Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 9 (467)

septembrie 2004

CUPRINS

Editorial

Ioan Moldovan – Chef de editorial

Asterisc de Gheorghe Grigurcu

Sertarele exilului de Norman Manea

Solilocviul lui Odiseu de Traian Ștef

Cronica literară

Mircea Morariu – O lume clișeizată (Radu Pavel Gheo)

Marius Miheț – Grafitti (Ionuț Chiva)

Ioan Moldovan – Poezia ca „sumbră orologie” (Ion Cristofor)

Critifricțiuni

Ion Simuț – Competiția postumă Eugen Barbu-Marin Preda

Poeme de Ana Blandiana

File de dicționar

Vasile Spiridon – H.-R. Patapievici

Criterion

Mircea A. Diaconu – Liviu Georgescu. Ochiul miriapod

Ideea

Ionel Necula – Filosofia românismului de la Blaga la Cioran

Poeme de Letiția Ilea

Eseu

Agata Chifor – Imagine și devoțiune barocă

Prezențe maghiare de Molnár Judit

Hajdu Farkas-Zoltan

Poeme de Lidija Dimkovska

Citiri

Dumitru Chirilă  – Scriitorul printre scriitori (Aurel Rău)

In memoriam Aurel Pop

Arte

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Cartea de teatru de Mircea Morariu

E-zine de Mircea Pricăjan

Vitrina cu cărți

Parodia fără frontiere de Lucian Perța

Copyright © 2004 Revista FAMILIA

Webmaster: Mircea Pricăjan