefericitei publicări a eseului Felix Culpa a fost neașteptat, chiar dacă isteria care urmase era previzibilă.

Întîlnirea de la Viena restabilise doar formal comunicarea.

*

Revenit la New York am aflat că în România se întețiseră zvonurile în legătură cu noua mea blasfemie (eseul Incompatibilitățile, apărut în The New Republic). Revista România literară declanșase deja atacul, pe mai multe fronturi, fără a oferi cititorului textul incriminat.

Nu mai puteam repeta tăcerea care să aștepte zadarnic restabilirea bunului simț, cum procedasem după 1992 cu recenzia despre memoriile lui Eliade. Trebuia să public, de data asta, comentariul despre Jurnalul lui Sebastian pentru a explica, apoi, infidela lectură a vînătorilor de vrăjitoare.

Mă întrebam dacă invitația de colaborare primită la Viena din partea revistei 22 mai era valabilă în contextul, din nou, torid. Gabriela Adameșteanu a confirmat, telefonic, propunerea.

Cum era de așteptat, eseul Incompatibilitățile a stîrnit un nou val de incriminări și insulte, chiar și un PROTEST, pe prima pagină a României libere, contra megalomanului fără talent, care acuză de peste ocean România de toate relele.

N-au lipsit nici efectele colaterale, deloc minore. După publicarea în 22 a textului și a răspunsului meu către directorul Românieie literare, cititorii aveau să constate dispariția, peste noapte, din caseta revistei, a doi importanți mentori parizieni. Alt protest, probabil.

Este adevărat că, de data asta, redactora șefă intervenise printr-un editorial intitulat, semnificativ, Eficiența vechilor procedee, model de jurnalism onest, demontînd, calm și la obiect, noul linșaj de presă și reamintind cititorului  tristele practici ale trecutului comunist abia trecut, încă vii în mintea și obiceiurile multora, inclusiv ale unor fervenți anticomuniști, iradiați de metehnele adversarilor. Deloc întîmplător, revista a găzduit, și ulterior, pe toți cei care o criticaseră, ca și pe foștii mentori parizieni și aliații lor, care erau și aliații revistei.

A găzduit, însă, periodic, și huliganul exilat la New York... Printre textele pe care aveam să le public în anii următori în 22, se află și un interviu din zilele de după atentatul terorist de la 11 septembrie 2001. Un New York asediat, zile de intensă emoție, scurt-circuitate de mesaje confuze și de o alertă a vitalității regenerate. În ziua în care urma să ne vedem, hotelul în care era găzduită Gabriela devenise inaccesibil, datorită unei alarme care imobilizase întreg cartierul, blocat de mașinile poliției și de patrule care legitimau pe cine le venea în cale. Ne-am revăzut la Bard, însă, loc care s-a confirmat, și de data asta, norocos. O seară prelungită și o dimineață care relua conecția serii au readus, firesc, de parcă nu s-ar fi întîmplat atîtea între timă și chiar în zilele dinainte, bucuria regăsirii.

Înțelegeam, din nou, că viața imaginează situații atît de neașteptate pentru a umili fantezia scriitorilor.

Deși nu ne-am mai întîlnit de atunci, din zilele „istorice” ale toamnei 2001, marcînd debutul unui veac al terorii și incertitudinii globale, regăsirea n-a diminuat, apoi, prin depărtare și calendar.

*

Despre infidelități și incompatibilitate Gabriela pare să aibă o concepție care contrariază, bănuiesc, nu puțini dintre apropiați. O dezabuzare, poate, dar și o firească încredere (dezabuzată și ea?) în viață, în mecanismele ei naturale de auto-reglare, amestecînd, de-a valma, ambiții și vanități și frustrări, surprize scandaloase și regenerări întîrziate și brusce. Un fel aproape „american” de a lăsa lucrurile în voia lor, așteptînd să-și moduleze, treptat, sensul, dacă au vreunul. Erori și nedreptăți și decepții sînt digerate, parțial și în grabă, în dinamica „mersului înainte”, nu neapărat în speranța unor rectificări ulterioare. Bietele previzibile defecte umane intră în premiza firească a existenței, ca și calitățile, relative și ele, supuse intemperiilor sociale și intime, greu de prevenit în perpetuumul care nu promite stabilitate și absolut. De aici, probabil, și calitatea înaltă, de mare expresivitate, a realismului psihologic din proza scriitoarei. Rămîne, totuși, statornica deschidere spre viață, spre dialog, în formele sale uzuale, de colportaj și exercițiu ludic, ca și în cele rafinate, ale angajării spirituale și afective. Negocierile cu existența, exercițiu de trăire și deopotrivă de aprofundare a sensurilor trăitului devin reala inițiere, în efemer, a muritorilor ce sîntem. Inconsecvențele aparente, ținînd de adaptabilitatea la jocul social nu trec de limita „incompatibilității” de fond, totuși. În momente decisive, conștiința somează onestitatea să se pronunțe, să-și afle expresia. Nu poate fi prelungită oricît eroarea, nici nedreptatea; bruiajele conjuncturii nu pot permanentiza confuzia, cînd ai înțeles, fie și după ezitări și precauții, că te aflai pe o undă de recepție înșelătoare.

Am avut ocazia să admir îngăduința cu care Gabriela evalua pitorescul unor îndărătnicii deloc stimabile ale unor interlocutori față de care păstra, totuși, „fidelitate” afectivă nestrămutată și să admir, încă mai mult, fermitatea cu care știa să marcheze, cînd nu se mai putea altfel, diferența de opinie, deci distanța și dacă, nu se putea altfel, separarea.

Curiozitatea și respectul față de dialogul deschis al diversității umane a rămas, mereu, primordial. Nu mi s-a întîmplat să întîlnesc prea mulți prieteni români care să-și fi însușit în ultimul deceniu atît de intim lecția „societății deschise”, fără să se înstrăineze, totuși, de „matca” originară. Atît de firesc asimilată această abordare „fair” a contradicțiilor vieții, pentru că atît de adecvată, de fapt, propriului temperament și caracter, propriilor criterii de comportament.

În „haosul” democratic al ciocnirilor diversității există, de veghe, un imuabil criteriu moral care este, pînă la urmă, și al inteligenței, nu doar al onestității. Fidelitatea față de prieteni nu este neapărat anulată de fidelitatea față de principii, dar, cînd vine în conflict insolubil cu ele, trebuie să cedeze prioritatea. Doar astfel se aleg, pînă la urmă, principiile adevărate și prietenii adevărați. Recunoașterea unei erori face parte din regula esențială. Episodul Eliade — intelectualul deloc dispus să-și asume public erorile, chiar și cele de o mai largă anvergură, cu rădăcini și consecințe într-o întreagă dramă a conștiinței naționale — a fost doar una dintre aceste revelații.

Relația Gabrielei Adameșteanu cu „vina fericit㔠a lui Eliade și a unora dintre camarazii săi de idei n-a fost, aveam să aflu ulterior, deloc simplă. Încă în timpul vizitei în USA, în 1990, discutase cu Virgil Nemoianu și Matei Călinescu „tema” textului pe care tocmai îl scriam. Convinsă c㠄nu e momentul” și ”nu are rost” o astfel de dezbatere, s-a lăsat, totuși, treptat, înduplecată de opinia celor doi, care considerau eseul meu despre Eliade nu doar necesar și obiectiv, ci și... delicat. Nu bănuia, firește, explozia din țară. Abia în anii următori avea să-și modifice, într-un lent și sinuos proces de re-evaluare, opinia față de text și față de temă. Reticentă față de riscurile excesive ale „curajului”, n-a ezitat să-și afirme, totuși, apoi, și să reitereze, public, punctul de vedere schimbat, pentru că așa dicta adevărul, pur și simplu. Niciodată chiar pur și chiar simplu, totuși: adevărul descoperit treptat și cu trudă, prin documente și lecturi și „autentificat” abia după aceea printr-o angajare personalizată, cu convingerea că, slujindu-l, slujește interesele și demnitatea colectivității din care făcea parte. La peste 10 ani de la publicarea în 22 a eseului Felix Culpa, mai exact la începutul anului 2004, Gabriela Adameșteanu s-a văzut nevoită să repete, în paginile aceleași reviste, ceea ce mai scrisese între timp: „Am recitit de cîteva ori de-a lungul timpului acel articol, în care este conținută, în termeni perfect civilizați, nuanțați, informația acum curentă, argumentată și chiar, de bine, de rău, acceptată despre angajamentele politice ale lui Mircea Eliade. Ceea ce nu s-a acceptat însă nici pînă astăzi este că Norman Manea a făcut atunci un gest de curaj, util culturii și istoriei românești, un gest pentru care este și acum fie blamat, cu cele mai ciudate argumente, fie îngropat sub o tăcere răuvoitoare.” Revista 22 a beneficiat mult de pe urma unui astfel de ghidaj echilibrat, receptiv la adevăr și deschis dialogului între puncte de vedere diferite sau opuse, menținînd tonalitatea dezbaterii principale, obiective, atît de necesară însănătoșirii „spiritului național”, marcat de prea multele perioade despotice ale Istoriei.

*

Pe ultima pagină numărului aniversar, 750, redactora șefă descrie cum și-a imaginat sărbătorirea și viitorul noii vîrste a revistei. Printre altele, și printr-o „rubrică nouă, alertă, deschisă spre stricta actualitate în care condeie foarte diverse să facă pe rînd croquis-uri, notații despre societatea românească.”

Rubrica „utopică”, cum o numește, resemnată, autoarea, ar fi trebuit să construiască un calus al „fracturii deranjante, (dacă nu periculoase) între grupări și generații... autori de vîrste și realizări diferite, angrenați deocamdată într-o dispută necruțătoare.” Invecinați într-o aceeași publicație, ei ar fi avut șansa, spera inițiatoarea, „să vadă mai limpede unde au greșit, dacă au greșit etc”. Justificarea viitorului se află în trecut: „ani de zile am încercat să «deschid» o revistă căreia i se spune «elitistă» cu acea tentă de reproș pe care o înțeleg. Polarizarea de la începutul anilor '90 s-a mutat din politică în cultură.

Fusese, din păcate, am îndrăzni să spunem, de la început așa. Unde ar fi „utopia”, deci? În credința c㠄o opinie eronată despre tine nu e o insultă (de competența tribunalelor), ci o reprezentare incorectă pe care dacă ești înțelept și drept, o poți corecta... că dacă practici un discurs despre toleranță, ești chiar tolerant.”

Înțelepții și drepții nu sînt, însă, neapărat, prin preajmă, nici nu sînt de găsit totdeauna printre cei aflați în rolul public rezervat înțelepților și drepților.

Cititorii avizați asupra atmosferei din țară înțeleg, probabil, fără dificultate, despre ce și cine ar fi vorba, care ar fi natura actualei „dispute necruțătoare.” Pentru cei de departe, este mai greu de deslușit fie și o mult mai simplă chestiune: de ce din proiectul numărului 750 a supraviețuit doar ancheta, de ce rubrica „utopic㔠nici măcar nu și-a încercat experimental?

*

Textul Gabrielei Adameșteanu din nr. 750 se intitulează Corespondență cu mîna stângă. Nu este vorba de o metaforă vizînd îndeletnicirea jurnalistică a prozatoarei. Motivația este, deloc surprinzător pentru scrisul ei, legată strict de realitate: un accident banal fracturase mîna scrisului, fără să anuleze, însă. scrisul însuși. „Cu mîna dreaptă ruptă pe niște scări cu gresie foarte lucioasă, m-am trezit unde doream: în viața noastră cea de toate zilele, din România preuropeană.”

Viața cea de toate zilele este tema tutelară a tuturor cărților scriitoarei (cu titluri, și în acest sens, grăitoare: Drumul egal al fiecărei zile, Dimineață pierdută, Dăruiește-ți o zi de vacanță, Vară-primăvară).

Într-o cronică despre una dintre aceste cărți, valabilă pentru toate și intitulată Spațiu cotidian, Lucian Raicu remarca „lectura mai profundă a comportamentelor umane de aparență inofensivă”, ca și „puterea de a imprima relief percepției directe, prizei concretului diurn”. Proza de observație realistă, modulînd acuitatea nu o dată sarcastică și o discretă tandrețe reprimată își află stilul propriu. Incidențele tăioase sînt potențate în schimbul energetic dintre senzorialitate și veghea constantă a lucidității. „Marea acuitate a universului senzorial, cum spune Raicu, are în vedere senzorialitatea „inteligent filtrată, cu totul și cu totul alta decît cea vag vibratilă, cețoasă și vaporoasă, aproape caricaturală în insignifianța ei, caracteristică unui întins sector al literaturii zis feminine.” Balansul înșelător apatic al așteptării este și pîndă răbdătoare în scrutarea proximității și precarităților ei, a penibilității gregare, a umbrelor dinăuntrul și dinafara personajelor.

Sînt caracteristici vizibile în toate cărțile autoarei, chiar și în realizarea ei epic-psihologică de vârf, cu neașteptate conexii între contemporaneitate și trecut, între memorie și actualitate, cum este Dimineață pierdută, unul dintre cele mai bune romane postbelice românești.

O surpriză dintre cele mai incitante a fost, s-o spunem, recentul volum Întîlnirea, roman regîndit și rescris după o anterioară nuvelă. Surpriză nu doar pentru înnoirile strategiei narative, ci prin chiar apariția acestui excelent nou roman, după o lungă absență din „ficțiune” și după o atît de acaparantă dăruire jurnalismului, conectat oră de oră la metronomul social-politic agitat al țării și lumii.

Tema înstrăinării și a exilului refuză clișeele: soția germană a intelectualului român refugiat în străinătăți nu pare posesoarea unei existențe mai fericite decît cea a exilatului, chiar dacă otrava nostalgiei des-țăratului, a dorului după ceea ce nu mai poate fi recuperat se adaugă tributului de cruzime cerut de imposibila re-naștere în alt loc. Cocleala și fermentele celor care așteaptă, „acasă”, reîntîlnirea (bîrfele, umilințele, exagerările, lingușeala, ipocrizia îmbătrîniților și limbajul acidulat al noilor juni) fac contrapunctul și contraponderea grotescă a cadrului.

O carte a surdinelor, interceptate cu mare finețe, surdina Estului dinainte și din timpul comunismului și cea a Germaniei naziste și postbelice. Abia sugerat, de asemeni, dar audibil, zumzetul agresiv al prezentului pragmatic și „global”, din care ne tragem oboseala și energia de fiecare zi.

Structura sincopată a narațiunii, cu modificări de registru stilistic, cu necesare reprize de „lunecare” dedesubtul epicului potențează impactul scrierii . Nu mai puțin, observațiile acute despre re-scriere, din finalul cărții, dînd seamă, psihologic și estetic, asupra acumulărilor cognitive și creatoare ale noii vîrste.

Supra-tema dintotdeauna a literaturii durabile: iscodirea sufletului omenesc, înstrăinat și exilat oriunde și oricînd, își află în Întîlnirea o ilustrare originală și profundă.

*

Fragmentul reportericesc scris cu „mîna stîngă”, din numărul aniversar al revistei 22, conectează stimulator cu vechea și noua proză livrată de inconfundabila „mînă dreapt㔠a Gabrielei Adameșteanu.

Terifianta și calma descriere a spitalizării în România anului 2004 pare, ca în atîtea alte pagini de forță ale prozatoarei, caligrafiată, fără grabă, în amar și tandrețe, cu bisturiul pe piele. „Mă mișcam cu destulă greutate și aveam dureri. Ca să fac să mai întîrzie puțin cineva cu mine, vâram o bancnotă în buzunarul fiecărui halat de infirmieră - asistentă care intra pe ușă... Vecina de cameră mi-a dezvăluit cum își negociase tariful operației, mi-a dat cifre și m-a sfătuit să fac la fel. Toaleta, firește, nu avea hîrtie igienică: amănuntul m-a readus cu viteza fulgerului în lumea dispărută, când respectivul produs era de super-lux. Din acea lume venea și infirmiera binevoitoare care credea că: «nici nu trebuie să fie, pentru că imediat se fură, cu sulul». Bolnavii care se tîrau, în cîrje, în cărucioare, cu mîinile pe pereți, și nu meritau hîrtie igienică, erau în schimb scutiți de grija spălatului zilnic, pentru că nu aveau unde s-o facă, decît în chiuveta de metal din cămăruța closetului. Totuși o femeie tînără a ieșit de acolo cu apa șiroind pe hainele ude, pentru că după o săptămână de nespălare nu a mai putut să se suporte. La un moment dat, mi s-a pus pe noptiera din cameră farfuria cu salată orientală și un miros tare de ceapă a umplut camera. «Tacîm să vă aduceți de acasă!», mi-a aruncat asistenta peste umăr.”

Tonalitatea se păstrează aceeași și când este vorba de aspecte ale cotidianului dinafara spitalului. Iar încheierea repune o întrebare care ne readuce, aparent, la o altă realitate și la o altă problematică, dar deloc străine, totuși, nici în trecut nici astăzi, de acea „Românie profund㔠la care s-a referit, cu înțelegere, solidaritate și îngrijorare, Gabriela Adameșteanu în numeroase dintre articolele ei de presă, ca și în excelenta culegere intitulată Cele două Românii, apărută în ultimii ani.

*

„Ce legătură au toate acestea cu numărul 750 al unei reviste apăsate de povara elitismului?” se întreabă redactora șefă a sărbătoritei reviste, referindu-se la viața de toate zilele, din România pre-europeană. Vechea și mereu noua prăpastie între „popor” și intelectualitatea care pretinde, cu deșartă vanitate, a-l reprezenta sau nici nu pretinde măcar așa ceva, pare să-și reitereze, din păcate, azi, tradiția și pagubele. „Ce legătură are cu evenimentul mediatic al acestei veri: «De ce se ceartă intelectualii?»”

Concluzia devine strict personală și nu neapărat pesimistă: „Avantajul oricărui accident din care scapi este că vezi mai bine lucrurile esențiale din viață. Ca și adevărații prieteni.”

Oricît de neplăcute și scump plătite, re-evaluările merită, într-adevăr, am avut de atîtea ori prilejul să constat, întreaga noastră gratitudine.