Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (467) Septembrie 2004

CRITERION

de

Mircea A. DIACONU

Liviu Georgescu. Ochiul miriapod

Cred că cel mai bine ar fi să numim epopei scrierile lui Liviu Georgescu, aceste ample arhitecturi, monumentale, configurate vizionar, edificate dintr-o perspectivă aurorală asupra lumii, în care imaginarul aparent suprarealist pulsează ritmic și muzical pe o angajare de factură romantic-expresionistă. Căci și Călăuza (2000), și Solaris (2002), iar acum, în urmă, Ochiul miriapod (Editura Cartea Românească, 2003) mărturisesc elocvent în favoarea unei vocații constructive, care radiografiază pliurile realului și meandrele istoriei în scopul identificării sau impunerii unui spirit al ei. În fapt, asupra acestor probleme dă seama Liviu Georgescu, ale cărui poeme vorbesc deopotrivă despre experiența individului și despre pulsiunile istoriei, despre declin și restaurare. Lirismul său este, astfel, unul al marilor interogații, al căror fior capătă forma unor mari construcții epice, instituite muzical și plastic; forța sa vizuală transformă în ritm pînă și memoria, care nu e altceva decît un instrument al viziunii. Pe acest teren, ceea ce ar putea părea conceptualizare și sens abstract, adică instituire a unui vector ideatic, este, în realitate, consecința unui umanitarism hrănit de speranță. Liviu Georgescu este poetul marilor convertiri, al metamorfozelor care nu au altă explicație decît credința în mitul eternei reîntoarceri. În felul acesta, teribilele scene apocaliptice de altă dată ori gîtuirile istoriei din acest ultim poem fac parte dintr-un amplu scenariu al învierii. Fără nimic religios în ea în mod explicit, epopeea pe care Liviu Gerogescu o rescrie cu fiecare nouă carte este una a credinței. Doar că ultimul volum se întemeiază pe o recuperare a dimensiunii umane, pe o implicare pregnantă în marile scenarii restauratoare ale biografiei și ale cotidianului.

 

Sinteza aceasta între viziunea asupra timpului și existența imediată este nota particulară a ultimei cărți a lui Liviu Georgescu. Și dacă mi-aș propune să identific cîteva versuri care să sintetizeze promisiunea ei, atunci, cu toate riscurile unei astfel de încercări, m-aș opri la următoarele: „M-am născut la jumătatea secolului XX / omul a cucerit lumea dar a pierdut sentimentul cosmosului”. La fel de elocventă este prezentarea de pe una dintre coperțile interioare, făcută de poet din perspectiva unei străine guri și, în consecință, a alterității. Iat-o: „Liviu Georgescu s-a născut în București acum mai bine de patru decenii. A fost martorul focului de artificii în lagărul de sulf și-al prăbușirii în aripi prin noroiul îngerilor tîrîți de șenile. S-a refugiat într-un imperiu miraj. S-a plimbat cu Mașina Roșie, s-a îngrozit de Mașina Roșie, a fugit de Mașina Roșie, călare pe Miriapodul vărgat, s-a uitat în ochii lui bulbucați, uneori hipnotizat, strivit sub pașii lui de soldat, alteori înfruntîndu-l, s-a transformat într-un ochi miriapod nesătul și urlînd, fragil și adînc, un dor și-un nesațiu, lentilă spectrală, a stors visul și țurțurii de rouă din valul senin, a desțelenit glasurile îngerilor, a devenit oglinda prin care și-a văzut nașterea a văzut nașterea tatălui prin el și din el mama alergînd după reîntoarcerea lui într-un cuvînt, într-o fîșie pictată în alchimia unui cîntec alergînd în arhipelaguri fractale în spațiul flămînd pescărușii albaștri”. E aici imaginea sintetică a unui întreg univers poetic, explorat și exhibat cu un curaj care ignoră (sau care polemizează implicit cu) multe din poeticile canonice ale timpului nostru.

Oricum, în poezia română mai nouă, Liviu Georgescu și-a găsit un teritoriu și un limbaj, o ținută și un stil inconfundabile. Ar putea fi invocate procedee suprarealiste, poate ceva din angoasa, cosmică și nu socială, a expresioniștilor, imaginile tari, apocaliptice, în care oniricul se revarsă peste un sine supus alienării, poate o referință ar fi, ici-colo, plăcerea ornamentului baroc…, așa cum în logica lucrurilor ar fi să-l amintim pe Whitman pentru vitalismul său, vitalismul unui întemeieri de lume. Totuși, nimic livresc în poezia lui Liviu Georgescu; înaintea culturii poetice stă o propensiune umanitaristă, înaintea contextelor, o viziune etică și fervoarea unor arhitecturi muzicale dizolvate în imagini explozive.

 

Cu obsesia totului, poetul acesta traversează istoria atît pe suprafața ei vizibilă cît și în secțiuni care pătrund pînă în inima realului. Totul mi se pare că se înscrie, însă într-un model arhetipal, de sorginte biblică, acela al ispitirii de către satana. O ispitire care devine momentul decisiv al transmutării. Folosesc acest cuvînt întrucît elemente din procesul alchimic sînt invocate în logica istoriei și a poemului, chiar dacă, cu o propensiune către grotesc la fel de evidentă ca aceea către sublim, poetul vorbește nu doar despre un athanor al textului ori al istoriei, ci și despre un abator al lor. În marele stomac al realității se petrec marile metamorfoze și încolțiri. Nici o mirare, astfel, dacă, doar aparent paradoxal, poetul slujește finalmente speranței.

În fine, n-aș vrea să repet aici ceea ce am scris deja în legătură cu această carte într-un număr recent (4/2004) din „Convorbiri literare”. Mi se pare însă de maximă importanță pagina de început, aceea care urmează motto-urilor implicite, în care, cu caractere tipografice diferite, alternînd minusculele cu majusculele, într-o așezare grafică având, de asemenea, propria-i semnificație legată de armonie și echilibru, se dezvăluie o întreagă summă ideatică. Este aici, cu dinamica ei interioară și cu variațiile-i tematice,  oglinda întregii cărți, proiecția aceasta fiind dovada unei compoziții, manifestate deopotrivă metaforic și literal, ce se înscrie în rigori epopeice. Iat-o, într-o transcriere aproximativă: „FOC DE ARTIFICII ÎN LAGĂRUL DE SULF // PRĂBUȘIRE ÎN ARIPI PRIN NOROIUL ÎNGERILOR TÂRÂȚI DE ȘENILE // MIRIAPODUL ȘI FATA MORGANA // FILIGRANEAZĂ  PE RAZE  ORAȘE INTERIOARE // SUPRAREALISMUL VIU ÎN UTERUL CELEI MAI SUPRAREALISTE REALITĂȚI // abatorul revoluției / abatorul memoriei // abatorul textului // FĂRĂ SPERANȚĂ NU POȚI SĂ ÎNCEPI”.

Pe lîngă toate acestea, de reținut forța și ușurința cu care Liviu Georgescu glisează între discursuri diferite. Și dacă de la un volum la altul se petrec anumite mutații, ele nu sînt în direcția unei deveniri, ci a unor posibilități diferite de exprimare. Fapt care înseamnă că nu putem oferi previziuni cu ceea ce va scrie în viitor Liviu Georgescu. Oricum, în ultima-i carte, sublimul și grotescul se legitimează în complementaritate, în aceeași măsură în care o viziune asupra istoriei devenite timp își trage sevele din înregistrarea pitorescului, a oribilului ori a sordidului balcanic. Viziunile despre timp stau alături din prim-planurile în care pulsează tensiunea scenelor de la cutremur, de la revoluție ori de la mineriadă.

Carte memorabilă a acestui început de mileniu, Ochiul miriapod are orgoliul să fie o epopee a totului, care se impune ca ipostaza unei certe vocații creatoare. Am convingerea că Liviu Georgescu poate oferi și alte surprize.