Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

CRONICA LITERARĂ

de

Marius MIHEȚ

Grafitti. Opiniile unui adolescent

 

Ionuț Chiva

69

Editura Polirom,

Iași, 2004

 

Tinerii noștri prozatori ne-au obișnuit cu relatări recente despre tot ceea ce înseamnă adolescență, nubilitate, libertinaj, despre acel dolce far niente continuu și emblematic, halucinogen și haios, teribilist și tragic. Ionuț Chiva se înscrie în același val al prozatorilor din noua de­generație. El scrie o proză cu amintiri nu recente, ci trecute, aproape-clasate, dorindu-și o eliberare de trecut dar care, curios, îl apropie a­tât de mult de prezent. Romanul său, intitulat ironico-scandalos 69, reprezintă poate cel mai fi­del ceea ce înseamnă astăzi noua degenerație.

69 este romanul unor „tovarăși”, a unor „băiețași” teribiliști,  surprinși în perioada cea mai neclară, acceleratoare, dinamic-exhibițio­nis­tă și revelatoare a existenței lor: adolescența. E povestea tragică a deformării mai multor destine. Nici nu poate fi vorba de un bildungsroman, decât parțial. Miza e alta. În haosul etic al unei societăți inflamate brusc de microbul libertății, destinele umane se (re)formează aleatoriu. Personajele lui Ionuț Chiva și cele ale colegilor săi de generație nu pot fi țintuite în tablouri bune de așezat în timp în muzee rigide și canonice, admirate și imortalizate în miliarde de blitz-uri, cataloage și albume. Acești eroi ai noii generații nu sunt altceva decât grafitti suflate jemenfichist pe un banal perete de bloc, stradă, tramvai sau oriunde altundeva. Fiecare autor tânăr are o revoltă extinsă în scriituri, defulări sincere și nude. Fiecare dintre acești tineri prozatori simte nevoia să reconfigureze tabuuri. Dintre obsesiile constante, sexu­alitatea (și mitul ei) este, fără îndoială, cea mai exersată în bolgiile textuale. E de-nțeles din mo­ment ce, în postceaușism, după cenzura u­nei „educații sentimentale”, a explodat mitul sexualității revelate. Nu ne surprinde, de aceea, pon­derea mare a acestei teme în toate ro­manele tinerilor prozatori dar și în unele cazuri ale seniorilor, toate apărute relativ recent. Pu­tem vorbi de o sexualitate poetică (Ștefan A­go­pian – Fric, Ruxandra Cesereanu – Tricephalos, Ioana Baetica), de o sexualitate textual-ar­tis­tică (Gheorghe Crăciun –Pupa russa) ori, în ca­zul tinerilor, de sexualitate verbală sau su­gera­tă (C. Popescu, Alexandru Vakulovski), de o sexualitate camuflată (Adrian Schiop, Dan Ță­ranu) și de una scenică, teatrală (Ionuț Chiva). Fi­rește, lista poate continua, semn că literatura e­rotică cunoaște un boom  editorial și acesta, am impresia, e doar începutul...

Un posibil moto al romanului lui Ionuț Chiva ar fi: „Ce-i de făcut?” (Lenin). Citatul îl gă­sim și în Epilogul cărții el însemnând pentru e­roii romanului întrebarea apocaliptică a existenței lor. Dușmanul e plictiseala, spaima oricărui adolescent. Personajul-narator, Ionuț, că­ruia prietenii îi spun Muiuț, constată la un mo­ment dat cu amărăciune: „e și asta o mare pro­blemă în viață, niciodată nu se întâmplă ni­-mic”. Împreună cu Lazy și Vladimir, prietenii lui, Muiuț își trăiește amintirea vârstei cu ra­tă­rile erotice și sociale. Dacă Lazy „avea mai mult de-a face cu dracii lui și cu ideile lui stranii”, Muiuț și Vladimir vor bani,  „vroiam viață”. De­ta­șat de întâmplările tinereții, Muiuț vrea să scrie „un roman care să-mi răzbune adolescența bol­navă, cu nopțile disperate în care îmi pier­deam, minut cu minut, viața și credințele și cu­ri­o­zitatea. Și acest roman avea să se cheme 69, pe numele lui, și trebuia să fie despre ce am de spus”. Nu se apucă de scris oricând, ci într-un timp în care „Revoluția a produs doar niște filme și cărți de căcat, în care unșii cu toate alifii­le au arătat că sunt de fapt, au fost tot timpul, niște idealiști. Dezabuzarea lor mă dădea pe spa­te...”. Muiuț formează împreună cu Lazy și Vla­dimir un trio nonconformist. Ei nu ezită să intre nonșalanți în undergroundul pornografic bu­cureștean, în care sunt actori și regizori, victime și călăi. La șaisprezece ani, cei trei crai de­for­mați ne arată cât de cinic, violent, inocent și ma­tur e adolescentul postrevoluționar. Toți au pro­bleme cu familiile: Muiuț nu se înțelege cu tatăl și-și consideră mama o isterică, Lazy e pă­ră­sit de familie după ce e închis la sanatoriu iar Vla­dimir e orfan. Poate de aceea acesta din urmă pare cel mai puțin afectat de evenimente. Pen­tru Muiuț, Lazy „era de departe Marilyn fucking Monroe, cel cu care adormeam în gând și care am fi vrut probabil să fim (...), cea mai spur­cată frumusețe din câte mi-a fost dat să văd”, „cea mai talentată găoază din Parcul O­pe­rei...”, un dilematic semi-dezaxat care „se jura că exista un Sfânt McDonald”. Vladimir e ocrotitorul, maturizatul-înainte-de-vreme, supra­vie­-țu­itorul. După eșecurile producțiilor por­no­grafice și corecțiile primite de la foști și viitori proxeneți (Centaurul, un pedofil hibrid și Ochi, un fost securist dependent de morfină, trau­mati­zat din copilărie), Vladimir e cel care-i re­u­nește și încearcă să reînnoade prieteniile și a­fa­cerile. Lazy rămâne întunecat iar Muiuț nu-și re­-vine după eșecurile succesive în iubire.

Muiuț își trăiește, pe lângă spiritul de gașcă, iubirile. Relația cu R., misterioasă și ștear­să, se încheie tragic, cu moartea acesteia, chiar în timpul filmării unei scene pentru adulți cu ea și Vladimir în rolurile principale. Caseta cu înregistrarea morții o vizionează Muiuț până când, hotărât să treacă peste amintiri, se în­fă­șoară simbolic cu banda casetei. R. e cea care-l în­țelege pe Muiuț și-i explică existența: „tu pre­feri să fii mișto și să te lași, așa, dus de tot ce e mișto”. În aceste cuvinte e cheia întregului ro­man. Muiuț crede că R. e „Sandra Brown made in Romania!” și își imaginează femeia ideală o „Fe­cioara Maria transformată într-o bombă sexu­ală și nu numai”. Cu toate acestea, moartea lui R. e pentru el „cu nimic mai mică decât Hi­-roshima sau Zidul Berlinului sau cele șapte case ale unui premier român gras și iubitor de artă”.

Pentru personajele lui Ionuț Chiva nu timpul, ci plictisul e cel mai mare dușman, sin­gu­-rătatea când „cerul e întotdeauna mov”, inacțiunea. Muiuț și R. se închipuie teroriști și bă­ieții se cred „Butch Cassidy & fucking Sundance Kid”. Muiuț vrea să scape de senzația de vid, resimțită pretutindeni – în oraș („îmi venea să mă omor”), la întoarcerea de la mare („cum stă­team în soarele alb, încercând să scăpăm de sen­timentul acela al vidului pe care ți-l dă sin­gu­rătatea”), la grădina zoologică („Animalele mici nu-mi plac, dar mă sperie vidul din cele ma­ri. Și tristețea lor. Și singurătatea. Care nu-s ale lor, nimic nu-i al lor, sunt goale...”). Se crede un erou nocturn, „un desperado al telefoa­nelor”, un histrion urmărit de spectatori „freaks” (vezi episodul reprezentării Opiniilor u­nui clovn de H. Böll),  într-un „univers Portishead” în care se poate semna Johnny Chiva. Lazy, Vladimir, Muiuț și R. accept㠄combinații­le” imorale, desfolierile tinereții, pentru că, în tim­pul lor „oamenii ciudați sunt mai necesari ca niciodată”. Ochi cunoaște una dintre regilile jo­cului nou și schizoid al societății oferindu-le to­tul și, în schimb, implorându-i să nu facă artă, ci să distreze oamenii. Să devină niște ciudați, altfel spus. Scăparea din starea ambetată de care au nevoie. În acest univers degradant în care se înscriu personajele, Muiuț are viziunea Catedralei care pare un dinozaur, apoi un pumn cu d­e­getul mijlociu ridicat. „Obscenitatea metafizi­-că”, cum spune undeva naratorul, e pretutindeni în regatul închipuit în care cei trei crai de­ge­nerați au fost „regii puerili ai cluburilor de noapte ieftine și ai străzilor reci”.

Și în romanul lui Ionuț Chiva, din pă­cate, ca în alte proze ale tinerei generații, re­mar­căm aceeași „fug㔠de proza densă, cu personaje puternice, cu dozări atente ale elementului insolit etc. Altfel un prozator rafinat, bun constructor și de perspectivă, Ionuț Chiva se mul­țumește numai cu un personaj memorabil (Muiuț), lăsându-le pe celelalte (mai ales Centaurul, Ochi și Lazy) într-o penumbră totală. A­ceste neajunsuri – cărora li se pot adăuga unele e­pisoade suspendate și amintiri neconvingătoare -  și-ar fi găsit împlinirea într-o dezvoltare ceva mai întinsă a romanului. 

Romanul lui Ionuț Chiva este ca un grafitti în care poți recunoaște cuvintele, muzica, viața și contururile unor adolescenți simpli care nu vor altceva decât să-ți reprezinte ne­­mulțumirea, pornirile și controlul underground al societății. Să supraviețuiască după re­gulile lor. Una dintre oglinzile umanității con­tem­porane. Deși titlul se vrea unul scandalos sau cel puțin echivoc, 69 este povestea tragică a unor nubili care și-au trăit himerele cu exces și ne­păsare, cu adrenalină și inconștiență. 69 este ro­manul preamăririi și decăderii noilor crai de Bu­curești iar Ionuț Chiva un autor talentat care ne lasă sentimentul că ar fi putut mult mai mult.