Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

IN MEMORIAM

Aurel Pop

La început de septembrie, dacă timpul ar fi mai avut răbdare l-am fi sărbătorit pe Aurel Pop. Pictorul ar fi împlinit 83 de ani. Am scris de multe ori despre creația sa, am avut privilegiul să-i vernisez câteva expoziții personale sau retrospective. Și chiar și acum când am dorit să mai scriu despre acest senior al picturii românești contemporane care a plecat în eternitate, acolo unde creația sa ajunsese deja, îmi apare, ca de fiecare dată, în fața ochilor un bărbat cu trăsăturile unui om cam aspru, cu vocea puternică, baritonală și neschimbată de-a lungul timpului, un om amabil dar hotărât și cu o privire ce ne avertiza că nu va ceda, gata să înceapă conversația cu o glumă și, totuși, prea puțin înclinat spre concesii.

În cei vreo 30 de ani de când îl cunoșteam nu se modificase nimic evident în felul său de a fi și nu părea să fi pierdut nimic din optimismul, tinerețea și energia sa, din rigoarea programului de lucru, nimic din plăcerea de a opta. Poate, doar în zâmbetul său să fi primit o umbră de melancolie...

A lucrat mult și totuși și-a deschis prima expoziție personală abia când a împlinit 50 de ani, la o vârstă la care alții își organizează deja retrospective. Fiind vorba de Aurel Pop, nu este ceva surprinzător, un pictor pentru care mai numeroase au fost  certitudinile decât îndoielile, confruntarea cu publicul, dorind-o doar în ultima parte a vieții. Așadar, nici o emfază a persoanei, nici un efort pentru a plăcea, nimic curtenitor în ținuta sa, uneori parcă voit persiflantă, jovialitatea sa având asperități ce țineau de structura sa temperamentală, de personalitatea sa prea puțin flexibilă și pe care nu dorea să și-o manifeste cu orice preț în prim plan.

Și totuși, într-o vreme în care ai tot mai mult și dureros impresia că pășești pe nisipuri mișcătoare, când zgomotul ca și țipătul au ajuns la intensități pe care numai exorcizarea pare să le mai „împace”, să le facă cât de cât de suportat, când angoasa și teroarea i-au separat pe oameni în insule nesigure ori confuze când efortul, dorința de limpezire, îi transformă pe oameni în individualități ce se regăsesc sub aripa grea a neliniștii comune, Aurel Pop s-a „încăpățânat” să existe sub protecția drumului ce și-a făcut loc din tradiție, înaintând fără grabă atent și cât mai departe de lumea dezlănțuită.

La o privire atentă vedem că nici acest drum nu a fost ferit de „capcane”, de opriri, de reveniri (dar fără stagnări) în căutarea împlinirii sau cel puțin în investigarea sinelui. Dar ar fi putut fi altfel? Nici Aurel Pop nu ar fi putut să se sustragă de la „modernul”, actualul efort al căutării echilibrului atât de precar. Nici Aurel Pop, pictorul, nu putea face excepție – și aici constă autenticitatea, originalitatea sa – (chiar dacă fervoarea nu era atât de evidentă) de la analizarea mecanismelor impresiilor în fața lucrărilor, fixând în câteva semne geometrice proporțiile neașteptate ce se iveau mereu numai pentru el din acest iluzoriu concret de linii și valori, irizând lentilele ochilor noștri în fața bogăției de frumuseți a lucrurilor — o victorie a darului său de creație și a darului său de a vedea frumusețea.

Tot mai puțin se va putea spune de acum despre pictor că a fost elevul lui Steriadi ori al lui Dărăscu, că era invitat la o cafea de Lucian Grigorescu, că îl admira la vernisaje pe Theodor Pallady, într-un București marcat de război și de urmările sale imediate. Iar zestrea cea bogată primită de la dascălii săi, Steradi și Dărăscu, i-a fost de folos în creația sa. Autonomizarea plasticului a devenit hotărâtoare, chiar dacă nu a fost tranșant evidentă în toate momentele creației sale, chiar dacă am mai aflat și un gust al anectodicului ce corupea uneori tensiunile mesajului plastic, prin reapariția personajului uman în contextul, cel mai adesea, epurat al operei. Suntem martorii, așadar ai unei experiențe solare, prezentă o dată cu studiile bucureștene și pe care nu o va mai părăsi, primind-o ca pe o cucerire majoră ce l-a determinat să-și lumineze paleta, încercând să surprindă cât mai nemijlocit senzația contactului plenar cu vastitatea naturii. Iar dilema sa, forma, nu numai că nu a dăunat operei sale, dar a și îmbogățit-o prin atenta aplecare asupra plasticității și a raporturilor dintre formele picturale, oscilând între un stil figurativ realist, altul cu libertăți de pensulație ce ajung uneori până la o viziune cromatic — abstractă și, în sfârșit, o factură mai disciplinată, sintetică .

Aurel Pop a preferat să se păstreze constant pe făgașul structurii apolinice, conferind picturalului vitala respirație a organicului. A fost prudent la schimbări esențiale, pentru Aurel Pop sentimentul formei și al culorii neizvorând din teorii, ci dintr-o înzestrare naturală, germinativă. Preocuparea sa a fost mereu aceeași: să surpindă și să redea varietatea formelor și culorilor, a forței sau a delicateței lor expresive, să surprindă elementele infinite ale naturii, atmosfera și specificul locurilor, mai ales lumina. Aș zice că a pictat nu atât cu culoare ci cu lumină, ceea ce face ca lucrările sale să aibă o viață sensibilă, comunicabilă, vie și caldă. Chiar dacă pictura sa aparține figurativului, neinteresându-l aderarea la vreun curent postmodernist, el nu s-a lăsat condus nici de ispita emoțiilor spontane sau a impulsurilor creatoare de moment. A fost un lucid și și-a dirijat cu calm și pricepere elanurile și tehnica picturală. A dorit să facă o artă durabilă prin care să pătrundă în esența lucrurilor. Aurel Pop și-a cucerit în pictura românească un loc al său bine definit, datorită personalității sale puternice, a stilului său construit cu o tandrețe aspră, datorită viziunii personale în care măsura și echilibrul sunt calități esențiale. A creat până în ultima zi, avea planuri, speranțe, dorea să-și organizeze încă o expoziție, se bucura de fiecare moment al zilei iar viața sa a fost plină, deplină, a iubit muzica iar dragostea sa pentru muzică a transmis-o fiului său, un cunoscut și talentat violonist ce trăiește și concertează în Germania și nepoatelor sale, talente ce promit în lumea muzicală din Germania. S-a bucurat la rândul lui de înțelegerea și dragostea soției sale, a familiei care l-a susținut să se dedice aproape în exclusivitate creației sale artistice, fără să fie dependent de un post cu salar lunar asigurat ce presupunea și un program ce i-ar fi „furat” din timpul de lucru în atelier. În fiecare zi, cu disciplina și rigoarea ce l-au caracterizat, cele trei etaje ale imobilului unde se afla atelierul său, cu convingerea că picturii trebuie să i te dedici permanent, fără să te dispersezi în activități străine ei, adăugând mereu câte ceva ca într-o construcție. Aș spune, fără exagerare, că Aurel Pop și-a onorat destinul și cu înțelepciunea sa poate ne privește acum ceva mai destins, cu mai multă blândețe, cu liniștea celui care nu a făcut compromisuri, a omului în bune raporturi cu eul său lăuntric, de fapt, cu propriul său destin.

 Maria Zintz