Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

CRITIFRICȚIUNI

de

Ion SIMUȚ

Competiția postumă Eugen Barbu – Marin Preda

TALENTELE UNEI CANALII. După 1990 s-au succedat foarte clar două atitudini critice complet diferite față de Eugen Barbu. Imediat după 1990, condamnarea era foarte severă și aproape că interzicea a mai fi citit: Eugen Barbu era iremediabil compromis din punct de vedere moral și politic, datorită servituților lui securiste, atât de vizibile prin opiniile de la revista „Săptămâna”, și datorită servilismelor lui oportuniste față de regimul comunist. Era imoral să faci din Eugen Barbu un mare scriitor și o astfel de opinie (că Eugen Barbu e un mare scriitor) nu vehiculau atunci decât foștii lui acoliți. Te compromiteai dacă exprimai o asemenea valorizare împotriva antipatiei aproape generale cumulate în imaginea negativă a scriitorului ca unealtă a regimului comunist. Părea imposibil să-l mai citești ca prozator în afara contextului căruia îi fusese robit. Eugen Barbu era condamnat și repudiat ca oportunist notoriu. Nici un critic onorabil n-ar fi scris o frază pozitivă despre scriitor. Dar intransigența morală a anilor Ž90, parcticând un transfer direct dinspre moralitatea biografiei spre acceptabilitatea operei, a fost schimbată după 10 ani pentru gustul paradoxurilor.

De câtăva vreme încoace, imposibil de precizat cu exactitate de când, aproximativ din 2000, după ce amintirile neplăcute și adversitățile s-au mai atenuat și relativizat, s-a petrecut o schimbare discretă de atitudine. Critica îl privește pe Eugen Barbu altfel, ca pe un mare scriitor, mai ales în sinteze, în dicționare sau în retrospective. Un exemplu spectaculos este locul privilegiat pe care i-l rezervă Eugen Negrici în primul volum din Literatura română sub comunism. Proza (2002). Criticul nu-i ignoră păcatele de oportunist odios ce a învățat lecția lui Petru Dumitriu: „Pentru a putea fi din când în când inactual și artist adevărat, E. Barbu se lasă cumpărat de regim cu bani și cu onoruri. Renunță însă la onoare, la respectul lumii bune intelectuale și la tot ceea ce, la urma urmelor, nu mai exista de mult decât ca amăgire într-un regim al spaimelor absolute; devine atent la opțiunile politice de moment, nu se dă în lături să execute misiuni propagandistice dificile, în pofida oricărei rațiuni patriotice, dar își încredințează mai ales gazetăriei porcăriile. Uneori și în proză se străduiește să ilustreze – e adevărat, cu talent și cu toate virtuțile realismului – tezele momentului în privința unor evenimente istorice și sociale” (p. 112-113). Eugen Negrici analizează cu sagacitate preluarea clișeelor epocii anilor Ž50 în nuvelele lui Eugen Barbu, axate pe contradicțiile de clasă, și consideră romanul Șoseaua Nordului (I, 1959; II, 1967) „de o ticăloșie rareori egalată în ticăloasa noastră literatură a anilor Ž50”, „scris întru slăvirea comuniștilor care ar fi pregătit și condus lupta antifascist㔠(p. 113). Comuniștii lui Eugen Barbu au o viață personală cu slăbiciuni (se încurcă cu femei ușoare și sunt animați de adversități între ei), dar – notează Eugen Negrici – sunt „integri pe plan politic”, pentru c㠄toți recită «crezul» la fel de bine”. Parșivenia romanului Șoseaua Nordului constă în buna construcție a personajului în seama căruia este pusă o minciună ideologică într-un mod credibil, dar înșelător: „Calitatea detaliului, precizia amănuntelor vieții cauționează minciuna istorică și politică și astfel, prin acest roman, s-a deschis seria marilor diversiuni literare, ilustrată mai târziu de «amețitoarele îndrăzneli» ale poeziei lui Adrian Păunescu” (p. 114). Apoi, romanul Facerea lumii (1964), tributar aceleiași viziuni comuniste, va deschide seria cărților obsedantului deceniu (formula îi aparține lui Marin Preda, după cum se știe), cărți care vor dezvălui erorile stalinismului și ofensiva unui comunism reînnoit politic și înnobilat moral. Deci, Eugen Barbu este un scriitor detestabil prin oportunismele lui flagrante cuprinse în proză și nu doar în publicistică. Surpriza evoluției lui vine din faptul că va publica ulterior romane parabolice neîndatorate epocii, ba dimpotrivă, chiar subversive: Pricepele (1969) și Săptămâna nebunilor (1981), pe care Eugen Negrici le apreciază superlativ, cu argumente convingătoare (p. 172-179). Pitorescul istoric și lingvistic nu e și pe gustul meu, dar nu vreau aici decât să semnalez că după 2000 terenul e pregătit pentru un fel de reabilitare a celei de-a doua părți din proza lui Eugen Barbu, iar această opinie favorabilă este rostită de critici care nu au avut nici o complicitate cu grupul de la „Săptămâna”. Esteticul primează, împotriva oricăror conjuncturi și posibile conexiuni negative. Opinia, din ce în ce mai răspândită, ar putea fi rezumată astfel: deși a fost o mare canalie, Eugen Barbu rămâne totuși un mare prozator. Ba chiar tinde a se estompa concesiva, mai ales pentru foștii complici: Eugen Barbu e, pur și simplu, un mare prozator. Ce mai contează păcatele de altădată? Cine le va mai evoca și, mai ales, cine le va mai înțelege peste o sută de ani? Eugen Barbu e absolvit de orice păcate, răscumpărate de o operă așa-zis sau pretins magistrală. Am văzut că revine frecvent o astfel de prezumție de nevinovăție a oricărui scriitor într-un viitor îndepărtat de epoca lui: vor rămâne cărțile, ele – și numai ele – vor depune mărturie despre scriitor. I-aș spune anticipație de nevinovăție. Mi se pare una din marile naivități, extrem de răspândită. De fapt, e mai grav: nu e doar un atentat la istoria literară (care e pusă în paranteză că nu ar mai conta), ci e chiar un atentat la memorie. Cărțile și scriitorii trăiesc într-un fel de suspensie abstractă, pe deasupra epocilor, ca Homer, adesea invocat drept scriitorul fără biografie. Se spune că nu ne interesează biografia lui, complicitățile, slăbiciunile, opțiunile, lăsând la o parte faptul că nici nu le-am mai putea afla. Homer funcționează ca  acoperire pentru toți marii păcătoși de pe tărâmul politicii literare. Nu cercetăm biografia lui Homer, de ce să o mai răscolim pe a lui Eugen Barbu? Dar, pe de altă parte, replic eu, de ce trebuie să trăiesc astăzi ca și cum aș fi la o distanță de două milenii de timpul meu? De ce să mă raportez la Eugen Barbu ca și cum l-aș privi din perspectiva a o sută sau două sute de ani trecuți, când s-ar putea ca într-un viitor mai îndepărtat să nu intereseze nu doar biografia lui, ci și opera? Pentru mine, acum, imaginea marelui scriitor Eugen Barbu (în care nu cred) este grevată, subminată de imaginea marii canalii. De ce m-aș detașa? La ce mi-ar folosi? Evident: nu e o regulă pentru toată lumea. Altcineva poate foarte bine să se detașeze, dacă îi priește refugiul în lumea din Princepele și Săptămâna nebunilor. Poate foarte bine să creadă că Groapa e un mare roman, idee care pe mine mă amuză. Dar capodopera (când există) nu anulează o biografie, care subzistă pe alte coordonate, nici nu izbăvește sau absolvă. Frumusețea operei nu salvează abjecția biografiei, deși unora le place să creadă astfel. Eu refuz să cred că moralitatea creatorului nu contează și că opera vine din neant sau dintr-o lume abstractă, fără nici o determinare. Nici nu știu dacă nu cumva pe această cale mi-am creat ocazia de a inventa o argumentație onorabilă pentru antipatia pe care o am pentru Eugen Barbu, o antipatie care, de fapt, nu are nevoie de nici o argumentație. Nu pot rezona la proza lui Eugen Barbu, autorul îmi e prea nesuferit pentru tot răul pe care l-a făcut scriitorilor și literaturii române, iar acest rău, o moralitate coruptă, le văd ascunse chiar în proza lui, drapate în volutele unui stil de farseur. Pentru mine e compromis nu doar autorul, dar și opera lui. Nu mă consolează cu nimic probabilitatea ca opera să se desprindă de autor și să reziste, curățată de un balast reprobabil. Sincer să fiu, nici nu cred în această posibilitate. Opera are în ea virusul imoralității autorului.

Aceste circumstanțe și legături logice creează spațiu de desfășurare pentru ceea ce aș numi paradoxul argumentului moral convertit în (contra)argument estetic. Câteva situații ale unor erori de logică greu sesizabile (de care s-ar părea că mă fac eu însumi vinovat atunci când îl detest pe Eugen Barbu primordial pe baza biografiei) ar putea fi următoarele: 1. Deși este o mare canalie (argument moral), Eugen Barbu este un mare scriitor (concluzie estetică). Sau să imaginăm reversul: Eugen Barbu nu poate fi un mare scriitor, pentru că autorul s-a dovedit o canalie î comportamentul său social și politic. 2. Deși a fost un mare disident și continuă să fie un justițiar, Paul Goma este un scriitor modest (eroarea e aceeași). Sau reversul: Paul Goma este un mare scriitor, pentru că a fost un mare contestatar al regimului comunist din România. 3. Deși a fost o mare conștiință morală, un rezistent la presiunile regimului comunist, o contraputere, Marin Preda se dovedește în posteritate un scriitor vulnerabil în plan estetic. Reversul este ușor de construit. Desigur, ar trebui să urmeze analizez detaliate, dar acestea sunt opiniile vehiculate sau schemele de atitudine, ușor identificabile în actualitatea imediată. Să mai insist asupra erorii de judecată critică? Se vede foarte bine. O problemă de istorie literară (moralitatea unui scriitor, comportamentul său social sau politic) este transformată într-o problemă de critică literară (valoarea operei). Valoarea morală a unei biografii nu dă, automat, valoarea estetică a operei. Dar oare nu este ea, valoarea morală, o condiție favorizantă pentru o operă? Și invers: nu cumva carența morală a unei biografii afectează opera, mai mult sau mai puțin subtil, nu o virusează insidios, nu o face suspectă de un viciu estetic ascuns, derivat din cel moral? Nu cred că ar exista o regulă, nici în sens linear (o biografie bună dă o operă bună sau o biografie detestabilă dă o operă detestabilă), nici în sens paradoxal (numai o biografie rea, detestabilă, dă o operă interesantă, atractivă sau o viață onestă dă întotdeauna o operă mediocră). Și totuși…

 

AVANTAJELE UNUI JUSTIȚIAR. Nu cred că în competiția estetică postumă dintre Eugen Barbu și Marin Preda câștigătorul momentan ar fi Eugen Barbu. Nu cred nici că această competiție nu există sau că ar fi fals să o luăm în considerare, pentru că valorile ar fi sensibile apropiate sau pentru că e loc pentru toată lumea sub soare, fără rivalități. Opera lui Marin Preda, prin ceea ce are mai bun, se detașează categoric, în conștiința mea, dar faptul e vizibil și din circulația mai intensă a cărților lui Marin Preda decât ale lui Eugen Barbu. Calitatea morală a biografiei lui Marin Preda funcționează ca un semnal pozitiv pentru receptarea favorabilă a operei, după cum gravele deficiențe de prezență (i)morală și partizan politică a lui Eugen Barbu (care nu ne pot fi indiferente, deocamdată) grevează asupra operei. Dacă Marin Preda continuă să fie actual, contemporan cu noi, pe Eugen Barbu nu-l pot privi altfel decât contemporan cu Securitatea, ca un complice al ei, notoriu și detestabil. A supraevalua astăzi opera lui Eugen Barbu (lucru pe care, după cum am văzut, Eugen Negrici nu-l face, arătându-i, dimpotrivă, toate defectele), a o judeca în afara contextului și a biografiei sunt acte profund imorale. Este prea devreme să putem accepta că biografia unei canalii din timpul comunismului nu contează. Dovadă de reacție punitivă a posterității este aproape totala ieșire din circulație a unor așa-zise „mari romane” ca Groapa, Pricepele sau Săptămâna nebunilor, înglodate (ultimele două) în pitoresc lingvistic, arhaism și balcanism minor, în timp ce marile cărți ale lui Marin Preda, de la Moromeții la  Cel mai iubit dintre pământeni, se citesc cu un interes deloc diminuat. Ilie Moromete e un personaj cu succes și la cea mai tânără generație care îl descoperă pentru prima dată. Eugen Barbu nu poate sta încă vreo două-trei decenii, alături de Marin Preda într-o istorie critic-lucidă și cu adevărat morală a literaturii române postbelice, fără a întina memoria autorului Moromeților. Talentele unei canalii n-ar trebui să fie niciodată considerate superioare sau mai atractive decât talentele unui justițiar și ale unei conștiințe etice ofensive, fără ca însăși ideea de literatură și funcția ei socială să nu se degradeze. Sub acoperirea cinică a faptului că nu ne-ar mai interesa nocivitatea intrigilor unui om al Securității, am putea asista (e o ipoteză tristă care nu cred că se va adeveri) la supraevaluarea spectaculoasă a prozatorului Eugen Barbu, în detrimentul unor justițiari ca Marin Preda, Paul Goma sau Augustin Buzura, care au legitimat – idealist – opinia că moralitatea scriitorului totuși contează, atât în imediata cât și în mai îndepărtata posteritate. O salvare simplă din această dilemă ar putea fi ideea – cred acceptabil㠖 că există o valoare de personalitate ca model moral, posibil a fi disociată de valoarea operei. Dar cele două valori (personalitatea morală și opera) – o spun încă o dat㠖 se influențează reciproc printr-o dialectică extrem de imprevizibilă și de complicată.