Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

ESEU

de

Agata CHIFOR

Imagine și devoțiune barocă:

fostul altar al bazilicii romano-catolice din Oradea

 

Între altarele din lemn realizate în stil baroc din Oradea un loc aparte îl deține ansamblul sculptural inedit alcătuit din 12 statui aflat în Capela mizericordienilor, respectiv în Muzeul Bazilicii romano-catolice. Realizate la sfârșitul secolului al XVIII-lea, statuile alcătuiau primul altar principal, cu caracter monumental din Catedrala romano-catolică. Faptul că sculpturile au fost realizate de același autor sau în același atelier este confirmat de extraordinara unitate de concepție a siluetelor ușor serpentinate prin contrapost, de gestica și fizionomia patetică, devoțională a personajelor, de identitatea de concepție a soclurilor și a veșmintelor dispuse în falduri fluente cu marginile poleite. Fizionomiile și gesturile personajelor sunt retorice și ușor teatrale, exteriorizând în manieră barocă trăirile emoționale ale acestora. Se distinge prin deosebita expresivitate figura Mariei, piesa centrală a altarului ilustrând hramul „Înălțarea la cer a Fecioarei”. În acest sens, capul dat pe spate și privirea îndurerată îndreptată spre cer, gura întredeschisă, umerii aplecați și mâinile care atârnă în față, lipsite de vlagă, exprimă neputință și paroxismul suferinței. Faldurile veșmintelor bazate pe alternanța de albastru și ocru sunt minuțios redate, lăsând să se întrevadă grația și  suplețea corpului.

Un contrapost și mai evident apare în cazul Magdalenei, păcătoasa care a spălat picioarele Mântuitorului cu lacrimile ei, a stat lângă cruce în ziua Răstignirii, fiind apoi prima care l-a întâlnit pe Isus după Înviere. Prototip al femeii păcătoase transformate spiritual de Isus, Magdalena este reprezentată cu mâinile împreunate, în atitudine de rugăciune și implorare a iertării divine. Chipul și privirea aplecate în pământ exprimă pocăința și umilința determinate de conștientizarea păcatului. Proorocul și propovăduitorul pocăinței, Sfântul Ioan Botezătorul, e reprezentat îmbrăcat sumar în hainele din păr de cămilă. Corpul său scheletic, vădind din partea autorului cunoștințe anatomice exacte, barba netunsă și pletele sugerează modul de viață ascetic. În stânga ține o cruce înaltă de care atârnă o banderolă cu inscripția „Iată Mielul lui Dumnezeu” redată în maghiară. Grupul central era flancat de cei patru evangheliști îmbrăcați în mantii și pelerine cu marginile poleite, decorate cu steluțe. Fizionomiile, atent studiate, sunt retorice, exprimând în manieră barocă vizionarismul personajelor. Iese în evidență evanghelistul Ioan, ucenicul iubit de Isus, autorul inspirat al celei de-a patra evanghelii. Acesta este reprezentat conform iconografiei tradiționale într-unul din momentele sale de extaz mistic, cu brațele larg desfăcute și privirea ridicată spre cer.

Din alcătuirea altarului făceau parte și principalii sfinți maghiari. Dacă celelalte personaje sunt reprezentate în veșminte ample alcătuite dintr-o combinație de tunici și pelerine, regii maghiari sanctificați au fost înveșmântați în costume nobiliare alcătuite din tunica cu găitane prinsă la mijloc cu un brâu țintat. Și în acest caz, gestica și fizionomia sunt elocvente, exprimând evlavia sau devoțiunea sinceră a personajelor. Așa cum afirmă cercetătorul Nicolae Sabău (Sculptura barocă din Transilvania în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, București, 1992), chipurile personajelor, însuflețite de o puternică fervoare mistică, cu bărbi lungi, despicate la mijloc, trimit la un model consacrat în sculptura barocă central-europeană, perfecționat de sculptorul Philipp Jakob Straub. Sfântul Ștefan, cu o barbă amplă, aluzie la calitatea sa de rege barbar convertit la creștinism, este figurat într-o tunică de culoare turcoaz tivită la mijloc cu motive maghiare poleite. În picioare poartă un fel de cizme care lasă să se vadă degetele. Mâna dreaptă care susține faldurile pelerinei este adusă la piept, exprimând, la fel ca și privirea concentrată, o devoțiune profundă. Același sentiment de pietate se citește pe figura Sfântului Ladislau, reprezentat, conform iconografiei tradiționale, în platoșă, cizme lungi de vânătoare și pelerină de culoare roșie. Mâna stângă adusă la piept și privirea exprimă amestecul de umilitate și devoțiune determinat de apariția miraculoasă a Fecioarei Maria. Sfântul Emeric este figurat într-o tunică prevăzută cu găitane țintite cu pietre prețioase, cizme lungi și o pelerină albastră decorată cu flori de crin, simbol al castității. Privirea aplecată în pământ, gestica mâinilor exprimă o interiorizare a devoțiunii. Din categoria sfinților maghiari face parte și Sfânta Elisabeta, reprezentată având coroană, ca regină a Ungariei și ducesă de Turingia. Se remarcă suplețea siluetei cu talia subțire evidențiată printr-un brâu cu motive florale poleite, drapajul bogat al faldurilor, privirea expresivă, brațele larg desfăcute, simbol al dăruirii totale pentru ajutorarea aproapelui. La fel de remarcabilă este figura Sfintei Tereza, înveșmântată sobru într-o rochie lungă de culoare cafenie. Mâna dreaptă adusă la piept, gura ușor întredeschisă, privirea imobilă exteriorizează experimentarea stării de extaz mistic. În dreapta ține o inimă în flăcări străpunsă de o săgeată, simbol al sufletului cuprins de iubirea divină . Lucrările nu sunt semnate sau datate. Faptul că altarul exista în 1779, când a fost consacrată biserica, îngăduie datarea sa în ultima treime a secolului al XVIII-lea.

Prin scenografia barocă a veșmintelor, gesturilor și expresiilor, statuile care alcătuiau altarul Bazilicii romano-catolice constituie cel mai remarcabil ansamblu sculptural baroc cu caracter devoțional din Oradea. Prin maniera de reprezentare care îmbină cu moderație misticismul și patetismul baroc, grupul sculptural se integra în scopul persuasiv al acestei arte, acela de a convinge și impresiona credinciosul, de a stimula meditația, de a realiza în ultimă instanță o pledoarie în favoarea credinței.