Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

EDITORIAL

de

Ioan MOLDOVAN

Chef de editorial

Persoană importantă, editorialistul. El pune-propune o problemă, de presupus la ordinea zilei, își dă cu părerea, caută a fi elocvent și convingător, deștept și fermecător, informat și seducător, e convins că vorbește mental în for și că ceea ce transcrie în chenarul său de deschidere a publicației va avea ecou la frați și confrați, ba chiar în lumea largă, cât mai largă, pentru că un editorialist care se respectă nu concepe să-și bată gura de pomană. Există în acest sens veritabili specialiști ai genului, există un public anume, există chiar cititori care nu rețin și nu comentează decât ce au aflat din editorialul lui cutare sau cutare. Există așadar o „poetic㔠a editorialului și un „orizont de așteptare” relativ la acesta. Știu, cu­nosc chestiunile acestea și ori de câte ori îmi vine rândul la editorial – pentru că la noi, la Familia, am convenit ca editorialul să fie scris de responsabilul de număr –, mă apucă întâi o furnicătură, o neliniște pe care pentru o vreme le alung de la inima mea, îmi zic că am timp, îmi va veni și mie o idee ca lumea, o să rezolv eu cumva, nu-s eu chiar prostul proștilor; vremea trece și trece, noroc că suntem un lunar de cultură, nu un ziar ori un hebdomadar, mi-e inima plină de invidie și de admirație pentru editorialiștii acestui tip de tipăritură cum au idei la fix, Miron, care tehnoredactează numărul, mă privește cu înțelegere și răbdare, nu fără un surâs misterios, totuși trebuie să scriu editorialul, ce mă fac, n-am nici o idee cât de cât demnă să mai fie scrisă, toate problemele importante s-au abordat în suplimentele literare ale ziarelor, în săptămânale, în revistele lunare al căror număr în curs, ehe!, a și apărut, numai eu dorm, soro, vorba vine, că numai de dormit nu-mi arde, știind că trebuie, e musai, cum se zice la Ardeal, să scriu editorialul pentru numărul nou, numărul nouă pe anul în curs.

Cuțit os!

Gata, știu că pot, dacă vreau pot, cum se zicea în reclama aceea, prima pe care am reținut-o imediat după revoluție la televiziunea noastră liberă, cea despre adidașii Torsion – Dacă vrei, poți! –, deschid fișierul și scriu la editorial.Deci, vorba lui Gigi, care-i problema?! Problema e că sunt multe probleme. Vine iarna, iar vine iarna, e frig deja în redacție. Am cumpărat niște lemne cu care o să facem foc în sobele de teracotă rămase aici, în noua redacție în care ne-am mutat și care, pe vremea patronului Familiei, Iosif Vulcan, funcționa, probabil, ca odăi ale servitorilor. Or, e bine, nici o problemă, noi ce suntem decât niște servi ai Familiei?! Important e să ne adunăm mințile și posibilitățile – inclusiv cele financiare – ca să putem organiza Zilele Revistei FAMILIA, ediția din acest an (28 - 30 octombrie). Am stabilit tema colocviului: Piața prozei – Deocamdată, romanul  : circumstanțe, performanțe, prespective. Firește, vom invita, ca întotdeauna, critici de prestigiu (Ce ne-am face fără critici?), dar și prozatori de seamă (Ce ne-am face fără prozatori?), dar și poeți importanți (Fără poeți ce ne-am face?), într-un cuvânt, prieteni (Ei bine, chiar așa, ce ne-am face fără prieteni?). Vor fi lansări de carte – bunul nostru prieten Gheorghe Crăciun și va lansa a sa  Pupa Russa într-o manieră mai spectaculoasă, vrem și noi să mai schimbăm tipicul Zilelor –,vor fi alte prezentări de cărți, cu autorii față către față cu cititorii, vor fi reprezentate câteva edituri de prestigiu din țară, vor fi recitaluri de poezie (în „catacomba” de La Masca), va fi bine, zic eu, sper eu, sperăm noi. Oh, viitor luminos! pentru că nu exiști încă. Dar când te vom cunoaște bine, vom fi ceva mai bătrâni, ceva mai moșnegi. Până atunci, Ion Simuț și ucenicii săi vor face în numărul zece al Familiei un fel de avanpremieră critică, iar el însuși va scrie editorialul aceluiași număr, mă rog, asta e problema lui. A mea e să mântuiesc editorialul ăstui număr. Apropo, de moșnegi: foarte tânărul nostru coleg Mircea Pricăjan, după ce că s-a însurat în vara asta (îi dorim familie trainică și casă pe măsură), ne-a pus Familia pe internet la www.revistafamilia.as.ro, semn că wwwiața merge înainte și că tinerii au ceva esențial de spus în chestiunea asta. Însuși (stră)moșul nostru Vulcan Iosif știa ceva în domeniu, de vreme ce în iunie 1866 scria: „Cu bucurie deschidem coloanele foaiei noastre acestui june numai de 16 ani, care cu primele sale încercări poetice trămise nouă ne-a surprins plăcut”. Junele era  viitorul Mihai Eminescu, redactorul-proprietar fiind el însuși un june de 25 de ani . Dar ce fac eu aici? Mă las dus de melancholie? Au prezentul, vorba poetului, nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să-i cer?... Nu, nu e bine. Nu  mai e mult și, în 2005, Familia împlinește 140 de ani de la înființare și 40 de ani de la pornirea actualei serii, a V-a. Atunci vom vede ce o să cer încoace și încolo ca să putem sărbători cum se cuvine sărbătoarea. Va fi cumva, dar să nu ne avântăm acum prea tare cu grijile, ajungă-i zilei grija care-o are.

Vai de capul și de editorialul meu! Am pornit de la considerații teoretice asupra poeticii editorialistice și am ajuns la sarcinile practice ale viețuirii unei reviste. Din lipsă de spațiu (vorba vine) și din prezență de delicatețe trec sub tăcere necazurile umane ale redacției Nu tu idei de forță, nu tu chestiuni arzătoare.Și ce chef de editorial aveam! Așa chef ca de editorialul ăsta, ca de cel de anul trecut și ca de cele de când mă știu, niciodată n-am avut.